Selam!

Allâhümme innâ nesteînüke ve nesteğfiruke
Ve nestehdîke ve nü'minübike
Ve netûbü ileyke ve netevekkelü aleyke
Ve nüsnî aleykelhayre küllehu neşkürüke
Ve lâ nekfürüke ve nahleu
Ve netrükü men yefcürük.
Allah'im,Senden yardım, senden mağfiret, senden hidayet dileriz.
Sana iman ederiz, Sana tevbe ederiz.Sana güveniriz.
Bütün hayırlar üzerine sana sena ederiz.
Sana şükreder bütün nimetlerini itiraf ederiz.
Seni ve nimetlerini inkar etmeyiz.
Ve sana isyan edenleri kökünden sökercesine atıp terk ederiz.

Allâhümme iyyâke na'büdü
Ve leke nusallî ve nescüdü
Ve illeyke nes'â
Ve nahfidü nercü rahmeteke
Ve nahşâ azâbeke inne azâbeke bilküffari mülhık.
Rabbimiz, biz yalnız sana ibadet ederiz.
Senin rızan için namaz kılar ve secde ederiz.
Senin rızana uygun çalışırız, koşarız.
Senin rahmetini dileriz ve senin azabından korkarız.
Gerçekten senin azabın kafirlere ulaşıcıdır.