Abdurrahman Arvasi, evlad-ı Resuldendi.
Hizmet için, kendini feda edenlerdendi.

Ne kadar kış ve soğuk, yağmur kar, tipi ayaz,
Olsa da, üşenmeden yapardı yine vaaz.

Ve yine olsa dahi hasta, yorgun ve bitkin.
Yine ihmal etmezdi dersini talebenin.

İmam-ı Rabbani’nin (Mektubat) kitabından,
Nakledip, şu bilgiyi verdi derste bir zaman:

Velinin kalbindeki (Feyizler), yani (Nurlar),
Güneş ziyası gibi her yere yayılırlar.

Kim İslam’a uyar ve bir Veliyi severse,
Kavuşur o yayılan nurlara ve feyize.

Sevgisi nisbetinde alır bu feyizleri.
Lakin feyz aldığından, olmaz bile haberi.

Güneşte, ham bir karpuz, nasıl ki tatlı hale,
Gelirse, o kimse de öyle gelir kemale.

Sahabe-i kiram da, sohbetinde Resulün,
Böyle kemale gelip, yükseldiler büsbütün.

Mamafih feyz almaya, bazı maniler vardır.
Bid’at sahibi olmak, bunların başındadır.

Kulun, Hak teâlânın rıza ve sevgisine,
Kavuşmak arzusuna, bir mani var ki yine,

O da, cahil ve sahte şeyhlik taslayanlardır.
Onların her sözleri, kalbleri paslandırır.

Bunların tuzağına düşen bahtsız kimseler,
Cahil, sahte doktora giden hastaya benzer.

Bir hakiki veliyi, yalancı, sahte şeyhten,
Ayıran fark, kaçmaktır günah olan her şeyden.

Yani takva sahibi olmasıdır ihlasla.
En küçük günah bile işlemez veli asla.

Görülürse çok ufak bir günah işlediği,
Bilmeli ki, sahtedir o kimsenin şeyhliği.

Resulullahtan gelen bilgiler, iki nev’dir.
Bunlar, (beden bilgisi), ve (kalb bilgileri)dir.

Beden bilgilerini, yani iman, itikat,
Bilgisini, eshaba bildirdi kendi bizzat.

Tasavvuf dediğimiz kalb bilgileri ise,
Kalbinden, güneş gibi yayılıyor herkese.

Bu yayılan şeylere, (Nur) veya (Feyiz) denir.
Bunlarla, müminlerin kalbleri temizlenir.

Her sahabi, kalbine gelen bu feyizlerden,
Kabiliyeti kadar kavuşuyordu hemen.

Pek çok olduğu için Resule sevgileri,
Bu nurlarla, çok çabuk arttı dereceleri.

Beden bilgilerini, müctehid ve âlimler,
Zamanımıza kadar bizlere getirdiler.

Kalb bilgileri ise, evliyanın kalbleri,
Yolu ile gelmiştir Resulullahtan beri.

Resulün kalbi ile, bizimki arasında,
Velilerin kalbleri, bir yoldur esasında.

Resulullahtan gelen o nurlara kavuşmak,
Bir velinin kalbine girmekle olur ancak.

Zira bunun menbaı, (Evliyanın kalbi)dir.
Bunun böyle olduğu, pek açık ve bellidir.


Kaynak