Konu Kapatılmıştır + Yeni Konu Aç
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 5 Toplam: 5

NEDEN KURAN?

Din ve İnanç Kategorisinde ve Diger Dinler Forumunda Bulunan NEDEN KURAN? Konusunu Görüntülemektesiniz, Konu içerigi Kısaca ->> Merhabalar, KURAN, Diger Kitaplarda OLMAYAN hangi YENiLiKLERi getirmi$tir? -" Diger Kitaplarda ": 1- Ahlaki konulardaki Talepler: VAR! 2- Kurban Kesmek:

 1. #1
  - Çevrimdışı
  yeni üye
  Üyelik tarihi
  Mar 2007
  Mesaj
  60
  Beğenmiş
  0
  Beğenilmiş
  0
  Rep Gücü
  182

  NEDEN KURAN?

  Merhabalar,

  KURAN, Diger Kitaplarda OLMAYAN hangi YENiLiKLERi getirmi$tir?

  -"Diger Kitaplarda":

  1- Ahlaki konulardaki Talepler: VAR!

  2- Kurban Kesmek: VAR!

  3- Sünnet olmak: VAR!

  -Dua etmek, sadaka vermek, Ibadet etmek, Sevgi... Hepsi VAR!

  -NE YOK? :


  Dört kadina kadar evlenme izni; Ezan okunmasi; Arapça ibadet etme; Namaz; Arapça ezberlenmesi gereken dualar; $ehitlik mertebesi; Alkollü içeceklerin yasaklanmasi; Azrail, Israfil, Huriler, Zebaniler; Hacca Mekkeye gitmek vs. Aklima gelenler, bu yenilikler!


  1- AHLAKi KONULARDAKi TALEPLER: [Bu bir yenilik degildir!]

  Bu talepler "Diger Kitaplarda" fazlasiyla mevcuttur, "Musa'nin 10 Emri" gibi ahlaki ilkeler "Diger Kitaplarin" neredeyse her yerinde görülür:

  ----- Tevrat'ta:

  *** " Putperestlik yapmayacaksin, Babana anana hürmet et, Katletmiyeceksin, Zina etmiyeceksin, çalmiyacaksin, Kom$una kar$i yalan $ehadet etmeyeceksin (...) "

  ------Zebur'da:

  *** " Kibirliler senin gözün önünde durmaz, Bütün fesat i$leyenlerden nefret edersin, Yalan söyliyenleri yok edersin; Kanli ve hilekâr adamdan Rab ikrah eder "

  ----- Incil'de:

  *** " (...) bir kadina israrla bakarak $ehvete kapilan her adam yüreginde zaten onunla zina yapmi$tir "

  *** " Hiç yemin etmeyin (...) Evet dediyseniz Evet olsun, Hayir dediyseniz Hayir olsun; bundan ötesi kötü olandan kaynaklanir "

  (iSA, Me$hur "DAGDAKi VAAZINDA", Ahlaki konularda AYRINTIYA girmi$tir: Matta 5: 3 'den 7:27 'ye kadar olan ayetleri okursaniz neredeyse her konuya degindigini görme firsatiniz olur!)

  Bu liste çok uzar, son veriyorum!

  2- KURBAN KESMEK: [Bu da bir yenilik degildir!]

  *** " Ve Nuh RABBE bir mezbah yapti, ve her temiz hayvandan , ve her temiz ku$tan aldi, ve mezbah üzerinde yakilan takdimeler arzetti."

  *** " Ve Ibrahim gözlerini kaldirip gördü; ve i$te, arkasinda bir koç çalilikta boynuzlarindan tutulmu$tu; ve Ibrahim gidip koçu aldi, ve oglunun yerine onu yakilan KURBAN olarak takdim etti."

  Bu liste de çok uzar...

  3-SÜNNET OLMAK: [Bu da bir yenilik degil!]

  *** " Ve Allah Ibrahime dedi: (...) Sizinle ve senden sonra zürriyetinle benim aramda tutacaginiz ahdim budur; aranizda her erkek SÜNNET olunacaktir. Ve gulfe etinizde SÜNNET olunacaksiniz; ve sizinle benim aramdaki ahdin alâmeti olacaktir "

  *** " Ve seninle beraber misafir garip, RABBE fishi yapmak isterse, bütün erkekleri SÜNNET edilsinler(...) "

  Bu liste de uzar...

  4- ALLAHIN "BiR"LiGi (Tevhid): [Bu da bir yenilik degil!]

  *** " (...) bütün dünya krallıklarının tek Tanrısı sensin. Yeri göğü sen yarattın " (Tevrat)

  *** " Sonunda dünyanın bütün ulusları bilsinler ki, tek Tanrı RAB'dir ve ondan başka Tanrı yoktur." (Tevrat)

  *** " İsa şöyle karşılık verdi: ‹‹En önemlisi şudur: ‹Dinle, ey İsrail! Tanrımız Rab tek Rab'dir. " (Incil)

  Bu liste de uzar...

  Bu durumda "Neden Kuran"?

  Art niyet degil, samimi olarak cevabini merak ettigim bir sorudur!
  Ho$çakalin...

 2. #2
  - Çevrimdışı
  Kıdemli Üye onuc13 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2007
  Yaş
  45
  Mesaj
  559
  Beğenmiş
  0
  Beğenilmiş
  0
  Rep Gücü
  2429

  Cevap: NEDEN KURAN?

  Art niyetli olup olmadığının o kadar önemi yoktur. Önemli olan insanların gerçekler karşısındaki tavır ve tutumudur. Malum... sözkonusu olan Ahiret saadeti!...

  Dinimizde Tevrat ve İncil'in tahrif edildiği konusunda bir ifade bulunmadığını düşünmek doğru değildir. Kur'an ve Sünnet'te Tevrat ve İncil'in tahrif edildiğine dair pek çok nass bulunması (mesela bkz. 2/el-Bakara, 75, 79, 211; 3/Âl-i İmrân, 78; 4/en-Nisâ, 46; 5/el-Mâide, 13, 41…) bir yana, bu iki kitabın tahrif edilmediği düşüncesinin doğru kabul edilmesi, Kur'an'ın ya "gereksizliği"ni ya "bağlayıcılığının sınırlılığını" intaç eder. Yani eğer Tevrat ve İncil orijinal halleriyle mevcut iken Kur'an gönderilmişse, bunun makul izahı ancak Kur'an'ın sadece Araplar'a gönderildiği, Yahudi ve Hristiyanlar'ın Kur'an'a ve Efendimiz (s.a.v)'e iman etme yükümlülüğünün bulunmadığı düşüncesiyle yapılabilir. Oysa Kur'an kendisinin ve Hz. Peygamber (s.a.v)'in "bütün insanlığa" gönderildiğini açık bir şekilde beyan etmekte (34/es-Sebe', 28; 2/el-Bakara, 185…) ve pek çok ayetinde Ehl-i Kitab'ı Kur'an'a ve Efendimiz (s.a.v)'e iman etmeye çağırmaktadır.


  Belki bunlardan önce, "Tevrat tahrif edilmediyse, İncil niçin gönderildi?" sorusuna cevap vermek gerekir. Hz. İsa (a.s) da bir İsrailoğulları peygamberi olduğu halde onları İncil'e iman etmeye niçin çağırmış olabilir?..
  Öte yandan İncil'in, Tevrat'taki bazı hükümleri nesh ettiği bizzat Kur'an tarafından bildirildiğine göre (3/Âl-i İmrân, 50), Tevrat'ın o mensuh hükümleriyle amel etmek İncil inzal buyurulduktan sonra mümkün olmamak gerekir.
  Aynı durum Kur'an için de söz konusudur. Yani Kur'an, daha önceki kitaplarla getirilmiş bazı yasakları nesh etmiştir (mesela bkz. 7/el-A'râf, 1157). Dolayısıyla Kur'an inzal buyurulduktan sonra artık o kitaplardaki hükümlerle amel edilmesi söz konusu olamaz.  Hz. İsa (a.s)'ın, kendisinden sonra gelecek, adı Ahmed olan bir peygamberi, yani Efendimiz (s.a.v)'i müjdelediği Kur'an'da zikredildiği halde mevcut İnciller'de bu noktaya rastlamıyor oluşumuz, İnciller'in kendi aralarındaki farklılık ve çelişkileri, keza mevcut Tevrat metinlerinin Hz. Musa (a.s)'a nazil olan metnin (birinci sürgün sırasında, yani M.Ö. 7-5. yüzyıllar arası) kayboluşundan yüzyıllar sonra oluşturulduğu gerçeği, Yahudi Tevratı ile Samirî Tevratı arasındaki 6 bin fark… gibi hususlar Tevrat ve İncil üzerinde inkâr edilemeyecek bir tahrif faaliyetinin gerçekleştirildiğinin en açık tarihsel belgeleridir. Bütün bu hususlar ilmî çalışmalarla, müstakil araştırmalarla belgelenmiştir.
  Tevrat ve İncil üzerindeki tahrif faaliyetinin, metinde eksiltme-artırma, kelimelerin ve cümlelerin yerlerini değiştirme, yorum yoluyla maksadın çarpıtılması… gibi yöntemlerle yapıldığı vakıası ayrı bir başlık altında müstakil olarak ele alınması gereken bir husustur ki, burada buna sadece işaret etmekle yetinmek durumundayız…
  B. et-Tirmizî'nin Sünen'inde yer aldığı söylenen "Bu kitaplarda ilim vardır; fakat Yahudiler ve Hristiyanlar onlardan faydalanmıyor" rivayetine gelince, bildiğim kadarıyla mezkûr kaynakta bu anlama gelebilecek bir rivayet vardır ve muhtevası kısaca şöyledir:
  Bir keresinde Efendimiz (s.a.v) ilmin insanlardan alınacağını haber vermiş, yanında bulunan bir sahabî, Kur'an aramızda iken bunun nasıl olacağını sorduğunda, "Tevrat ve İncil Yahudi ve Hristiyanlar'ın yanında olduğu halde onlara ne fayda sağlıyor?" buyurmuştur (et-Tirmizî, "İlim", 5). Bu rivayet birbirine yakın lafızlarla İbn Mâce ("Fiten", 26), Ahmed b. Hanbel (IV, 160, 218; VI, 26), ed-Dârimî ("Mukaddime", 29), el-Hâkim (I, 180; III, 281) ve daha başkaları tarafından da aktarılmıştır.
  Efendimiz (s.a.v)'in buradaki kastı –Allahu a'lem– şudur: Tevrat ve İncil'in tamamı tahrif edilmiş değildir. "Tevrat" ve "İncil" adıyla bugün elde bulunan kitaplarda vahiy mahsulü yerler de vardır. (Biz de zaten bu iki kitabın tamamının tahrif edildiğini söylemiyoruz.) Böyleyken Yahudiler ve Hristiyanlar mezkûr kitapların tahrif edilmemiş bu kısımlarından bile istifade etmiyor.
  C. "Muhakkak ki Zikr'i biz indirdik ve onun koruyucuları da elbette biziz" (15/el-Hicr, 9) ayetinde geçen "Zikr"in Tevrat ve İncil'i kapsamadığının en önemli delillerinden birisi "vakıa"dır. "Tevrat" ve "İncil" adıyla bugün elimizde bulunan kitapların kimler tarafından hangi şartlarda kaleme alındığı tarihsel olarak sabit olduğu gibi, muhtevaları da ortadadır.
  Allah'ın peygamberlerinden birine içki içerek kızlarıyla zina ettiği (!!) iftirasını atan, Hz., Yakub (a.s)'ı Allah Teala ile güreştirip galip getiren ve Hz. Musa (a.s)'a indirildiği halde O'nun ölümünden sonrasını da anlatan bir kitabın tahriften korunduğunu söyleyebilmek için ya taassupla kaskatı kesilmiş bir önyargının ya da cehaletin esiri olmak gerekir!  Aynı durum İnciller için de fazlasıyla geçerlidir. "İncil" dendiği zaman niçin bugün Kilise'nin "kanonik" olarak kabul ettiği 4 İncil'i anlıyoruz? 325 İznik Konsili'ne gelene kadar ortada yüzlerce İncil metni vardı. Bunların küçük de olsa bir kısmı bugün neşredilmiş durumdadır. Niçin diğer İnciller değil de 4 İncil?
  Kaldı ki bu 4 İncil arasında da "korunan" bir kitapta bulunmaması gereken çelişki ve ihtilaflar vardır. En azından "sinoptik" denen 3 İncil ile Yuhanna İncili arasındaki farklılığı bizzat Hristiyanlar bile itiraf edip dururken bizler bunu ne adına görmezden geleceğiz? İncillerde Hz. İsa (a.s)'dan "Rabb" olarak bahsedilmesi, "korunmuş" kitap telakkisiyle ne kadar bağdaştırılabilir?
  Dolayısıyla yukarıda da söylediğim gibi, bu kitapların tahrif edilmediğini söyleyebilmek için kapağını kaldırıp içine bakmamış olmak gerekir. Kur'an'ın ise bu türlü tahriflerden mutlak surette korunmuş olarak, 1400 küsür yıldır bir tek harfinde bile değişiklik olmadan bugüne kadar geldiği, yine "vakıa"nın şahitlik ettiği bir diğer gerçektir. Aksini iddia eden varsa buyursun.
  Dolayısıyla mezkûr ayetin Kur'an'ın korunmuşluğunu anlattığını söylemek kesinlikle gerçeğin ifadesidir.
  D. Bu durum, Allah Teala'nın kendi kitapları arasında bir ayrım yaptığını niye anlatsın ki? Eğer murad-ı ilahi, daha önceki kitapların tahriften korunması doğrultusunda tecelli etmiş olsaydı, bu elbette gerçekleşirdi. Ancak ilahî irade, Kur'an'ın en son Kitap ve İslam'ın en son Din olmasını istemiştir ve vakıa da bu doğrultuda cereyan etmiştir. Bu durumu "ayrım" kelimesiyle ifade etmek ne kadar isabetlidir?
  Kaldı ki "Eğer ayette geçen "Zikr" kelimesini diğer kitaplara da teşmil etmek doğruysa, bunu niçin Hz. Adem (a.s)'a indirilen "suhuf"tan başlatmayalım? Sorusu son derece anlamlıdır. Eğer Hz. Adem'e ve diğer peygamberlere (hepsine selam olsun) indirilen "sayfalar"ın bugün elde mevcut olmadığı realitesini inkâr edecek kadar akıl fukarası değilsek, yukarıdaki mantığa göre şunu itiraf etmek zorundayız demektir: Allah Teala, bu "suhuf"un korunmasını murad etmemekle, onlarla diğer kitaplar arasında ayrım yapmıştır!!  Bu, "Hz. Muhammed (s.a.v)'in "son peygamber" olmasını dilediği için Allah Teala O'nunla diğer peygamberleri arasında ayrım yapmıştır" demeye benzer. Bu ne kadar saçma ise, öteki de o kadar anlamsızdır.
  Allah Teala'nın bizden, peygamberleri ve melekleri arasında ayrım yapmamamızı istemesi ile bu durumun ne ilgisi bulunduğunu doğrusu anlayamadım. Önceki kitapların, yollarını şaşırarak Hak'tan sapmış insanlar tarafından tahrif edilmiş olması, özellikle itikadî sahada içerdikleri mesajların orijinal halinin birbirini teyit etmesine niye engel teşkil etsin ki? Allah Teala indirdiği bütün kitaplarda peygamberleri vasıtasıyla insanlığa aynı inanç ilkelerini iletmiştir. Zaman içinde bunların dejenere edilmiş, çarpıtılmış ve unutulmuş olması mesajların özüyle alakalı değildir. Mesele bundan ibarettir!

 3. #3
  - Çevrimdışı
  yeni üye
  Üyelik tarihi
  Mar 2007
  Mesaj
  60
  Beğenmiş
  0
  Beğenilmiş
  0
  Rep Gücü
  182

  Cevap: NEDEN KURAN?

  Merhaba "hakan",

  ----- " Belki bunlardan önce, "Tevrat tahrif edilmediyse, İncil niçin gönderildi?" sorusuna cevap vermek gerekir. "

  Ülkemizde BiLGiSiZLiKTEN kaynaklanan bir görü$:

  "Tevrat tahrif edildi o nedenle Incil geldi"

  Yanli$!

  Tevrat bir Kitabin sadece BA$ KISMI, Icil ise SON KISMI yani bunlar aslinda Ayri kitaplar degil, Birbirinin devami olan Kitaplardir.

  Bunlardan birini yok sayarsaniz elinizde YARIM kalmi$ bir Kitap kalir.

  (TEVRAT+ZEBUR) +iNCiL = MUKADDES KiTAP (Kutsal Kitap)

  Ho$çakalin...

 4. #4
  - Çevrimdışı
  1. avatar yarışma birincisi
  Üyelik tarihi
  Mar 2007
  Mesaj
  399
  Beğenmiş
  0
  Beğenilmiş
  0
  Rep Gücü
  150

  Cevap: NEDEN KURAN?

  aynı kitaplardı ama asılları bozulana dek.KURANI KERİMİN aslı yüzyıllardır bozulmadı onun için KURAN.

 5. #5
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Nov 2005
  Nerden
  Uzay:))
  Yaş
  41
  Mesaj
  11.242
  Beğenmiş
  42
  Beğenilmiş
  9
  Blog Mesajları
  33
  Rep Gücü
  93738

  Cevap: NEDEN KURAN?

  Forum Kuralları 20. madde

  20-) Dininizle ilgili propaganda amaclı yazılar yazmak, dininizi yazdığınız yazılarla başka kişilere aşılamaya çalışmak, başka dinler hakkında olumsuz yorum yapmak, dinler arasında karşılaştırma yapmak, msjlarınızda inancınızı örnek göstermek ve bu tür konularla kullanıcıları rahatsız etmek kesinlikle yasaktır.
  Tartısma uslubunuzdan, Tartıstıgınız konuda her ikinizinde bilgili oldugunu biliyorum.her iki Dinden uyeleri kıskırmamak ve yanlıs anlamalara mahal vermemek adına konuyu kapatıyorum.Tartıstıgınız konuları forum kuralları cercevesinde secer , Tartısmalarınızı buna gore yaparsanız sevinirim.

Benzer Konular

 1. Yorum: 5
  Son mesaj: 11-11-2014, 07:39 PM
 2. Atatürk kuran-ı kerim-i neden türkçeye çevirtti?
  YukseLL Tarafından Mustafa Kemal Atatürk Foruma
  Yorum: 1
  Son mesaj: 16-10-2014, 10:12 AM
 3. Neden Kuran’ı hiç öğrenmeden yetiştirildim?
  erkanarkut Tarafından Din ve İnanç Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 14-10-2014, 10:19 PM
 4. AMİN ne demek? Neden Kuran'da Yok?
  Apollonius Tarafından Dini Sohbet Foruma
  Yorum: 20
  Son mesaj: 16-04-2010, 08:41 AM
 5. Yorum: 0
  Son mesaj: 17-02-2009, 05:22 PM
Yukarı Çık