Selam!


Adamın biri malını sakladığı yeri unutup, hatırlayamayınca, Ebu Hanife’ye gelerek, kendine yardımcı olmasını istemişti.

İmam:
- Bu fıkıhla ilgili bir konu değildir. Ama sen sen git, bu gece sabaha kadar Allah’a ibadet et.
Ümit ediyorum ki malını koyduğun yeri hatırlayacaksın, dedi.

Adam gitti. Gece sabaha kadar ibadet için namaza durdu. Daha gecenin dörtte biri geçmemişti ki, adam malını koyduğu yeri hatırladı.
Ertesi günü geldi. Teşekkür etmek için Ebu Hanife’ye durumu bildirdi.

İmam:
- Şeytan’ın, seni sabaha kadar ibadet etmene rıza göstermeyeceğini biliyordum.
Keşke Allah’a şükür için, hatırladıktan sonra ibadetini sabaha kadar devam ettirseydin, dedi.

(İbnul Cevzi , Kitabu’l-Ezkiya, s:48, Miftahu’s-Saade, c:2, S:208)