İbrâhim Havvâs hazretleri, İslâm âlimlerinin büyüklerinden ve evliyânın üstünlerindedir. Cüneyd-i Bağdâdi hazretlerinin talebesidir. Hicri 291 yılında vefât etmiş olup, kabri Rey şehrindedir. Kendisi başından geçen bir hâdiseyi şöyle anlatıyor:
Bir sene hacca gitmeye niyet ettim. Bu niyetle yola çıkıp ne zaman Kâbe-i şerîf tarafına gitmek istedim ise, gayr-i ihtiyari ters istikâmete gidiyordum. Allahü teâlânın irâdesi beni batı tarafa çekiyordu. En sonunda İstanbul'a gitmeye karar verdim. Şehre girdim.Yüksek bir köşk gördüm. Kapı önünde bir kısım insanlar, bir araya toplanmışlardı. Yaklaştım ve sordum.
- Niçin toplandınız?
- Rum kayserinin kızı delirdi. Çâre bulmak için doktorları topladı.
"Bunda bir hikmet olsa gerekir." dedim ve içeri girdim. Orada Kayser'in kızını ondördüncü ay gibi gördüm. Bana baktı ve dedi ki:
- Hoş geldin ey İbrahim Havvas!
- Beni nereden tanıyorsunuz?
- Canımı cânâna teslim etmek istedim ve Hak teâlâdan sevdiği bir kulunu yanımda bulundurmasını niyaz ettim. Rüyâmda buyuruldu ki: "Yarın İbrahim Havvas sana gelecek!"
- Hastalığınız nedir?
- Bir gece dışarı çıkıp ibret nazarıyla gökyüzüne baktım. Kendimden geçtim. "Allahü ehad, verresûlü Ahmed" kelimesi dilime, mânası kalbime geldi. Bu kelimeyi dilimden düşürmez oldum. Bu sebepten, hâlime delilik alâmeti; bana da deli dediler.
- Bizim diyara gelmek ister misin?
- Oralarda ne var?
- Mekke, Medine, Beytül mukaddes oradadır.
- Sağ tarafına bak!
Baktım bir düzlükte Mekke, Medine ve Beytül Mukaddes karşımda duruyor, gördüm. Az sonra dedi ki:
"Vakit yaklaştı. İstek ve arzu haddi aştı." deyip Kelime-i şehâdet getirerek rûhunu teslim etti.
Kaynak