Kutsal Kitabın cevabı


Bir düşman olan ölümden korkmamız ve yaşamımızı korumak için makul adımlar atmamız doğaldır (1. Korintoslular 15:26).

Ancak insanlar yalan yanlış bilgilerin ya da batıl inançların neden olduğu yersiz bir korku duyuyor ve ‘yaşamları boyunca ölüm korkusunun’ kölesi oluyorlar (İbraniler 2:15).

Gerçekleri bilmek yaşamdan zevk almamıza engel olabilecek sağlıksız bir ölüm korkusundan bizi korur (Yuhanna 8:32).

Ölüm hakkındaki gerçekler


Ölüler hiçbir şeyin farkında değildir (Mezmur 146:⁠4).

Kutsal Kitap ölümü uykuya benzetir, dolayısıyla öldükten sonra acı çekmekten ya da işkence görmekten korkmanıza gerek yoktur (Mezmur 13:3; Yuhanna 11:11-14).


Ölüler bize zarar veremez. Eskiden yaşamış zalim insanlar bile ‘ölümün tutsağıdır’ (Özdeyişler 21:16).

Kutsal Kitap onlar için “nefretleri de, kıskançlıkları da yok olmuştur” der (Vaiz 9:6).


Ölüm, bir daha asla var olmayacağımız anlamına gelmez.

Yaratıcımız ölmüş olan insanları dirilterek onları tekrar yaşama döndürecek (Yuhanna 5:28, 29; Elçiler 24:15).


Yaratıcımız ‘ölümün olmayacağı’ bir zamanın geleceğini vaat eder (Vahiy 21:⁠4).

Kutsal Kitap o gün hakkında “Doğrular yeryüzünü mülk edinir, orada sonsuza dek otururlar” der (Mezmur 37:29).

O zaman hiç kimse ölüm korkusu yaşamayacak!