Yatağa yatınca, E’ûzü Besmele ile 1 Âyetelkürsî; her biri Besmele ile 3 İhlâs, 1 Fâtiha, 1 Kul e’ûzüler okunur. Sonra 3 defa; “Estağfirullahel’azîm, ellezî lâ ilâhe illâ Hû” okunur. Üçüncüsüne, “El-hayyel-kayyûme ve etûbü ileyh.” ilâve edilir. Sonra 10 defa, “Tevekkeltü alellâh ve lâ havle velâ kuvvete illâ billâh.” okunur. 10. suna “hil aliyyil azîm ellezî lâ ilâhe illâ Hû” ilâve edilir. Sonra, “Allahümmağfir lî ve li vâlideyye ve lil-mü’minîne vel mü’minât.” ve 1 defa Salevât-ı şerîfe ve 1 defa “Allahümme rabbenâ âtinâ fiddünyâ haseneten ve fil’âhıreti haseneten ve kınâ azâbennâr bi-rahmetike yâ Erhamerrâhimîn.” ve 3, 10, 40 yahut 70 defa istiğfar yani, “Estağfirullahel’azîm” ve bir kelime-i tevhîd yani, “Lâ ilâhe illallah Muhammedün resûlullah” okuyup uyumalıdır.

Kim geceleyin “Yâsin” sûresini okursa, bağışlanmış olarak sabahlar.

Her gece; Tebâreke ve Secde ve ölüm hastalığında İhlâs sûresi okuyanlara kabir suâli olmaz.

Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki:
“Gece Bekara sûresinin son 2 âyetini [Âmenerresûlü] okuyana, bu 2 âyet herşey için yeterlidir.”

Hergün ve her gece 100 defa; “Sübhânallahi ve bi-hamdihi sübhânallahil’azîm.” okuyanın günahları af olur, dertlerden kurtulur.

Her sabah bir defa; “Allahümme mâ esbaha bî min ni’metin ev bi-ehadin min halkıke, fe minke vahdeke, lâ şerîke leke, fe lekel hamdü ve lekeşşükr.” demeli ve her akşam (Mâ esbaha) yerine (Mâ emsâ) diyerek, hepsini aynen okumalıdır. Zira, Peygamber efendimiz; “Bu duâyı gündüz okuyan, o günün şükrünü yapmış olur. Gece okuyunca, o gecenin şükrünü yerine getirmiş olur.” buyurdu.

Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye