MerhabaTanrını Çocukları (The Children of God)
1969’da Evangelist misyoner rahip David Berg tarafından kurulmuştur.
Bu harekete katılanların çoğunluğu hippi hareketinden gelmektedir.
David Berg’den sonra hareketin başına Karen Zerby geçmiştir.

İlahî Işık Misyonu (Divine Light Mission) hareketi
Hindistan kökenli bir harekettir.
1973–1974 yıllılarında Amerika ve İngiltere’de teşkilatlanmıştır.
Guru Shri Hans Ji Maharaji’nin bu çağın peygamberi olduğuna inanırlar.

İsa Baptist Kilisesi Cemaati (Jesus Fellowship Church)
1969’da İngiltere’de pastor Noel Stanton tarafından kurulan bir Evangelist Hıristiyan hareketidir.
Kendilerini “İsa’nın ordusu” veya “Hıristiyan Dininin Yeni Varoluşu” gibi isimlerle de nitelemektedirler.
Yine bu Jesus Army adı ile kendilerine verildiğine inandıkları düşünce için askeri üniforma giyerek dolaşırlar.

Mooniler ( Unification Church)
1954’te Sun Myung Moon Güney Kore’de Kuruldu.
Saflığın sembolü olarak her zaman yanlarında tuz taşırlar.
Moon’un yeni Mesih olduğuna inanırlar.
Washington Times ve United Pres İnternational tarafından finansmanı sağlanır.

Tanrı’nın Dünya Kilisesi ( The World wide Church of God)
Herbert W. Armstrog kendini Pavlus’a benzetmektedir.
Ve kutsal kitabı yaymak için gönderildiğini söyler.
Ahd-i Atik’i kabul ederler ve Yahudi bayramlarını kutlarlar.
The Plain Truth adıyla çıkan bir dergide mesajlarını yaymaya çalışmaktadırlar.

New Age
• Uzak Doğu dinleri 19. yüzyıldan itibaren Batı toplumlarında ilgi görmeye başlamıştı.
• 1960′lı yıllarda New Age adı verilen, maddeci batı kültürüyle Uzak Doğu dinleri ve ayrıca büyü, fal gibi sapkınlıkların senteziyle oluşturulan felsefe din karışımı akım oluştu.
• Bu akım hippi kültürünün bir devamı niteliğindeydi.
• Bu öğretileri benimseyen bazı sanatçı ve bilim adamlarının da etkisiyle New Age akımı insanlar arasında hızla yayıldı ve Batı kültürünün önemli bir parçası haline geldi.
• İnsanlara modern bir ambalaj içerisinde sunulan New Age Hareketi gerçekte Hinduizm, Budizm, Şamanizm, Taoizm gibi putperest dinlerin sapkın inanışlarının yanı sıra akıl, mantık ve sağduyu ile bağdaşmayan türlü saçmalıklar içeren ve ilahi dinlerde yasaklanan fal ve büyü gibi birçok batıl uygulamayı teşvik eden son derece ilkel bir inanıştır.
• Tüm iddialarının aksine insanları gerçeklerden uzaklaştırıp hayali bir dünyada yaşamaya sürükleyen bir aldatmacadır.
• Nitekim bir kurtuluş yolu olarak gösterilen bu hareket insanlara hiçbir şey vermediği gibi onların mevcut bunalımlarını daha da artırıp, intihar etmeyi tek çıkış yolu olarak gören bireyler haline getirmiştir.

1. Ananda Marga
2. Brahma Kumaris
3. Dinvine Light Mission
4. Hare Krishna
5. Moonizm
6. Mormonlar
7. New Age
8. Rajneesh
9. Sai Baba
10. The Church of Scientology
11. Soka Gokkai
12. Subud
13. The Family
14. Transendantal Meditation
15. Adventist Heretikler
16. Yehova Şahitleri
17. Tapınak Şövalyeleri
18. Mutluluk ve Kutsallık (Health, Happy and Holy) ya da kısaca 3HO
19. International Cultic Studies Association ( ICSA
20. International Churches of Christ
21. Kofuku no Kagaku, (The Institute for Research in Human Happiness)
22. Rastafari hareketi 1930larda kuruldu,
23. Sahaja Yoga

Batıda Yeni Dini Hareketler « Kadim Gelenek Üzerine Düşünmeler