Gösterilen sonuçlar: 1 ile 9 Toplam: 9

TEVRAT 'tan İNCİL 'e SOYAĞACI - 1

Din ve İnanç Kategorisinde ve Diger Dinler Forumunda Bulunan TEVRAT 'tan İNCİL 'e SOYAĞACI - 1 Konusunu Görüntülemektesiniz,Konu İçerigi Kısaca ->> 1 - Hz.ADEM ' DEN ,Hz.NUH ' A KADAR SOY AĞACI... TEKVİN BAP 4 1.VE Âdem karısı Havvayı bildi; ve ...

 1. #1
  bursali68
  Misafir..

  TEVRAT 'tan İNCİL 'e SOYAĞACI - 1

  1 - Hz.ADEM ' DEN ,Hz.NUH ' A KADAR SOY AĞACI...

  TEKVİN
  BAP 4

  1.VE Âdem karısı Havvayı bildi; ve gebe kalıp Kaini doğurdu; ve: RABBİN yardımile bir adam kazandım, dedi.
  2.Ve yine kardeşi Habili doğurdu. Ve Habil koyun çobanı oldu, fakat Kain çiftçi oldu.

  16.Ve Kain RABBİN önünden çıktı, ve Adenin şarkında Nod diyarında oturdu.
  17.Ve Kain karısını bildi, ve gebe kalıp Hanoku doğurdu; ve bir şehir bina etti, ve şehrin adını oğlunun adına göre Hanok koydu.
  18.Ve Hanoka İrad doğdu; ve İrad Mehuyaelin babası oldu; ve Mehuyael Metuşaelin babası oldu; ve Metuşael Lamekin babası oldu.
  19.Ve Lamek kendisine iki karı aldı; birinin adı Ada, ve obirinin adı Tsilla idi.
  20.Ve Ada Yabali doğurdu; çadırda oturanların, ve sürü sahiplerinin atası bu idi.
  21.Ve kardeşinin adı Yubal idi; çenk ve boru çalanların hepsinin atası bu idi.
  22.Ve Tsilla, kendisi de Tubal-kaini doğurdu; tunç ve demir, bütün keskin âletleri döven bu idi; ve Tubal-kainin kızkardeşi Naama idi.

  BAP 5

  1.ÂDEM zürriyetlerinin kitabı budur. Allah adamı yarattığı günde, onu Allah benzeyişinde yaptı;
  2.onları erkek ve dişi yarattı, ve onları mubarek kıldı, ve yaratıldıkları günde onların adını Adam koydu.
  3.Ve Âdem yüz otuz yaşında, kendi benzeyişinde, suretine göre bir oğulun babası oldu; ve onun adını Şit koydu,
  4.ve Şitin babası olduktan sonra, Âdemin günleri sekiz yüz yıl oldu; ve oğullar ve kızlar babası oldu.
  5.Ve Âdemin yaşadığı bütün günler dokuz yüz otuz yıl oldu; ve öldü.
  6.Ve Şit yüz beş yaşında, Enoşun babası oldu;
  7.ve Enoşun babası olduktan sonra, Şit sekiz yüz yedi yıl yaşadı, ve oğullar ve kızlar babası oldu;
  8.ve Şitin bütün günleri dokuz yüz on iki yıl oldu; ve öldü.
  9.Ve Enoş doksan yaşında, Kenânın babası oldu;
  10.ve Kenânın babası olduktan sonra, Enoş sekiz yüz on beş yıl yaşadı, ve oğullar ve kızlar babası oldu;
  11.ve Enoşun bütün günleri dokuz yüz beş yıl oldu; ve öldü.
  12.Ve Kenân yetmiş yaşında, Mahalalelin babası oldu;
  13.ve Mahalalelin babası olduktan sonra, Kenân sekiz yüz kırk yıl yaşadı, ve oğullar ve kızlar babası oldu;
  14.ve Kenânın bütün günleri dokuz yüz on yıl oldu; ve öldü.
  15.Ve Mahalalel altmış beş yaşında, Yaredin babası oldu;
  16.ve Yaredin babası olduktan sonra, Mahalalel sekiz yüz otuz yıl yaşadı, ve oğullar ve kızlar babası oldu;
  17.ve Mahalalelin bütün günleri sekiz yüz doksan beş yıl oldu; ve öldü.
  18.Ve Yared yüz altmış iki yaşında, Hanokun babası oldu;
  19.ve Hanokun babası olduktan sonra, Yared sekiz yüz yıl yaşadı, ve oğullar ve kızlar babası oldu;
  20.ve Yaredin bütün günleri dokuz yüz altmış iki yıl oldu; ve öldü.
  21.Ve Hanok altmış beş yaşında, Metuşelahın babası oldu;
  22.ve Metuşelahın babası olduktan sonra, Hanok üç yüz yıl Allah ile yürüdü, ve oğullar ve kızlar babası oldu;
  23.ve Hanokun bütün günleri üç yüz altmış beş yıl oldu;
  24.ve Hanok Allah ile yürüdü; ve gözden kayboldu; çünkü onu Allah aldı.
  25.Ve Metuşelah yüz seksen yedi yaşında, Lamekin babası oldu;
  26.ve Lamekin babası olduktan sonra, Metuşelah yedi yüz seksen iki yıl yaşadı, ve oğullar ve kızlar babası oldu;
  27.ve Metuşelahın bütün günleri dokuz yüz altmış dokuz yıl oldu; ve öldü.
  28.Ve Lamek yüz seksen iki yaşında, bir oğulun babası oldu;
  29.ve: İşimizden, RABBİN lânet ettiği topraktan olan ellerimizin zahmetinden, bu bizi teselli edecek, diyerek onun ismini Nuh koydu.
  30.Ve Nuhun babası olduktan sonra, Lamek beş yüz doksan beş yıl yaşadı, ve oğullar ve kızlar babası oldu;
  31.ve Lamekin bütün günleri yedi yüz yetmiş yedi yıl oldu; ve öldü.
  32.Ve Nuh beş yüz yaşında idi; ve Samın, Hamın, ve Yafetin babası oldu.

  ADEM’İN NUH’A KADAR SOYU....

  1.Adem

  ANNE İSMİ : Havva

  A) Adem oğlu Kain

  AA).Kain oğlu Hanok

  AA1) Hanok oğlu Irad
  AA2) Irad oğlu Mehuyael
  AA3) Mehuyael oğlu Metuşael
  AA4) Metuşael oğlu Lamek

  AA4
  AA4-1) Lamek oğlu Yabal – Anne adı ADA
  AA4-2) Lamek oğlu Yubal - Anne adı ADA
  AA4-3) Lamek oğlu Tubal-kaini – Anne adı Tsilla
  AA4-4) Lamek kızı Naama - Anne adı Tsilla

  B) Adem oğlu Habil

  C) Adem oğlu ŞİT

  2. Adem oğlu ŞİT

  3. Şit oğlu Enoş

  4. Enoş oğlu Kenân

  5.Kenan oğlu Mahalalel

  6. Mahalalel oğlu Yared

  7. Yared oğlu Hanok

  8. Hanok oğlu Metuşelah

  9. Metuşelah oğlu Lamek

  10. Lamek oğlu NUH


  Bu durumda KISACA SOY AĞACI şu şekilde gider...;

  1.Adem

  2. Adem oğlu ŞİT

  3. Şit oğlu Enoş

  4. Enoş oğlu Kenân

  5.Kenan oğlu Mahalalel

  6. Mahalalel oğlu Yared

  7. Yared oğlu Hanok

  8. Hanok oğlu Metuşelah

  9. Metuşelah oğlu Lamek

  10. Lamek oğlu NUH


  Tevrat'a bakıldığında Hz.Adem'den , Hz.Nuh' a kadar soya ağacı yukarıdaki gibi gelişmektedir.

  Sağlıcakla kalınız...

 2. #2
  bursali68
  Misafir..
  Hz.NUH 'TAN , Hz.İBRAHİM ' E KADAR SOY AĞACI


  BAB-9
  18.Ve gemiden çıkan Nuhun oğulları, Sam ve Ham ve Yafet idiler; ve Ham Kenânın atasıdır.
  19.Bu üçü Nuhun oğulları idiler; ve bütün yeryüzüne yayılanlar bunlardan oldu.

  BAB-10
  2.Yafetin oğulları: Gomer, ve Mecüc, ve Maday, ve Yavan, ve Tubal, ve Meşek, ve Tiras
  3.Ve Gomerin oğulları: Aşkenaz, ve Rifat, ve Togarma.
  4.Ve Yavanın oğulları: Elişa, ve Tarşiş, Kittim, ve Dodanim.
  5.Memleketlerinde her biri diline göre, milletlerinde kabilelerine göre, milletlerin adaları bunlardan bölündüler.

  6.Ve Hamın oğulları: Kuş, ve Mitsraim, ve Put, ve Kenân.
  7.Ve Kuşun oğulları: Seba, ve Havila, ve Sabta, ve Raama, ve Sabteka; ve Raamanın oğulları: Şeba, ve Dedan.
  8.Ve Kuş Nimrodun babası oldu; o, yeryüzünde kudretli adam olmağa başladı.
  9.O, RABBİN indinde kudretli avcı idi; bundan dolayı: RABBİN indinde Nimrod gibi kudretli avcı, denilir.

  15.Ve Kenân ilk oğlu Tsidonun, ve Hetin,
  16.ve Yebusînin, ve Amorînin, ve Girgaşînin,
  17.ve Hivînin, ve Arkînin, ve Sinînin,
  18.ve Arvadînin, ve Tsemarînin, ve Hamatînin babası oldu; ve sonra Kenânlı kabileleri dağıldılar.
  19.Ve Kenânlının hududu Saydadan Gerare giderken, Gazaya kadar; Sodoma ve Gomorraya, ve Admaya, ve Tseboime giderken, Laşaya kadardı.
  20.Memleketlerinde, milletlerinde, dillerine göre, kabilelerine göre Hamın oğulları bunlardır.

  21.Eberin bütün çocuklarının atası ve Yafetin büyük kardeşi olan Sama da çocuklar doğdu.
  22.Samın oğulları: Elam, ve Aşur, ve Arpakşad, ve Lud, ve Aram.
  23.Ve Aramın oğulları: Uts, ve Hul, ve Geter, ve Maş.
  24.Ve Arpakşad Şelahın babası oldu; ve Şelah Eberin babası oldu.
  25.Ve Ebere iki oğul doğdu, birinin adı Peleg* idi; çünkü onun günlerinde yeryüzü taksim olundu; ve kardeşinin adı Yoktan idi.
  26.Ve Yoktan Almodadın, ve Şelefin, ve Hatsarmavetin, ve Yerahın,
  27.ve Hadoramın, ve Uzalın, ve Diklanın,
  28.ve Obalın, ve Abimaelin, ve Şebanın,
  29.ve Ofirin, ve Havilanın, ve Yobabın babası oldu; bunların hepsi Yoktanın oğulları idiler.
  30.Ve bunların oturdukları yer, Meşadan Sefare giderken, şark dağıdır.
  31.Memleketlerinde, milletlerine göre, dillerine göre, kabilelerine göre Samın oğulları bunlardır.

  BAB-11
  12.Ve Arpakşad otuz beş yıl yaşadı, ve Şelahın babası oldu;
  13.ve Şelahın babası olduktan sonra, Arpakşad dört yüz üç yıl yaşadı, ve oğullar ve kızlar babası oldu.

  14.Ve Şelah otuz yıl yaşadı, ve Eberin babası oldu;
  15.ve Eberin babası olduktan sonra, Şelah dört yüz üç yıl yaşadı, ve oğullar ve kızlar babası oldu.

  16.Ve Eber otuz dört yıl yaşadı, ve Pelegin babası oldu;
  17.ve Pelegin babası olduktan sonra, Eber dört yüz otuz yıl yaşadı, ve oğullar ve kızlar babası oldu.

  18.Ve Peleg otuz yıl yaşadı, ve Reunun babası oldu;
  19.ve Reunun babası olduktan sonra, Peleg iki yüz dokuz yıl yaşadı, ve oğullar ve kızlar babası oldu.

  20.Ve Reu otuz iki yıl yaşadı, ve Serucun babası oldu;
  21.ve Serucun babası olduktan sonra, Reu iki yüz yedi yıl yaşadı, ve oğullar ve kızlar babası oldu.

  22.Ve Seruc otuz yıl yaşadı, ve Nahorun babası oldu;
  23.ve Nahorun babası olduktan sonra, Seruc iki yüz yıl yaşadı, ve oğullar ve kızlar babası oldu.

  24.Ve Nahor yirmi dokuz yıl yaşadı, ve Terahın babası oldu;
  25.ve Terahın babası olduktan sonra, Nahor yüz on dokuz yıl yaşadı, ve oğullar ve kızlar babası oldu.

  26.Ve Terah yetmiş yıl yaşadı, ve Abramın, Nahorun ve Haranın babası oldu.
  27.Ve Terahın zürriyetleri bunlardır. Terah Abramın, Nahorun ve Haranın babası oldu; ve Haran Lûtun babası oldu.
  28.Ve Haran doğduğu memlekette, Kildanîlerin Ur şehrinde babası Terahın önünde öldü.
  29.Ve Abram ve Nahor kendilerine karılar aldılar; Abramın karısının adı Saray, ve Nahorun karısının adı Milka idi; o, Milkanın babası ve İskanın babası Haranın kızı idi.
  30.Ve Saray kısırdı, onun çocuğu olmazdı.
  31.Ve Terah oğlu Abramı, ve Haranın oğlu, torunu Lûtu, ve gelini Sarayı, oğlu Abramın karısını, beraber aldı; ve Kenân diyarına gitmek üzre Kildanîlerin Ur şehrinden onlarla çıktı; ve Harana geldiler, ve orada oturdular.
  32.Ve Terahın günleri iki yüz beş yıl oldu; ve Terah Haranda öldü.


  HZ.NUH ile HZ.İBRAHİM ARASI SOY AĞACI...

  Nuhun oğulları, Sam ve Ham ve Yafet

  11-A) YAFET ‘in oğulları: Gomer, ve Mecüc, ve Maday, ve Yavan, ve Tubal, ve Meşek, ve Tiras
  Gomerin oğulları: Aşkenaz, ve Rifat, ve Togarma.
  Yavanın oğulları: Elişa, ve Tarşiş, Kittim, ve Dodanim.

  11-B) HAM ‘ ın oğulları: Kuş, ve Mitsraim, ve Put, ve Kenân.
  Kuşun oğulları: Seba, ve Havila, ve Sabta, ve Raama, ve Sabteka ,Nimrod
  Raamanın oğulları: Şeba, ve Dedan.

  Kenân oğulları :Tsidon, ve Hetin, ve Yebusîn,ve Amorîn, ve Girgaşîn,ve Hivîn, ve Arkîn, ve Sinîn, ve
  Arvadîn, ve Tsemarî, ve Hamatî

  11-C) SAM ‘ ın oğulları: Elam, ve Aşur, ve Arpakşad, ve Lud, ve Aram.

  Aramın oğulları: Uts, ve Hul, ve Geter, ve Maş.
  Arpakşad oğulları : Şelah
  Şelah oğulları Eber.
  Eber oğulları :Peleg ve Yoktan
  Yoktan oğulları :Almodad ve Şelef ve Hatsarmavet ve Yerah ve Hadoram ve Uzal ve
  Dikla ve Obal ve Abimael ve Şeba ve Ofir ve Havila ve Yobab

  11.Nuh oğlu SAM
  12. Sam oğlu Arpakşad
  13. Arpakşad oğlu Şelah
  14. Şelah oğlu Eber
  15. Eber oğlu Peleg
  16. Peleg oğlu Reu
  17. Reu oğlu Seruc
  18. Seruc oğlu Nahor
  19. Nahor oğlu Terah
  Terah oğulları : Abram(İBRAHİM), Nahor ve Hara

  20.Terah oğlu İBRAHİM


  Kısaca Hz.NUH'tan , Hz.İBRAHİM ' e kadar ki SOY AĞACI...:

  10. Lamek oğlu NUH

  11.Nuh oğlu SAM

  12. Sam oğlu Arpakşad

  13. Arpakşad oğlu Şelah

  14. Şelah oğlu Eber

  15. Eber oğlu Peleg

  16. Peleg oğlu Reu

  17. Reu oğlu Seruc

  18. Seruc oğlu Nahor

  19. Nahor oğlu Terah

  20.Terah oğlu İBRAHİM

  Hz.İBRAHİM...

  Tevrat'ta Hz.Nuh'tan , Hz.İbrahim'e kadarki SOY AĞACI bunlardır.

  Sağlıcakla kalınız...

  ...

 3. #3
  bursali68
  Misafir..
  Merhaba,

  En son Hz.Adem'den - Hz. Nuh'a , Hz.Nuh'tan - Hz.İbrahim'e kadar ki SOYAĞACINI alt alta koyduğumuzda aşağıdaki sıralama çıkmaktadır.

  1. Adem
  2. Adem oğlu ŞİT
  3. Şit oğlu Enoş
  4. Enoş oğlu Kenân
  5.Kenan oğlu Mahalalel
  6. Mahalalel oğlu Yared
  7. Yared oğlu Hanok
  8. Hanok oğlu Metuşelah
  9. Metuşelah oğlu Lamek
  10. Lamek oğlu NUH
  11.Nuh oğlu SAM
  12. Sam oğlu Arpakşad
  13. Arpakşad oğlu Şelah
  14. Şelah oğlu Eber
  15. Eber oğlu Peleg
  16. Peleg oğlu Reu
  17. Reu oğlu Seruc
  18. Seruc oğlu Nahor
  19. Nahor oğlu Terah
  20.Terah oğlu Avram (İBRAHİM)


  Buraya kadar Tevrat açısından bir sorun gözükmüyor...İncil'in savunusu Hz.İsa'nın soyunun Hz.Davud'a , oradan Hz.İbrahim'e , oradan Hz.Nuh'a , oradan da Hz.Adem'e dayandığı yöndedir...Bu böyle midir değil midir sorgulaması değildir mesele.Mesele SOYAĞACI nasıldır,doğru mudur,değil midir...

  Şimdi kaldığım yerden devam edeyim...Öncelikle Tevrat'ta Hz.İbrahim'e kadar soyun arka arkaya gelişinde sorun yok dedik..Peki Hz.İbrahim'den Hz.Davud'a soyun gelişimi açık şekilde ve karışık olmadan gelebiliyor mu inceleyelim...:

  21.İbrahim oğlu İshak
  22.İshak oğlu Yakup
  23.Yakup oğlu Yahuda
  24.Yahuda oğlu Peres (Tamar'dan doğan)
  25.Peres oğlu Hesron
  26.Hesron oğlu Ram
  27.Ram oğlu *****dab
  28.*****dab oğlu Nahşon
  29.Nahşon oğlu Salmon
  30.Salmon oğlu Boaz (Rahav'dan doğan)
  31.Boaz oğlu Obed (Rut'tan doğan)
  32.Obed oğlu Yesse (İşay)
  33.Yesse oğlu kral Davut
  34.Davut oğlu Süleyman (Uriya'nın karısından doğan)

  SOYAĞACI yukarıdaki şekilde devam ediyor.Peki Hz.Davud'un Hz.İbrahim soyundan olduğunu Tevrat açısından nereden biliyoruz...??? Aşağıdaki ayetler bizi Hz.İbrahim'den Hz.Davud'a ya da tam tersi Hz.Davud'dan Hz.İbrahim'e ulaştırır...:

  ====================

  " 21.İbrahim oğlu İshak "

  TEKVİN ( YARADILIŞ )
  BAB-25
  11.Tanrı İbrahim'in ölümünden sonra oğlu İshak'ı kutsadı. İshak Beer-Lahay-Roi'de yaşıyordu.

  ===================

  " 22.İshak oğlu Yakup "

  TEKVİN ( YARADILIŞ )
  BAB-25
  33.Yakup, "Önce ant iç" dedi. Esav ant içerek ilk oğulluk hakkını Yakup'a sattı.

  BAB-27
  30.İshak Yakup'u kutsadıktan sonra, Yakup babasının yanından ayrıldı. O gider gitmez kardeşi Esav da avdan döndü.

  ==================

  " 24.Yahuda oğlu Peres (Tamar'dan doğan) "

  Bilgilerimizi tekrar anımsayalım...;

  TEKVİN (YARADILIŞ)
  BAB-46
  12.Ve Yahudanın oğulları: Er, ve Onan, ve Şela, ve Perets, ve Zerah; ancak Er ve Onan Kenân diyarında öldüler. Ve Peretsin oğulları: Hetsron ve Hamul idi.


  Tamam Perets veya Peres Yahuda'nın oğlu da,eee bir sürü oğlu var...Neden PERETS...??? Bize de bunun yanıtını yine Eski Ahid vermektedir...;

  RUT
  BAB-4
  17.Komşu kadınlar, "Naomi'nin bir oğlu oldu" diyerek çocuğa ad koydular; ona, Ovet adını verdiler. Ovet, Yişay'ın babası; Yişay ise Davut'un babasıdır.
  18 Peres'in soyu şöyledir:Peres, Hesron'un babası;
  19 Hesron, Ram'ın babası;Ram, Amminadav'ın babası;
  20 Amminadav, Nahşon'un babası;Nahşon, Salmon'un babası;
  21 Salmon, Boaz'ın babası;Boaz, Ovet'in babası;
  22 Ovet, Yişay'ın babası;Yişay da Davut'un babasıdır.

  Bu soy dizilişini I.TARİHLER Kitabı da teyid etmektedir...

  I.TARİHLER
  BAB-2
  4 Yahuda'nın gelini Tamar ona Peres ve Zerah'ı doğurdu. Yahuda'nın toplam beş oğlu vardı.
  5 Peres'in oğulları: Hesron, Hamul.
  9 Hesron'un oğulları: Yerahmeel, Ram, Kalev.
  10 Amminadav Ram'ın oğluydu.Yahudalılar'ın önderi Nahşon Amminadav'ın oğluydu.
  11 Salma Nahşon'un oğluydu.Boaz Salma'nın,
  12 Ovet Boaz'ın,Yişay Ovet'in oğluydu.
  13 Yişay'ın yedi oğlu oldu: Birincisi Eliav, ikincisi Avinadav, üçüncüsü Şima,
  14 dördüncüsü Netanel, beşincisi Radday,
  15 altıncısı Osem, yedincisi Davut.


  Devam edecek.....

  Sağlıcakla kalınız...

 4. #4
  bursali68
  Misafir..
  HZ.İBRAHİM ' DEN - HZ.DAVUD ' A KADARKİ SOYAĞACI...

  Merhaba,

  Hz.İbrahim'den , Hz.Davud'a kadarki SOYAĞACI nın aşağıdaki şekilde listelendiğini yine bize Eski Ahid teyid etmektedir...


  21.İbrahim oğlu İshak
  22.İshak oğlu Yakup
  23.Yakup oğlu Yahuda
  24.Yahuda oğlu Peres (Tamar'dan doğan)
  25.Peres oğlu Hesron
  26.Hesron oğlu Ram
  27.Ram oğlu *****dab
  28.*****dab oğlu Nahşon
  29.Nahşon oğlu Salmon
  30.Salmon oğlu Boaz (Rahav'dan doğan)
  31.Boaz oğlu Obed (Rut'tan doğan)
  32.Obed oğlu Yesse (İşay)
  33.Yesse oğlu kral Davut
  34.Davut oğlu Süleyman (Uriya'nın karısından doğan)  Peres / Perets 'ten sonraki SOY ilerlemesi nasıldır bir göz atalım....:

  ==============
  " 25.Peres oğlu Hesron "
  I.TARİHLER
  BAB-2
  4 Yahuda'nın gelini Tamar ona Peres ve Zerah'ı doğurdu. Yahuda'nın toplam beş oğlu vardı.
  5 Peres'in oğulları: Hesron, Hamul.
  ==============
  " 26.Hesron oğlu Ram "
  I.TARİHLER
  BAB-2
  9 Hesron'un oğulları: Yerahmeel, Ram, Kalev.
  =============
  " 27.Ram oğlu *****dab "
  I.TARİHLER
  BAB-2
  10 Amminadav Ram'ın oğluydu.Yahudalılar'ın önderi Nahşon Amminadav'ın oğluydu.
  =============
  " 28.*****dab oğlu Nahşon "
  I.TARİHLER
  BAB-2
  10 Amminadav Ram'ın oğluydu.Yahudalılar'ın önderi Nahşon Amminadav'ın oğluydu.
  =============
  " 29.Nahşon oğlu Salmon "
  I.TARİHLER
  BAB-2
  11 Salma Nahşon'un oğluydu.Boaz Salma'nın,
  =============
  " 30.Salmon oğlu Boaz (Rahav'dan doğan) "
  I.TARİHLER
  BAB-2
  11 Salma Nahşon'un oğluydu.Boaz Salma'nın,
  =============
  " 31.Boaz oğlu Obed (Rut'tan doğan) "
  I.TARİHLER
  BAB-2
  12 Ovet Boaz'ın,Yişay Ovet'in oğluydu.
  =============
  " 32.Obed oğlu Yesse (İşay) "
  I.TARİHLER
  BAB-2
  12 Ovet Boaz'ın,Yişay Ovet'in oğluydu.
  =============
  " 33.Yesse oğlu kral Davut "
  I.TARİHLER
  BAB-2
  13 Yişay'ın yedi oğlu oldu: Birincisi Eliav, ikincisi Avinadav, üçüncüsü Şima,
  14 dördüncüsü Netanel, beşincisi Radday,
  15 altıncısı Osem, yedincisi Davut.
  =============
  " 34.Davut oğlu Süleyman (Uriya'nın karısından doğan) "
  I.KRALLAR
  BAB-2
  12.Babası Davut'un tahtına geçen Süleyman'ın krallığı çok sağlam temellere oturmuştu.
  =============

  Buraya kadarki SOYAĞACI nı Eski Ahid bize teyid etmektedir. Daha sonrası için de yine Eski Ahid bize bir liste vermektedir...Bakalım bu liste neymiş...;


  I.TARİHLER
  BAB-3
  Yahuda Krallarının Soyu
  10 Rehoboam(Rehavam) Süleyman'ın oğluydu.Abiya(Aviya) Rehoboam'ın,Asa Abiya'nın,Yehoşafat Asa'nın,
  11 Yehoram Yehoşafat'ın,Ahazya Yehoram'ın,Yoaş Ahazya'nın,
  12 Amasya Yoaş'ın,Azarya Amasya'nın,Yotam Azarya'nın,
  13 Ahaz Yotam'ın,Hizkiya Ahaz'ın,Manaşşe Hizkiya'nın,
  14 Amon Manaşşe'nin,Yoşiya Amon'un oğluydu.
  15 Yoşiya'nın oğulları:
  İlk oğlu Yohanan,
  İkincisi Yehoyakim,
  Üçüncüsü Sidkiya,
  Dördüncüsü Şallum.
  16 Yehoyakim'in oğulları: Yehoyakin ve Sidkiya.
  17 Sürgün edilen Yehoyakin'in torunları: Şealtiel,
  18 Malkiram, Pedaya, Şenassar, Yekamya, Hoşama, Nedavya.
  19 Pedaya'nın oğulları: Zerubbabil, Şimi. Zerubbabil'in çocukları: Meşullam, Hananya ve kızkardeşleri Şelomit.
  20 Zerubbabil'in beş oğlu daha vardı: Haşuva, Ohel, Berekya, Hasadya, Yuşav-Heset.
  21 Hananya'nın oğulları: Pelatya, Yeşaya.
  Yeşaya Refaya'nın,
  Refaya Arnan'ın,
  Arnan Ovadya'nın,
  Ovadya Şekanya'nın babasıydı.
  22 Şekanya'nın oğlu: Şemaya. Şemaya'nın oğulları: Hattuş, Yigal, Bariah, Nearya, Şafat. Toplam altı kişiydi.
  23 Nearya'nın oğulları: Elyoenay, Hizkiya, Azrikam. Toplam üç kişiydi.
  24 Elyoenay'ın oğulları: Hodavya, Elyaşiv, Pelaya, Akkuv, Yohanan, Delaya, Anani. Toplam yedi kişiydi.

  Yani buna göre liste / sıralamanın şöyle gitmesi gerek...;

  34.Davut oğlu Süleyman (Uriya'nın karısından doğan)
  35.Süleyman oğlu Rehoboam
  36.Rehoboam oğlu Abiya
  37.Abiya oğlu Asa
  38.Asa oğlu Yehoşafat
  39.Yehoşafat oğlu Yoram (Yehoram)
  40.Yoram(Yehoram) oğlu Uziya (Ahazya)
  41.Uziya (Ahazya) oğlu Yoaş
  42.Yoaş oğlu Amasya (Amatsya)
  43.Amasya (Amatsya) oğlu Azarya
  44.Azarya oğlu Yotam
  45.Yotam oğlu Ahaz
  46.Ahaz oğlu Hizkiya
  47.Hizkiya oğlu Manasse
  48.Manasse oğlu Amon
  49.Amon oğlu Yoşiya
  50.Yoşiya oğlu Yekonya (Yehoyakim Babil sürgünü sırasında doğan)

  Ama gelin görün ki işte tam da bundan sonrası iyice karışır...!!! Peki karıştıran nedir...??? Karıştıran bize " SOYAĞACI SUNAN İNCİLLER " dir...!!! Bakalım İNCİLLER bize bu konuda NE DİYOR...!!!

  Devam edecek...

  Sağlıcakla kalınız...

 5. #5
  bursali68
  Misafir..
  Merhaba,

  Matta İncil'i Hz.İsa'nın soyağacını HZ.MERYEM yolundan , Luka İncil'i ise YUSUF soyundan ilerletir...Bakalım bu soylar nasıl listelenirmiş İncillerde...;

  MATTA
  BAB-1

  1-2.İbrahim oğlu, Davut oğlu İsa Mesih'in soyuyla ilgili kayıt şöyledir:İbrahim, İshak'ın babasıydı.İshak, Yakup'un babası;Yakup da Yahuda ve onun kardeşlerinin babasıydı.

  3.Yahuda, Tamar'dan doğan Peres ve Zara'nın babasıydı.Peres, Hesron'un babası;Hesron da Ram'ın babasıydı.
  4.Ram, *****dab'ın babası;*****dab, Nahşon'un babası;Nahşon ise Salmon'un babasıydı.
  5.Salmon, Rahav'dan doğan Boaz'ın babasıydı.Boaz, Rut'tan doğan Obed'in babası;Obed de İşay'ın babası;
  6.İşay da, kral Davut'un babasıydı.Davut, Uriya'nın karısından doğan Süleyman'ın babasıydı.
  7.Süleyman, Rehavam'ın babası;Rehavam, Abiya'nın babası;Abiya da Asa'nın babasıydı.
  8.Asa, Yehoşafat'ın babası;Yehoşafat, Yoram'ın babası;Yoram, Uziya'nın babasıydı.
  9.Uziya, Yotam'ın babası;Yotam, Ahaz'ın babası;Ahaz da Hizkiya'nın babasıydı.
  10.Hizkiya, Manaşe'nin babası;Manaşe, Amon'un babası;Amon ise Yoşiya'nın babasıydı.
  11.Yoşiya, Babil sürgünü sırasında doğan Yekonyave onun kardeşlerinin babasıydı.
  12.Yekonya, Babil sürgününden sonra doğan Şaltiyel'in babası;Şaltiyel ise Zerubabel'in babasıydı.
  13.Zerubabel, Abihud'un babası;Abihud, Elyakim'in babası;Elyakim de Azor'un babasıydı.
  14.Azor, Sadok'un babası;Sadok, Ahim'in babası;Ahim ise Elihud'un babasıydı.
  15.Elihud, Elazar'ın babası;Elazar, Matan'ın babası;Matan da Yakup'un babasıydı.
  16.Yakup, Meryem'in kocası Yusuf'un babasıydı.Meryem'den de Mesih denilen İsa doğdu.

  17.Buna göre, İbrahim'den Davut'a kadar toplam on dört kuşak, Davut'tan Babil sürgününe kadar on dört kuşak ve Babil sürgününden Mesih'e kadar da on dört kuşak geçti.

  Matta İncili'nin bu ayetlerine göre Hz.İsa'nın , Hz.İbrahim'e kadarki SOYAĞACI listesi şu şekilde oluşmaktadır...;

  61.Hz.İsa...
  60.Yusuf oğlu İsa
  59.Yakup oğlu Yusuf

  58.Matan oğlu Yakup
  57.Elazar oğlu Matan
  56.Elihud oğlu Elazar
  55.Ahim oğlu Elihud
  54.Sadok oğlu Ahim
  53.Azor oğlu Sadok
  52.Elyakim oğlu Azor

  51.Abihud oğlu Elyakim
  50.Zerubabel oğlu Abihud
  49.Şaltiyel oğlu Zerubabel
  48.Yekonya (Yehoyakim/Elyakim) oğlu Şaltiyel (Babil sürgününden sonra doğan)


  47.Yoşiya oğlu Yekonya (Yehoyakim eski adı Elyakim Babil sürgünü sırasında doğan)
  46.Amon oğlu Yoşiya
  45.Manaşe(Manasse) oğlu Amon
  44.Hizkiya oğlu Manaşe
  43.Ahaz oğlu Hizkiya
  42.Yotam oğlu Ahaz

  41.Uziya (Ahazya) oğlu Yotam

  40.Yoram oğlu Uziya (Ahazya)
  39.Yehoşafat oğlu Yoram (Yehoram)
  38.Asa oğlu Yehoşafat
  37.Abiya oğlu Asa
  36.Rehavam (Rehoboam) oğlu Abiya
  35.Süleyman oğlu Rehavam (Rehoboam)
  34.Davut oğlu Süleyman (Uriya'nın karısından doğan)
  33.İşay(Yesse) oğlu kral Davut
  32.Obed oğlu İşay
  31.Boaz oğlu Obed (Rut'tan doğan)
  30.Salmon oğlu Boaz (Rahav'dan doğan)
  29.Nahşon oğlu Salmon
  28.*****dab oğlu Nahşon
  27.Ram oğlu *****dab
  26.Hesron oğlu Ram
  25.Peres oğlu Hesron
  24.Yahuda oğlu Peres (Tamar'dan doğan)
  23.Yakup oğlu Yahuda
  22.İshak oğlu Yakup
  21.İbrahim oğlu İshak
  20.Terah oğlu Avram (İBRAHİM)....

  İlk bakışta herşey normalmiş gibi duruyor değil mi...? Ancak öyle değil...Bakalım neden normal değil...;

  Renklere göre yazdıklarımdan takip edebilirsiniz...;

  Doğru olanlar
  Yanlış olanlar
  Şüpheli ve belirsiz olanlar ile izi takip edilemeyenler.

  Matta SOYAĞACINI incelemeye başlayalım,bakalım karşımıza neler çıkacak...;

  ===========
  " 35.Süleyman oğlu Rehavam (Rehoboam) "
  I.KRALLAR
  BAB-11
  43.Süleyman ölüp atalarına kavuşunca babası Davut Kenti'nde gömüldü. Yerine oğlu Rehavam kral oldu.
  ===========
  " 36.Rehavam (Rehoboam) oğlu Abiya "
  I.KRALLAR
  BAB-14
  31.Rehoboam ölüp atalarına kavuşunca, Davut Kenti'nde atalarının yanına gömüldü. Annesi Ammonlu Naama'ydı. Rehoboam'ın yerine oğlu Abiyam kral oldu.
  ===========
  " 37.Abiya oğlu Asa "
  I.KRALLAR
  BAB-15
  8.Abiyam ölüp atalarına kavuşunca, Davut Kenti'nde gömüldü, yerine oğlu Asa kral oldu.
  ===========
  " 38.Asa oğlu Yehoşafat "
  I.KRALLAR
  BAB-15
  23-24.Asa'nın krallığı dönemindeki öteki olaylar, başarıları, bütün yaptıkları ve kurduğu kentler Yahuda krallarının tarihinde yazılıdır. Yaşlılığında ayaklarından hastalanan Asa, ölüp atalarına kavuşunca, atası Davut Kenti'nde atalarının yanına gömüldü; yerine oğlu Yehoşafat kral oldu.
  BAB-22
  41.İsrail Kralı Ahav'ın krallığının dördüncü yılında Asa oğlu Yehoşafat Yahuda Kralı oldu.
  ============
  " 39.Yehoşafat oğlu Yoram (Yehoram)"
  I.KRALLAR
  BAB-22
  50.Yehoşafat ölüp atalarına kavuştu ve atası Davut Kenti'nde atalarının yanına gömüldü. Yerine oğlu Yehoram kral oldu.
  ============
  " 40.Yoram oğlu Uziya (Ahazya)"
  II.KRALLAR
  BAB-8
  24.Yehoram ölüp atalarına kavuştu ve Davut Kenti'nde atalarının yanına gömüldü. Yerine oğlu Ahazya kral oldu
  ============

  Buraya Eski Ahid karşılaştırması ile bir sorun gözükmüyor...İşte sorunun başladığı yer...!!!

  ============
  " 41.Uziya (Ahazya) oğlu Yotam "

  Oysa ki II.KRALLAR bize başka bir isim veriyor...:

  II.KRALLAR
  BAB-11

  1.Ahazya'nın annesi Atalya, oğlunun öldürüldüğünü duyunca, Yahuda'da kral soyunun bütün bireylerini yok etmeye çalıştı.
  2.Ne var ki, Kral Yehoram'ın kızı, Ahazya'nın üvey kızkardeşi Yehoşeva, Ahazya oğlu Yoaş'ı kralın öldürülmek istenen öteki oğullarının arasından alıp kaçırdı ve dadısıyla birlikte yatak odasına gizledi. Çocuğu Atalya'dan gizleyerek kurtarmış oldu.

  II.KRALLAR
  BAB-12
  1.İsrail Kralı Yehu'nun krallığının yedinci yılında Yoaş Yahuda Kralı oldu. Yedi yaşında kral oldu ve Yeruşalim'de kırk yıl krallık yaptı. Annesi Beer-Şevalı Sivya'ydı.

  II.KRALLAR
  BAB-12
  18 Yahuda Kralı Yoaş, ataları olan öbür Yahuda krallarından Yehoşafat'ın, Yehoram'ın, Ahazya'nın ve kendisinin RAB'be adamış olduğu bütün kutsal armağanları, RAB'bin Tapınağı'nda ve sarayın hazinelerinde bulunan bütün altınları Aram Kralı Hazael'e gönderdi. Bunun üzerine Hazael Yeruşalim'e saldırmaktan vazgeçti.

  II.KRALLAR Kitabı bize...;
  41.Uziya ( Ahazya) oğlu Yotam
  ....değil...!!!

  41.Uziya (Ahazya) oğlu YOAŞ
  olması gerektiğini söylüyor....!!!

  Ayrıca...;

  I.TARİHLER
  BAB-3
  11 Yehoram Yehoşafat'ın,Ahazya Yehoram'ın,Yoaş Ahazya'nın,

  de bize...;

  41.Uziya (Ahazya) oğlu YOAŞ
  olması gerektiğini söylüyor....!!!
  ==============

  Bu durumda MATTA soyu KARIŞTIRMIŞ...!!! Bakalım sonrasında neler olmuş...

  ==============
  " 42.Yotam oğlu Ahaz "
  II.KRALLAR
  BAB-15
  38.Yotam ölüp atalarına kavuşunca, atası Davut Kenti'nde atalarının yanına gömüldü. Yerine oğlu Ahaz kral oldu.

  Doğru doğru ama aradakiler ne olacak...??? Yani listeyi düzeltirsek şayet...;

  " 42.Yotam oğlu Ahaz "

  İle...

  " 41.Uziya (Ahazya) oğlu YOAŞ "

  Arasına girmesi gereken başka isimler var mıdır...??? Evet vardır...Kimlermiş o kişiler bakalım...;

  ==============
  II.KRALLAR
  BAB-14
  1.İsrail Kralı Yehoahaz oğlu Yehoaş'ın krallığının ikinci yılında Yoaş oğlu Amasya Yahuda Kralı oldu.

  " Yoaş oğlu Amasya ( Amatsya) "

  ::::::::::::::::::
  II.KRALLAR
  BAB-15
  1.İsrail Kralı Yarovam'ın krallığının yirmi yedinci yılında Amasya oğlu Azarya Yahuda Kralı oldu

  " Amasya (Amatsya) oğlu Azarya "

  ::::::::::::::::::
  II.KRALLAR
  BAB-15
  7.Azarya ölüp atalarına kavuşunca, Davut Kenti'nde atalarının yanına gömüldü. Yerine oğlu Yotam kral oldu.

  " Azarya oğlu Yotam "

  :::::::::::::::::

  II.KRALLAR
  BAB-15
  38.Yotam ölüp atalarına kavuşunca, atası Davut Kenti'nde atalarının yanına gömüldü. Yerine oğlu Ahaz kral oldu.

  Bu zaten listede 42. sırada var...!!!

  ================

  Bu durumda...;

  42.Yotam oğlu Ahaz
  41.Uziya (Ahazya) oğlu Yotam
  40.Yoram oğlu Uziya (Ahazya)

  Sıralama böyle değil....!!!

  44.Azarya oğlu Yotam
  43.Amasya (Amatsya) oğlu Azarya
  42.Yoaş oğlu Amasya ( Amatsya)
  41.Uziya (Ahazya) oğlu YOAŞ
  40.Yoram oğlu Uziya (Ahazya)


  Olması gerekiyor...!!! Bu durumda MATTA soyu " KARMAN ÇORMAN " - " YANLIŞ YUNLUŞ ", yoğurtlu patates gibi yapmış...!!!

  Listeyi devam ettirelim bakalım daha neler çıkacak karşımıza...!!!


  ==============
  " 43.Ahaz oğlu Hizkiya "
  II.KRALLAR
  BAB-16
  20.Ahaz ölüp atalarına kavuşunca, Davut Kenti'nde atalarının yanına gömüldü. Yerine oğlu Hizkiya kral oldu.

  =============
  " 44.Hizkiya oğlu Manaşe "
  II.KRALLAR
  BAB-20
  21.Hizkiya ölüp atalarına kavuşunca, yerine oğlu Manaşşe kral oldu.

  =============
  " 45.Manaşe(Manasse) oğlu Amon "
  II.KRALLAR
  BAB-21
  18.Manaşşe ölüp atalarına kavuşunca, sarayının Uzza adındaki bahçesine gömüldü. Yerine oğlu Amon kral oldu.

  =============
  " 46.Amon oğlu Yoşiya "
  II.KRALLAR
  BAB-21
  26.Amon Uzza bahçesinde kendi mezarına gömüldü. Yerine oğlu Yoşiya kral oldu.

  =============
  " 47.Yoşiya oğlu Yekonya (Yehoyakim eski adı Elyakim Babil sürgünü sırasında doğan) "
  II.KRALLAR
  BAB-23

  34.Firavun Neko Yoşiya'nın oğlu Elyakim'i babasının yerine kral yaptı ve adını değiştirip Yehoyakim koydu. Sonra Yehoahaz'ı alıp Mısır'a döndü. Yehoahaz orada öldü.

  =============

  Bu arada da bir sorun olmadığını Eski Ahid bize teyid ediyor...Peki bundan sonrası....???

  =============
  " 49.Şaltiyel oğlu Zerubabel "
  " 48.Yekonya (Yehoyakim/Elyakim) oğlu Şaltiyel (Babil sürgününden sonra doğan) "


  İyi de Yekonya / Yeoyakim / Elyakim 'in ŞEALTİEL veya ŞALTİYEL diye bir OĞLU YOK Kİ...!!! Bakınız üst üste hata ve yanlışlara...!!! Burada iki sırayı beraber inceleyeceğiz...

  II.KRALLAR
  BAB-24
  6.Yehoyakim ölüp atalarına kavuşunca, yerine oğlu Yehoyakin kral oldu.

  Yekonya , yani Yehoyakim , yani Elyakim ölünce oğlu YEHOYAKİN kral olmuş...Peki Yehoyakin'nin soyuna bakalım...;

  I.TARİHLER
  BAB-3
  15 Yoşiya'nın oğulları:
  İlk oğlu Yohanan,
  İkincisi Yehoyakim,
  Üçüncüsü Sidkiya,
  Dördüncüsü Şallum.

  16 Yehoyakim'in oğulları: Yehoyakin ve Sidkiya.
  17 Sürgün edilen Yehoyakin'in torunları: Şealtiel,
  18 Malkiram, Pedaya, Şenassar, Yekamya, Hoşama, Nedavya.

  19 Pedaya'nın oğulları: Zerubbabil, Şimi. Zerubbabil'in çocukları: Meşullam, Hananya ve kızkardeşleri Şelomit.
  20 Zerubbabil'in beş oğlu daha vardı: Haşuva, Ohel, Berekya, Hasadya, Yuşav-Heset.

  Bu ayetlere göre....?

  A-Yekonya / Yehoyakim / Elyakim , YOŞİYA nın oğlu...
  B-Yehoyakin , YEKONYA nın oğlu...
  C-Şaltiyel ise Yehoyakin in TORUNU...!!!
  D-Zerubabel ise , Yhoyakin'in TORUNLARINDAN bir diğeri PEDAYA nın oğlu...


  Nasıl olur da SOY Dededen - Toruna , oradan da diğer TORUNUNUN OĞLUNA GEÇER...??? Müthiş bir denklem doğrusu...!!!

  =======================

  58.Matan oğlu Yakup
  57.Elazar oğlu Matan
  56.Elihud oğlu Elazar
  55.Ahim oğlu Elihud
  54.Sadok oğlu Ahim
  53.Azor oğlu Sadok
  52.Elyakim oğlu Azor

  Bu sıralama ise Eski Ahid 'ten takip edilmesi imkansız bir sıralama haline geliyor...Yani TAHMİNİ bir sıralama...!!!

  ===============

  61.Hz.İsa...
  60.Yusuf oğlu İsa
  59.Yakup oğlu Yusuf


  Bu sıralama ise zaten İNCİL lerde de yazdığı üzere sorun olmayan bir sıralama...Şimdi doğrular ve olması gerekenler ile takibi mümkün olmayanları tekrar sıralayalım...;

  60.Hz.İsa...
  59.Yusuf oğlu İsa
  58.Yakup oğlu Yusuf


  57.Matan oğlu Yakup
  56.Elazar oğlu Matan
  55.Elihud oğlu Elazar
  54.Ahim oğlu Elihud
  53.Sadok oğlu Ahim
  52.Azor oğlu Sadok
  51.Elyakim oğlu Azor

  50.Yoşiya oğlu Yekonya (Yehoyakim eski adı Elyakim Babil sürgünü sırasında doğan)
  49.Amon oğlu Yoşiya
  48.Manaşe(Manasse) oğlu Amon
  47.Hizkiya oğlu Manaşe
  46.Ahaz oğlu Hizkiya
  45.Yotam oğlu Ahaz
  44.Azarya oğlu Yotam
  43.Amasya (Amatsya) oğlu Azarya
  42.Yoaş oğlu Amasya ( Amatsya)
  41.Uziya (Ahazya) oğlu YOAŞ
  40.Yoram oğlu Uziya (Ahazya)
  39.Yehoşafat oğlu Yoram (Yehoram)
  38.Asa oğlu Yehoşafat
  37.Abiya oğlu Asa
  36.Rehavam (Rehoboam) oğlu Abiya
  35.Süleyman oğlu Rehavam (Rehoboam)
  34.Davut oğlu Süleyman (Uriya'nın karısından doğan)
  33.İşay(Yesse) oğlu kral Davut
  32.Obed oğlu İşay
  31.Boaz oğlu Obed (Rut'tan doğan)
  30.Salmon oğlu Boaz (Rahav'dan doğan)
  29.Nahşon oğlu Salmon
  28.*****dab oğlu Nahşon
  27.Ram oğlu *****dab
  26.Hesron oğlu Ram
  25.Peres oğlu Hesron
  24.Yahuda oğlu Peres (Tamar'dan doğan)
  23.Yakup oğlu Yahuda
  22.İshak oğlu Yakup
  21.İbrahim oğlu İshak
  20.Terah oğlu Avram (İBRAHİM)....

  Sırada LUKA İNCİLİ SOYAĞACI var...!!!

  Devam edecek...

  Sağlıcakla kalınız...

 6. #6
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  14.030
  Rep Gücü
  88647
  Merhaba

  Isin enteresan kismi kilise;
  Peder Matta ve Peder Luka'nin
  Ayni kaynak kitaptan yazdiklarini iddaa ediyor!

  Yani
  Peder Markos'un yeni ahid kitabindan...

 7. #7
  bursali68
  Misafir..
  Merhaba,

  Şimdi de LUKA İncili'ndeki SOYAĞACINA bakalım...;

  LUKA
  BAB-3

  23.İsa görevine başladığı zaman otuz yaşlarındaydı. Yusuf'un oğlu olarak biliniyordu.
  Yusuf da Eli oğlu,
  25.Matat oğlu, Levi oğlu, Malki oğlu, Yanay oğlu, Yusuf oğlu,
  25.Matitya oğlu, Amos oğlu, Nahum oğlu, Hesli oğlu, Nagay oğlu,
  26.Mahat oğlu, Matitya oğlu, Şimi oğlu, Yoseh oğlu, Yoda oğlu,
  27.Yohanan oğlu, Reşa oğlu, Zerubabel oğlu, Şaltiyel oğlu, Neri oğlu,
  28.Malki oğlu, Addi oğlu, Kosam oğlu, Elmadam oğlu, Er oğlu,
  29.Yeşu oğlu, Eliyezer oğlu, Yorim oğlu, Matat oğlu, Levi oğlu,
  30.Şimon oğlu, Yahuda oğlu, Yusuf oğlu, Yonam oğlu, Elyakim oğlu,
  31.Mala oğlu, Menna oğlu, Matata oğlu, Natan oğlu, Davut oğlu,
  32.İşay oğlu, Obed oğlu, Boaz oğlu, Salmon[e] oğlu, Nahşon oğlu,
  33.*****dab oğlu, Ram oğlu[f], Hesron oğlu, Peres oğlu, Yahuda oğlu,
  34.Yakup oğlu, İshak oğlu, İbrahim oğlu, Terah oğlu, Nahor oğlu,
  35.Seruk oğlu, Reyu oğlu, Pelek oğlu, Eber oğlu, Şalah oğlu,
  36.Kenan oğlu, Arfakşat oğlu, Sam oğlu, Nuh oğlu, Lamek oğlu,
  37.Metuşelah oğlu, Hanok oğlu, Yaret oğlu, Mahalalel oğlu, Kenan oğlu,
  38.Enoş oğlu, Şit oğlu, Âdem oğlu, Tanrı Oğluydu.

  Luka'ya göre Hz.Adem'den Hz.İsa'ya kadar SOYAĞACI şu şekilde listelenmektedir...:

  1.Hz.İsa...
  2.Yusuf oğlu İsa


  3.Eli ( Heli ) oğlu Yusuf

  4.Matat oğlu Eli
  5.Levi oğlu Matat
  6.Malki oğlu Levi
  7.Yanay oğlu Malki
  8.Yusuf oğlu Yanay
  9.Matitya oğlu Yusuf
  10.Amos oğlu Matitya
  11.Nahum oğlu Amos
  12.Hesli oğlu Nahum
  13.Nagay oğlu Hesli
  14.Mahat oğlu Nagay
  15.Matitya oğlu Mahat
  16.Şimi oğlu Matitya
  17.Yoseh oğlu Şimi
  18.Yoda oğlu Yoseh
  19.Yohanan oğlu Yoda
  20.Reşa oğlu Yohanan
  21.Zerubabel oğlu Reşa
  22.Şaltiyel oğlu Zerubabel
  23.Neri oğlu Şaltiyel
  24.Malki oğlu Neri
  25.Addi oğlu Malki
  26.Kosam oğlu Addi
  27.Elmadam oğlu Kosam
  28.Er oğlu Elmadam
  29.Yeşu oğlu Er
  30.Eliyezer oğlu Yeşu
  31.Yorim oğlu Eliyezer
  32.Matat oğlu Yorim
  33.Levi oğlu Matat
  34.Şimon oğlu Levi
  35.Yahuda oğlu Şimon
  36.Yusuf oğlu Yahuda
  37.Yonam oğlu Yusuf
  38.Elyakim oğlu Yonam
  39.Mala oğlu Elyakim
  40.Menna oğlu Mala
  41.Matata oğlu Menna
  42.Natan oğlu Matata

  43.Davut oğlu Natan

  44.İşay(Yesse) oğlu kral Davut
  45.Obed oğlu İşay
  46.Boaz oğlu Obed
  47.Salmon oğlu Boaz
  48.Nahşon oğlu Salmon
  49.*****dab oğlu Nahşon
  50.Ram oğlu *****dab
  51.Hesron oğlu Ram
  52.Peres oğlu Hesron
  53.Yahuda oğlu Peres
  54.Yakup oğlu Yahuda
  55.İshak oğlu Yakup
  56.İbrahim oğlu İshak
  57.Terah oğlu İbrahim
  58.Nahor oğlu Terah
  59.Seruk oğlu Nahor
  60.Reyu oğlu Seruk
  61.Pelek oğlu Reyu
  62.Eber oğlu Pelek
  63.Şalah oğlu Eber

  64.Kenan oğlu Şalah
  65.Arfakşat oğlu Kenan


  66.Sam oğlu Arfakşat
  67.Nuh oğlu Sam
  68.Lamek oğlu Nuh
  69.Metuşelah oğlu Lamek
  70.Hanok oğlu Metuşelah
  71.Yaret oğlu Hanok
  72.Mahalalel oğlu Yaret
  73.Kenan oğlu Mahalalel
  74.Enoş oğlu Kenan
  75.Şit oğlu Enoş
  76.Âdem oğlu Şit
  77.Tanrı oğlu Adem....

  LUKA İncili'ndeki sıralamaya bakınca kaba bir benzetme ile ATYARIŞLARIN daki gibi " Luka 'nın 6 lı Ganyan kuponu daha İLK AYAKTA YATMIŞ " diyebiliriz...!!!

  Nedeni ise...;
  =============

  " 64.Kenan oğlu Şalah "
  " 65.Arfakşat oğlu Kenan "

  Arfakşat 'ın KENAN diye bir OĞLU YOKTUR...Buna bağlı olarak da Kenan 'ın da ŞALAH diye bir OĞLU YOKTUR...!!!

  TEKVİN (YARADILIŞ)
  BAB-10
  22.Samın oğulları: Elam, ve Aşur, ve Arpakşad, ve Lud, ve Aram.
  23.Ve Aramın oğulları: Uts, ve Hul, ve Geter, ve Maş.
  24.Ve Arpakşad Şelahın babası oldu; ve Şelah Eberin babası oldu.
  25.Ve Ebere iki oğul doğdu, birinin adı Peleg* idi; çünkü onun günlerinde yeryüzü taksim olundu; ve kardeşinin adı Yoktan idi.

  Görüldüğü gibi " Arpakşad " 'ın KENAN isminde bir oğlu yoktur.Bu durumda daha başta LUKA İncil'indeki SOYAĞACI doğruluğu konusunda " Şüphe " çekmektedir...

  Ayrıca bir sonraki farklılık konuyu değişik boyutlara çekmektedir...;

  " 43.Davut oğlu Natan "

  Yani Hz.İsa'nın soyunun , Hz.Davud'un oğlu NATAN yolundan gittiğini göstermektedir...Oysaki Eski Ahid'de 2 tane NATAN ismi geçmektedir ki bunlardan biri Hz.Davud'un oğlu Natan , bir diğeri de " Peygamber Natan " dır...

  Bu ayetlerde Hz.Davud'un çocukları arasında NATAN da vardır...

  I.TARİHLER
  BAB-3

  1.Davut'un Hevron'da doğan oğulları şunlardı: İlk oğlu Yizreelli Ahinoam'dan Amnon, ikincisi Karmelli Avigayil'den Daniel,
  2 üçüncüsü Geşur Kralı Talmay'ın kızı Maaka'dan Avşalom, dördüncüsü Hagit'ten Adoniya,
  3 beşincisi Avital'dan Şefatya, altıncısı karısı Egla'dan Yitream.
  4 Davut'un bu altı oğlu Hevron'da doğdular. Davut orada yedi yıl altı ay, Yeruşalim'de de otuz üç yıl krallık yaptı.
  5 Davut'un Yeruşalim'de doğan oğulları: Şima, Şovav, Natan, Süleyman. Bu dördü Ammiel'in kızı Bat-Şeva'dan doğdular.
  6 Öbür oğulları: Yivhar, Elişama, Elifelet,
  7 Nogah, Nefeg, Yafia,
  8 Elişama, Elyada, Elifelet. Toplam dokuz kişiydiler.
  9 Bütün bunlar, Davut'un cariyelerinden doğanlar dışındaki oğullarıydı. Tamar onların kızkardeşidir.


  Aşağıdaki ayet de ise " Peygamber NATAN " dan bahsedilmektedir...

  II.SAMUEL
  BAB-12

  1.RAB Natan'ı Davut'a gönderdi. Natan Davut'un yanına gelince ona, "Bir kentte biri zengin, öbürü yoksul iki adam vardı" dedi,

  Her iki NATAN birbirinden ayrı kişiler olup Eski Ahid'de soylarının dev***** ilişkin kayıt yoktur...Dolayısı ile LUKA İncil'ndeki SOYAĞACI nın...:

  4.Matat oğlu Eli
  5.Levi oğlu Matat
  6.Malki oğlu Levi
  7.Yanay oğlu Malki
  8.Yusuf oğlu Yanay
  9.Matitya oğlu Yusuf
  10.Amos oğlu Matitya
  11.Nahum oğlu Amos
  12.Hesli oğlu Nahum
  13.Nagay oğlu Hesli
  14.Mahat oğlu Nagay
  15.Matitya oğlu Mahat
  16.Şimi oğlu Matitya
  17.Yoseh oğlu Şimi
  18.Yoda oğlu Yoseh
  19.Yohanan oğlu Yoda
  20.Reşa oğlu Yohanan
  21.Zerubabel oğlu Reşa
  22.Şaltiyel oğlu Zerubabel
  23.Neri oğlu Şaltiyel
  24.Malki oğlu Neri
  25.Addi oğlu Malki
  26.Kosam oğlu Addi
  27.Elmadam oğlu Kosam
  28.Er oğlu Elmadam
  29.Yeşu oğlu Er
  30.Eliyezer oğlu Yeşu
  31.Yorim oğlu Eliyezer
  32.Matat oğlu Yorim
  33.Levi oğlu Matat
  34.Şimon oğlu Levi
  35.Yahuda oğlu Şimon
  36.Yusuf oğlu Yahuda
  37.Yonam oğlu Yusuf
  38.Elyakim oğlu Yonam
  39.Mala oğlu Elyakim
  40.Menna oğlu Mala
  41.Matata oğlu Menna
  42.Natan oğlu Matata

  43.Davut oğlu Natan

  Bu bölümü tamamen ŞÜPHELİ hatta yanlıştır diyebiliriz...!!!

  ==================
  " 3.Eli ( Heli ) oğlu Yusuf "

  Soyağacındaki bu sıra ise Hz.İsa soyunu ,Hz.Meryem'in eşi " YUSUF " tafından ilerletir. Ancak metinde " Eli ( Heli ) " için " BABASI " tabiri kullanılmaktadır...Matta İncili'nde de...;

  " 16.Yakup, Meryem'in kocası Yusuf'un babasıydı.Meryem'den de Mesih denilen İsa doğdu."

  Yazılı ibare budur...Biri Yusuf'un babası diğeri ise Hz.Meryem'in babası...!!! Ancak " İbranice " nüshada da her ikisi için " Babası ve oğlu " tabirleri olduğundan sonuç olarak yine ÇELİŞİK bir durum vardır...
  ==============

  Hepsini bir yana koyup MATTA ve LUKA soyağaçlarını karşılaştırdığımızda...;

  MATTA

  A-BÖLÜMÜ
  01-1.Hz.İsa
  02-2.Yusuf oğlu İsa
  03-3.Yakup oğlu Yusuf

  B-BÖLÜMÜ
  01-4.Matan oğlu Yakup
  02-5.Elazar oğlu Matan
  03-6.Elihud oğlu Elazar
  04-7.Ahim oğlu Elihud
  05-8.Sadok oğlu Ahim
  06-9.Azor oğlu Sadok
  07-10.Elyakim oğlu Azor
  08-11.Abihud oğlu Elyakim
  09-12.Zerubabel oğlu Abihud
  10-13.Şaltiyel oğlu Zerubabel
  11-14.Yekonya oğlu Şaltiyel
  12-15.Yoşiya oğlu Yekonya (Babil sürgünü sırasında doğan)
  13-16.Amon oğlu Yoşiya
  14-17.Manaşe(Manasse) oğlu Amon
  15-18.Hizkiya oğlu Manaşe
  16-19.Ahaz oğlu Hizkiya
  17-20.Yotam oğlu Ahaz
  18-21.Uziya oğlu Yotam
  19-22.Yoram oğlu Uziya
  20-23.Yehoşafat oğlu Yoram
  21-24.Asa oğlu Yehoşafat
  22-25.Abiya oğlu Asa
  23-26.Rehavam (Rehoboam) oğlu Abiya

  C-BÖLÜMÜ
  01-27.Süleyman oğlu Rehavam
  02-28.Davut oğlu Süleyman
  03-29.İşay(Yesse) oğlu kral Davut
  04-30.Obed oğlu İşay
  05-31.Boaz oğlu Obet
  06-32.Salmon oğlu Boaz
  07-33.Nahşon oğlu Salmon
  08-34.*****dab oğlu Nahşon
  09-35.Ram oğlu *****dab
  10-36.Hesron oğlu Ram
  11-37.Peres oğlu Hesron
  12-38.Yahuda oğlu Peres
  13-39.Yakup oğlu Yahuda
  14-40.İshak oğlu Yakup
  15-41.İbrahim oğlu İshak
  16-42.Terah oğlu Avram (İBRAHİM)

  A-BÖLÜMÜ : 3 Kuşak

  B-BÖLÜMÜ : 23 Kuşak

  C-BÖLÜMÜ : 16 Kuşak
  :::::::::::::::::::::

  LUKA

  A-BÖLÜMÜ
  01-1.Hz.İsa...
  02-2.Yusuf oğlu İsa
  03-3.Eli ( Heli ) oğlu Yusuf

  B.BÖLÜMÜ
  01-4.Matat oğlu Eli
  02-5.Levi oğlu Matat
  03-6.Malki oğlu Levi
  04-7.Yanay oğlu Malki
  05-8.Yusuf oğlu Yanay
  06-9.Matitya oğlu Yusuf
  07-10.Amos oğlu Matitya
  08-11.Nahum oğlu Amos
  09-12.Hesli oğlu Nahum
  10-13.Nagay oğlu Hesli
  11-14.Mahat oğlu Nagay
  12-15.Matitya oğlu Mahat
  13-16.Şimi oğlu Matitya
  14-17.Yoseh oğlu Şimi
  15-18.Yoda oğlu Yoseh
  16-19.Yohanan oğlu Yoda
  17-20.Reşa oğlu Yohanan
  18-21.Zerubabel oğlu Reşa
  19-22.Şaltiyel oğlu Zerubabel
  20-23.Neri oğlu Şaltiyel
  21-24.Malki oğlu Neri
  22-25.Addi oğlu Malki
  23-26.Kosam oğlu Addi
  24-27.Elmadam oğlu Kosam
  25-28.Er oğlu Elmadam
  26-29.Yeşu oğlu Er
  27-30.Eliyezer oğlu Yeşu
  28-31.Yorim oğlu Eliyezer
  29-32.Matat oğlu Yorim
  30-33.Levi oğlu Matat
  31-34.Şimon oğlu Levi
  32-35.Yahuda oğlu Şimon
  33-36.Yusuf oğlu Yahuda
  34-37.Yonam oğlu Yusuf
  35-38.Elyakim oğlu Yonam
  36-39.Mala oğlu Elyakim
  37-40.Menna oğlu Mala
  38-41.Matata oğlu Menna

  C-BÖLÜMÜ
  01-42.Natan oğlu Matata
  02-43.Davut oğlu Natan
  03-44.İşay(Yesse) oğlu kral Davut
  04-45.Obed oğlu İşay
  05-46.Boaz oğlu Obed
  06-47.Salmon oğlu Boaz
  07-48.Nahşon oğlu Salmon
  08-49.*****dab oğlu Nahşon
  09-50.Ram oğlu *****dab
  10-51.Hesron oğlu Ram
  11-52.Peres oğlu Hesron
  12-53.Yahuda oğlu Peres
  13-54.Yakup oğlu Yahuda
  14-55.İshak oğlu Yakup
  15-56.İbrahim oğlu İshak
  16-57.Terah oğlu İbrahim

  A-BÖLÜMÜ : 3 Kuşak

  B-BÖLÜMÜ : 38 Kuşak

  C-BÖLÜMÜ : 16 Kuşak

  Bu durumda LUKA B BÖLÜMÜ = 38 Kuşak - MATTA B BÖLÜMÜ 0 23 Kuşak = 15 KUŞAK FARK...!!!
  Başlangıç ve bitiş kuşak sayıları aynı oldu için , Soyun birinin Yusuf , diğerinin Hz.Meryem tarafından olduğu savununulduğunu düşünürsek 15 x 25 yıl ( baba ile oğılun birlikte yaşadıklarını varsayalım ) = 375 YILLIK FARKI nasıl kapatarak Yusuf ile Hz.Meryem'i EVLENDİRİRSİNİZ...???

  Bir Yehova Şahidi veya Hristiyan bir arkadaşımız yanıtlayabilirse sevinirim...!!!

  Sağlıcakla kalınız....

 8. #8
  bursali68
  Misafir..
  Alıntı mopsy´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  Merhaba

  Isin enteresan kismi kilise;
  Peder Matta ve Peder Luka'nin
  Ayni kaynak kitaptan yazdiklarini iddaa ediyor!

  Yani
  Peder Markos'un yeni ahid kitabindan...
  Merhaba,

  Valla bence ikisinin BİRBİRLERİNDEN , Kilisenin ise HİÇBİRİNDEN haberleri bile yok...!!!

  Sağlıcakla kalınız...

 9. #9
  bursali68
  Misafir..
  Alıntı bursali68´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  Merhaba,

  Valla bence ikisinin BİRBİRLERİNDEN , Kilisenin ise HİÇBİRİNDEN haberleri bile yok...!!!

  Sağlıcakla kalınız...

  Merhaba,

  Hz. İsa’nın doğumu dört İncil’den yalnız Matta ile Luka’da anlatılır.Bu iki İncil Hz.İsa’nın doğumu ile başlar.Markos ve Yuhanna ise Hz.Yahya’nın peygamberliğe başlaması ile başlar.Hz. İsa’nın doğumundan hiç söz etmezler....;

  MATTA
  BAB-2
  1-2.İsa, Kral Hirodes'in devrinde Yahudiye'nin Beytlehem kasabasında doğduktan sonra bazı yıldızbilimciler doğudan Kudüs'e gelip şöyle dediler: «Yahudilerin kralı olarak doğan çocuk nerede? Doğuda O'nun yıldızını gördük ve O'na tapınmaya geldik.»
  3.Kral Hirodes bunu duyunca bütün Kudüs halkıyla birlikte çok tedirgin oldu.
  4.Tüm başkâhinleri ve ulusun din bilginlerini toplayarak onlara Mesih'in nerede doğacağını sordu.
  5.«Yahudiye'nin Beytlehem kasabasında» dediler. «Çünkü peygamber aracılığıyla şöyle yazılmıştır:
  6.Sen, Yahuda diyarında olan ey Beytlehem,
  Yahuda önderleri arasında hiç de en önemsizi değilsin!
  Çünkü benim halkım İsrail'i güdecek olan önder
  senden çıkacaktır.'»
  7.Bunun üzerine Hirodes yıldızbilimcileri gizlice çağırıp onlardan yıldızın göründüğü anı tam olarak öğrendi.
  8.«Gidin, çocuğu dikkatle arayın, bulduğunuz zaman bana haber verin, ben de gelip O'na tapınayım» diyerek onları Beytlehem'e gönderdi.
  9.Yıldızbilimciler, kralı dinledikten sonra yola çıktılar. Doğuda görmüş oldukları yıldız onlara yol gösterdi ve gelip çocuğun bulunduğu yerin üzerinde durdu.
  10.Yıldızı gördüklerindeolağanüstü bir sevinç duydular.
  11.Eve girip çocuğu annesi Meryem'le birlikte görünce yere kapanarak O'na tapındılar. Hazinelerini açıp O'na armağan olarak altın, tütsü ve mür sundular.
  12.Sonra Hirodes'in yanına dönmesinler diye rüyada uyarıldıklarından, ülkelerine başka yoldan döndüler.

  Burada Hz.İsa’yı doğumunda ziyaret edenlerin yıldız bilimciler olduğu yazılıdır.Şimdi Luka’da bu ziyaretçiler bakalım kimlermiş;

  LUKA
  BAB-2
  6-7.Onlar oradayken, Meryem'in doğum yapma vakti geldi ve ilk oğlunu doğurdu. Onu kundağa sarıp bir yemliğe yatırdı. Çünkü handa kendilerine yer yoktu.
  8.Aynı yörede, sürülerinin yanında nöbet tutarak geceyi kırlarda geçiren çobanlar vardı.
  9.Rab'bin bir meleği onlara göründü ve Rab'bin görkemi çevrelerini aydınlattı. Büyük bir korkuya kapıldılar.
  10-11.Melek ise onlara, «Korkmayın!» dedi. «Size, tüm halk için büyük sevinç kaynağı olacak bir müjde getiriyorum: bugün size, Davut'un kentinde bir Kurtarıcı doğdu. Bu, Rab olan Mesih'tir.
  12.Ve işte size bir işaret: kundağa sarılmış ve yemlikte yatan bir bebek bulacaksınız.»
  13-14.Birdenbire meleğin yanında, göksel ordulardan oluşan büyük bir topluluk belirdi. Tanrı'yı överek,
  «En yücelerde Tanrı'ya yücelik olsun,
  yeryüzünde O'nun hoşnut kaldığı insanlara
  esenlik olsun!» dediler.
  15.Melekler yanlarından ayrılıp göğe çekildikten sonra çobanlar birbirlerine, «Haydi, Beytlehem'e gidelim, Rab'bin bize bildirdiği bu olayı görelim» dediler.
  16.Aceleyle gidip Meryem'le Yusuf'u ve yemlikte yatan bebeği buldular.
  17.Onları görünce, çocukla ilgili olarak kendilerine anlatılanları onlara bildirdiler.
  18.Bunu duyanların hepsi, çobanların kendilerine söylediklerine şaşıp kaldılar.
  19.Meryem isebütün bu sözleri derin derin düşünerek yüreğinde sakladı.
  20.Çobanlar, işitip gördüklerinin tümü için Tanrı'yı yüceltip överek geri döndüler. Her şeyi, kendilerine anlatıldığı gibi bulmuşlardı.

  Burada Hz.İsa’nın ilk ziyaretçileri çobanlar oldu.Gelelim doğumdan sonra neler olduğuna önce Matta’ya bakalım;

  MATTA
  BAB-2
  “13 Yıldızbilimciler gittikten sonra Rab’bin bir meleği Yusuf’a rüyada görünerek, “Kalk!” dedi, “Çocukla annesini al, Mısır’a kaç. Ben sana haber verinceye dek orada kal. Çünkü Hirodes öldürmek için çocuğu aratacak.”
  14 Böylece Yusuf kalktı, aynı gece çocukla annesini alıp Mısır’a doğru yola çıktı.
  15 Hirodes’in ölümüne dek orada kaldı. Bu, Rab’bin peygamber aracılığıyla bildirdiği şu söz yerine gelsin diye oldu: “Oğlumu Mısır’dan çağırdım.”
  16 Hirodes, yıldızbilimciler tarafından aldatıldığını anlayınca çok öfkelendi. Onlardan öğrendiği vakti göz önüne alarak Beytlehem ve bütün yöresinde bulunan iki ve iki yaşından küçük erkek çocukların hepsini öldürttü.
  17 Böylelikle Peygamber Yeremya aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelmiş oldu:
  18 “Rama’da bir ses duyuldu, Ağlayış ve acı feryat sesleri! Çocukları için ağlayan Rahel Avutulmak istemiyor. Çünkü onlar yok artık!”
  19-20 Hirodes öldükten sonra, Rab’bin bir meleği Mısır’da Yusuf’a rüyada görünerek, “Kalk!” dedi, “Çocukla annesini al, İsrail’e dön. Çünkü çocuğun canına kıymak isteyenler öldü.”
  21 Bunun üzerine Yusuf kalktı, çocukla annesini alıp İsrail’e döndü.
  22 Ama Yahudiye’de Hirodes’in yerine oğlu Arhelas’ın kral olduğunu duyunca oraya gitmekten korktu. Rüyada uyarılınca Celile bölgesine gitti.
  23 Oraya varınca Nasıra denen kente yerleşti. Bu, peygamberler aracılığıyla bildirilen, “O’na Nasıralı denecektir” sözü yerine gelsin diye oldu.”

  Matta,İnciller’in içinde en fazla Yahudi geleneklerine bağlı olandır.Hz. İsa’yı aynen Hz.Musa’nın doğumunda olan olaylara benzetmektedir.Ama tarihçiler böyle yakın tarihte olmuş hiçbir çoçuk katliamından bahsetmemektedirler.Birde doğum olayını anlatan ikinci şahidimiz olan Luka’nın bu konuda neler yazdıklarına bir göz atalım;

  LUKA
  BAB-2
  21.Sekizinci gün, çocuğu sünnet etme zamanı gelince, kendisine İsa adı verildi. Bu, O'nun ana rahmine düşmesinden önce meleğin O'na vermiş olduğu isimdi.
  22.Musa'nın Yasasına göre arınma günlerinin bitiminde Yusuf'la Meryem çocuğu Rab'be adamak için Kudüs'e götürdüler.
  23.Nitekim Rab'bin Yasasında, «İlk doğan her erkek çocuk Rab'be adanmış sayılacak» diye yazılmıştır.
  24.Ayrıca Rab'bin Yasasında buyrulduğu gibi, kurban olarak «bir çift kumru ya da iki güvercin yavrusu» sunacaklardı.
  25.O sırada Kudüs'te Şimon adında bir adam vardı. Doğru ve dindar biri olan bu adam, İsrail'in teselli edileceği zamanı özlemle bekliyordu. Kutsal Ruh onun üzerindeydi.
  26.Rab'bin Mesihini görmeden kendisinin ölmeyeceği ona Kutsal Ruh tarafından bildirilmişti.
  27-28.Böylece Şimon, Ruh'un yönlendirmesiyle tapınağa geldi. Küçük İsa'nın annesi babası, Kutsal Yasa'nın ilgili kuralını yerine getirmek üzere O'nu içeri getirdiklerinde, Şimon O'nu kucağına aldı ve Tanrı'yı överek şöyle dedi:
  29.«Ey Rabbim, vermiş olduğun sözü tuttun;
  kulun olan ben artık huzur içinde ölebilirim.
  30-32.Çünkü senin sağladığın
  ve tüm halkların gözü önünde hazırladığın kurtuluşu,
  ulusları aydınlatıp
  halkın İsrail'e yücelik kazandıracak ışığı
  gözlerimle gördüm.»
  33.İsa'nın annesiyle babası, O'nun hakkında söylenenlere şaştılar.
  34.Şimon onları kutsayıp çocuğun annesi Meryem'e şöyle dedi: «Bu çocuk, İsrail'de birçok kişinin düşmesine ya da yükselmesine yol açmak ve aleyhinde konuşulacak bir belirti olmak üzere belirlenmiştir.
  35.Senin kalbine de âdeta bir kılıç saplanacak. Bütün bunlar, birçoklarının yüreğindeki düşüncelerin açığa çıkması için olacak.»
  36-37.Aşer oymağından Fanuel'in kızı Anna adında çok yaşlı bir kadın peygamber vardı. Genç kız olarak evlenip kocasıyla yedi yıl yaşadıktan sonra dul kalmıştı. Şimdi seksen dört yaşındaydı. Tapınaktan ayrılmıyor, oruç tutup dua ederek gece gündüz Tanrı'ya tapınıyordu.
  38.Tam o sırada ortaya çıkan Anna, Tanrı'ya şükretti ve Kudüs'ün kurtuluşunu bekleyen herkese bu çocuktan söz etmeye başladı.
  39.Yusuf'la Meryem, Rab'bin Yasasında öngörülen her şeyi yerine getirdikten sonra Celile'ye, kendi kentleri olan Nasıra'ya döndüler.
  40.Çocuk büyüyor, güçleniyor ve bilgelikte yetkinleşiyordu. Tanrı'nın lütfu O'nun üzerindeydi.

  Luka’da ne Kral Hirodes var,ne Mısır’a kaçma var,nede çoçuk katliamı.Hz.İsa hiç bir zorluk yaşamadan Musevi inançları gereğince,sekiz günlük olduğu zaman sünnet edilip,yine aynı inanacın gereklerine göre ilk doğan çoçuğun Rabbe adanma töreni için Yeruşalim’e (Kudüs’e) Süleyman Mabedine götürülüyor.Buradaki törenler bittiğinde hiç bir korku olmadan Hz.İsa Nasıra’ya götürülüyor.

  Dedim ya...;

  bence ikisinin BİRBİRLERİNDEN , Kilisenin ise HİÇBİRİNDEN haberleri bile yok...!!!
  Matta ve Luka'nın birbirlerinden , diğer insanların da bu İKİSİNDEN yani HİÇBİRİNDEN haberleri bile yok...!!! Ama yine de SOYAĞACINDA bile anlaşamayanların diğer konularda anlaşmalarını beklemek ne kadar doğru,bilemiyorum...

  Sağlıcakla kalınız...

Benzer Konular

 1. Tevrat’ta mesih yok!
  mopsy Tarafından Diger Dinler Foruma
  Yorum: 12
  Son mesaj: 01-05-2016, 04:14 PM
 2. Tevrat'ta RUH
  kıyamet Tarafından Diger Dinler Foruma
  Yorum: 13
  Son mesaj: 02-10-2013, 02:01 AM
 3. Tevrat ve incil'de örtünme
  mopsy Tarafından Diger Dinler Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 27-12-2011, 02:58 PM
 4. Kuran ve Tevrat birlikteliği
  kıyamet Tarafından Kuran-ı Kerim Foruma
  Yorum: 35
  Son mesaj: 30-10-2011, 05:00 PM
 5. Tevrat Bitti!
  mopsy Tarafından Diger Dinler Foruma
  Yorum: 1
  Son mesaj: 30-09-2011, 02:29 PM
Yukarı Çık