Abbasi halifelerinden birisi, meclisindeki âlimlerle fıkhi meseleleri konuşurken, yaşlı amcası içeriye girer. Halife ona sorar:

- Amca, bu âlimlerin söyledikleri hakkında sen ne dersin?

- Ey müminlerin emiri! Çocukluğumuzda bizi, birtakım şeylerle meşgul ettiler. İhtiyarlığımızda da biz kendimizi meşgul ettik... Böylece ilimden mahrum kaldık.

- Şimdi okumanızda ne mani vardır?

- Bizim gibi ihtiyarlara okumak yakışır mı?

- Evet, vallahi ilim talebesi olarak ölmen, cehalete kanaat ederek yaşamandan hayırlıdır.

- Ne zamana kadar, ilim öğrenmek yakışır bana?

- Hayat sana yakıştığı müddetçe, yani ölene kadar.


dinimizislam