+ Konuya Yorum Yaz + Yeni Konu Aç
2. Sayfa, Toplam 2 BirinciBirinci 12
Gösterilen sonuçlar: 11 ile 14 Toplam: 14
 1. #11
  Üyecik
  Üyelik tarihi
  Mar 2008
  Mesaj
  3
  Rep Gücü
  10

  Cevap: "Kur'an-i Kerim"...

  YESHUA CEVAP: Kurani Kerımin hangi ayeti (sayfasıyla birlikte)diğer dinleri kınadıgını söylermisin?
  böyle birşey asla yok bunu söyleyemezsin olmayan birşeyi... şöyle birşey var arkadas yine saptırmak istiyor anlaşılan:Entusiasmado:
  Kurani kerim diger ilahi kitapları ve peygamberleri tasdik etmektedir ...
  ancak önceki dinlerin hükümlerini yürülükten kaldırmıstır he şimdi diceksiniki red ediyor bilmem ne böyle birşey de yok
  Kuranı kerim son kitap oldugu için gecerli olan odur kıyamete kadar gecerli...
  ve aslında söylenilen gibi veya bilinen gbi Kuranı kerim hz.Muhammed tek bir topluluga gönderilmemiştir Kuranı kerim dinimiz islam bütün insanlıga gönderilmiştir.....YESHUA daha cok toysun be

 2. #12
  Üyecik
  Üyelik tarihi
  Jul 2008
  Mesaj
  6
  Rep Gücü
  10

  Cevap: "Kur'an-i Kerim"...

  MAİDE SURESİNDEN (KURANIKERİM) ALINTIDIR. UMULUR Kİ DÜŞÜNÜRSÜNÜZ...

  “Biz Nasrani'yiz, Hırıstiyanız” diyenlerden de kesin söz aldık. Fakat onlar da kendilerine tebliğ olunan derslerden bir çoğunu unuttular.Bu yüzden Biz de aralarına kıyamet gününe kadar sürecek kin ve nefret bıraktık. Allah onların meslek haline getirdikleri bu işleri bir bir yüzlerine çarpacaktır. (MAİDE SURESİ-14) [2,62] [KM, İşaya 19,2] *

  Ey Ehl-i kitap! Kitaptan (Tevrat'tan) gizlediklerinizin çoğunu size beyan eden,bir çoğunu da yüzünüze vurmayarak affeden Resulümüz size gelmiş bulunuyor. İşte size Allah tarafından bir nûr ve hakikatleri açıklayan bir kitap geldi. (MAİDE SURESİ-15)

  17. “Allah, Meryem'in oğlu Mesih’tir” diyenler kesinlikle kâfir olmuşlardır.De ki: “Eğer Allah Meryem’in oğlu Mesih’i, annesini ve dünyada bulunanların hepsini imha etmek istese, O’na karşı kimin elinden bir şey gelir? Kim O’nu engelleyebilir?Doğrusu göklerin, yerin ve ikisi arasında olan bütün varlıkların hakimiyeti Allah’a aittir. O dilediğini yaratır. Allah her şeye kadirdir. [4,171; 9,30](Bu konuda 4,171 âyeti ile ilgili açıklamaya bkz.)


  18. Hem Yahudiler, hem de Hıristiyanlar “Biz Allah'ın evlatları ve sevgilileriyiz.” dediler.De ki: “Öyleyse niçin Allah sizi günahlarınız sebebiyle cezalandırıyor?”Hayır, bilakis siz O’nun yarattığı birer beşer topluluğusunuz. Allah dilediğini affeder, dilediğini cezalandırır.Göklerde, yerde ve ikisi arasında olan her şeyin hakimiyeti Allah’ındır. Dönüş de O’na olacaktır.


  19. Ey Ehl-i kitap! Resullerin gelmesinin kesintiye uğradığı bir sırada,ileride “bize ne müjdeleyen ne de uyaran hiçbir Peygamber gelmedi” demeyesiniz diyesize, müjdeleyici ve uyarıcı Elçimiz, her şeyi beyan etmek üzere geldi. Allah her şeye hakkıyla kadirdir. *


  20. Bir vakit de Mûsâ kavmine şöyle demişti. “Ey kavmim! Allah'ın size lütfettiği nimetlerini bir düşünün; zira o içinizden peygamberler çıkarttı, sizi hür insanlar yaptı ve devrinizde hiç kimseye vermediğini size verdi.” [2,47-122; 45,16; 2,143; 3,110] {KM, Sayılar 13,17; 14,38} *


  21. “Ey kavmim! Haydi Allah'ın size nasib ettiği kutsal ülkeye girin, sakın geri dönüp kaçmayın. Yoksa hüsrana düşerek perişan olursunuz.” {KM, Tesniye 7,13; 8,1; Çıkış 3,8} *


  22. “Ya Mûsâ, dediler, orada zorba ve güçlü bir millet var.Onlar oradan çıkmadıkça biz asla giremeyiz. Eğer çıkarlarsa, ancak o zaman gireriz.” {KM, Sayılar 13,31-33; Tesniye 1,28}


  23. Allah'ın buyruğuna uymamaktan korkan ve Allah’ın kendilerine iman ve yakin nimeti ihsan ettiği iki yiğit çıkıp dediler ki:“Üzerlerine hücum edin, kapıyı tutun. Kapıyı tutup da dışarıda savaş meydanına çıkmalarını önlediniz mi muhakkak siz galipsinizdir. İmanınızda samimî iseniz yalnız Allah’a dayanın.”


  24. Yine dediler ki: “Ya Mûsâ! O zorbalar orada oldukları müddetçe biz asla giremeyiz. Haydi sen Rabbinle git, ikiniz onlarla savaşın, biz işte burada oturuyoruz.”


  25. Mûsâ: “Ya Rabbî, dedi, ben kendi nefsimden ve kardeşimden başkasına söz geçiremiyorum. Artık bizimle bu itaatsiz, bu yoldan çıkmış topluluk arasında Sen hükmünü ver!”


  26. Buyurdu ki: “O kutsal yer onlara kırk yıl boyunca haram kılındı. Oldukları yerde sersem sersem dolaşacaklardır. Sen artık o yoldan çıkmış kimseler için kendini üzme!” {KM, Sayılar 14,33; Tesniye 2,7; Yuşa 5,6} *


  27,28,29. Onlara Âdem'in iki oğlunun gerçek olan haberini oku:Onların her ikisi birer kurban takdim etmişlerdi de birininki kabul edilmiş, öbürününki kabul edilmemişti.Kurbanı kabul edilmeyen, kardeşine: “Seni öldüreceğim” dedi.O da: “Allah, ancak müttakilerden kabul buyurur, dedi. Yemin ederim ki, sen beni öldürmek için el kaldırırsan, ben seni öldürmek için sana el kaldırmam. Çünkü ben âlemlerin Rabbi olan Allah’tan korkarım.”“Ben isterim ki sen, kendi günahınla beraber benim günahımı da yüklenesin de cehennemliklerden olasın. Zalimlerin cezası işte budur!” [3,62; 18,13; 19,34] {KM, Tekvin 4,3-12; Makkabe 7,11} *


  30. Nefsi, onu kardeşini öldürmeye itti. O da onu öldürüp ziyan edenlerden oldu.


  31. Derken Allah, kardeşinin cesedini nasıl örteceğini göstermesi için yeri eşen bir karga gönderdi.Kabil: “Yazıklar olsun bana! Şu karga kadar bile olup da kardeşimin cesedini örtemedim!” dedi ve pişmanlığa düşenlerden oldu. *


  32. İşte bundan dolayı İsrail oğullarına kitapta şunu bildirdik:Kim katil olmayan ve yeryüzünde fesat çıkarmayan bir kişiyi öldürürse sanki bütün insanları öldürmüş gibi olur.Kim de bir adamın hayatını kurtarırsa sanki bütün insanların hayatını kurtarmış olur.Resullerimiz onlara açık âyetler ve deliller getirmişlerdi.Ne var ki onların çoğu bütün bunlardan sonra, hâla yeryüzünde fesat ve cinayette aşırı gitmektedirler. [2,84-85] *


  33,34. Allah ve Resulüne savaş açanların, (yol keserek terör eylemi yaparak) yeryüzünü ifsad etmek için koşuşanların cezası; öldürülmeleri veya asılmaları yahut sağ elleri ile sol ayaklarının kesilmesi yahut da bulundukları yerden sürülmelerinden başka bir şey olmaz.Bu onların dünyadaki rüsvaylığıdır. Âhirette ise onlara başkaca müthiş bir ceza vardır.Ancak kendilerini ele geçirmenizden önce tövbe edenler, bu hükmün dışındadır. Biliniz ki Allah gafurdur, rahimdir (affı ve merhameti boldur). [7,124; 20,71; 26,49] *


  35. Ey iman edenler! Allah'ın hukukunu gözetin, onun hukukunu ihlal etmekten sakının, O’na yaklaşmaya vesile arayın ve O’nun yolunda mücahede edin ki korktuğunuzdan kurtulup umduğunuza kavuşasınız.


  36. Kâfirler, kıyamet günü cezaları olan azaptan kurtulmaları için, dünyada olan her şeyi, bir misli fazlasıyla verseler dahi kendilerinden kabul edilmez. Onlara can yakıcı bir azap vardır. [10,54; 13,18; 39,47; 70,11-14]


  37. Onlar ateşten çıkmak isterler ama oradan çıkacak değiller. Onlara devamlı bir azap vardır.


  38. Hırsız erkek ile hırsız kadının irtikâb ettikleri suça bir karşılık ve Allah tarafından insanlara ibret verici bir ukubet olmak üzere ellerini kesiniz. Allah azîz ve hakimdir (mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir). {KM, Çıkış 20,15; Tesniye 25,11-12 Levililer 19,11} *


  39. Kim yaptığı zulüm ve haksızlıktan sonra tövbe edip halini ve işini düzeltirse Allah tövbesini kabul eder; Çünkü Allah gafurdur, rahimdir (affı ve merhameti boldur). {KM, Zekarya 1,3} *


  40. Bilmez misin ki göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'a aittir.Dilediğini cezalandırır, dilediğini affeder; Çünkü Allah her şeye kadirdir.


  41. Ey Peygamber! Kalpleri iman etmediği halde ağızlarıyla “iman ettik.” diyen münafıklarla, Yahudilerden kâfirlikte yarışanlar seni üzmesin.Zira onlar yalancılık etmek için dinlerler. Senin yanında olmayan bir grup hesabına casusluk için dinlerler. Kelimeleri konuldukları yerlerden çıkarıp tahrif ederler. “Size şu fetva verilirse onu kabul edin, o verilmezse onu kabul etmekten geri durun” derler.Allah birini şaşırtmak isterse, sen onun lehinde Allah'a karşı hiçbir şey yapamazsın.Onlar öyle kimselerdir ki Allah onların kalplerini arındırmak istememiştir. Onların hakkı dünyada rüsvaylık olduğu gibi, âhirette de müthiş bir cezadır. [2,75; 4,46] {KM, İşaya 29,13. Matta 15,8; Markos 7,6} *


  42. Yalan dinlemeye çok meraklı, haram yemeye pek düşkündürler. Sana gelirlerse ister aralarında hükmet, istersen hükmetmekten geri dur! Geri durursan onlar sana asla bir zarar veremezler. Şayet hükmedersen, aralarında adaletle hükmet! Çünkü Allah âdilleri sever. {KM, Çıkış 23,8; Tesniye 16,19; 27,25} *


  43. Kendi kitapları olan ve içinde Allah'ın hükmü bulunan Tevrat ellerinde iken nasıl olup da seni hakem tayin ediyorlar?Sonra ne diye peşinden dönüp senin hükmüne razı olmuyorlar? Aslında onlar mümin değildirler. *


  44. İçinde hidâyet ve nûr olan Tevrat'ı biz indirdik. Kendilerini Hakka teslim eden nebîler, Yahudilerle ilgili meselelerde onunla hükmederlerdi.Alimler ve mürşitler de Allah’ın kitabını koruma ile görevlendirilmeleri sebebiyle yine onunla hüküm verirlerdi.Hepsi de kitabın hak olduğunun şahitleri idiler. O halde ey hakimler, insanlardan korkmayın, Benden korkun.Âyetlerimi az bir menfaat karşılığında satmayın. Kim Allah’ın indirdiği ahkâm ile hükmetmezse işte onlar tam kâfirdirler. *


  45. Hem Tevrat'ta onlara şu hükmü de farz kıldık: Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş karşılıktır. Hülasa bütün yaralamalar birbirine kısas edilir.Fakat kim bu kısas hakkından feragat edip bağışlarsa bu, kendi günahları için keffaret olur.Kim Allah’ın indirdiği ahkâm ile hükmetmezse işte onlar tam zalimdirler. [2,178] {KM, Çıkış 21,23-25; Levililer 24,17-20; Tesniye 19,21} *


  46. O peygamberlerin izlerince Meryem oğlu Îsâ'yı, kendisinden önceki Tevrat’ı tasdik edici olarak gönderdik.Ona; kendisinden önceki Tevrat’ın tasdikçisi ve müttakilere bir hidâyet ve öğüt olmak üzere içinde hidâyet ve aydınlık bulunan İncîl’i verdik. [3,50] *


  47. Ve dedik ki: Ehl-i İncîl de, Allah'ın o kitapta indirdiği ile hükmetsin. Kim Allah’ın indirdiği ahkâm ile hükmetmezse işte onlar tam fâsıktırlar. [7,157; 5,68] *


  48. Sana da, daha önceki kitapları, hem tasdik edici, hem de onları denetleyici olarak bu kitabı, gerçeğin ta kendisi olarak indirdik.O halde bütün Ehl-i kitabın aralarında, Allah'ın sana indirdiği ile hükmet, sana gelen bu hakikati terkedip de onların keyiflerine uyma!Her biriniz için bir şeriat ve bir yol tayin ettik. Eğer Allah dileseydi, hepinizi bir tek ümmet yapardı. Fakat O, size verdiği farklı şeriatlar dairesinde sizi imtihan etmek istediği için ayrı ayrı ümmetler yaptı.Öyleyse durmayın, hayırlı işlerde birbirinizle yarışın! Zaten hepinizin dönüşü Allah’a olacak, O da hakkında ihtilâf ettiğiniz şeyleri size tek tek bildirecektir. (haklıyı haksızı iyice belli edecektir). [2,41; 11,118; 17,107-108; 21,25; 16,36; 6,116; 12,103] *


  49. Ve şu emri indirdik: Aralarında, Allah'ın sana indirdiği ahkâm ile hükmet! Sakın onların keyiflerine uyma ve Allah’ın indirdiği hükümlerin bir kısmından seni caydırmalarından sakın!Şayet yüz çevirirlerse bil ki, Allah onları bazı günahlarından dolayı musîbete uğratmak istiyordur. Zaten insanların birçoğu Allah’ın emrinden dışarı çıkmaktadırlar.


  50. Yoksa Cahiliye devrinin hükmünü mü istiyorlar?Fakat kesin olarak iman eden insanlar için, Allah'tan daha güzel, daha doğru bir hâkim bulunabilir mi?


  51. Ey iman edenler! Yahudi ve Hıristiyanları velî edinmeyin. Onlar ancak birbirlerinin velisidirler. Sizden kim onları velî edinirse o da onlardandır. Allah böylesi zalimleri doğru yola iletmez. *

  SON NOT:
  Kuran'da "De ki" diye başlayan ayetlerde Allah'ın hitap ettiği Resulullah (a.s)tır ve ONUN şahsında bütün müminlerdir. Allah resulu Hz Muhammed (A.s) kendi zamanında muhataplarına , ONDAN sonra da bütün müminler Allah'ın ayetleri ile hitap etmekle mükelleftir.

 3. #13
  yeni üye
  Üyelik tarihi
  Mar 2007
  Mesaj
  62
  Rep Gücü
  183
  Alıntı xalkex´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  YESHUA CEVAP: Kurani Kerımin hangi ayeti (sayfasıyla birlikte)diğer dinleri kınadıgını söylermisin?
  böyle birşey asla yok bunu söyleyemezsin olmayan birşeyi... şöyle birşey var arkadas yine saptırmak istiyor anlaşılan
  Ben "diğer dinleri kınıyor" demedim, yazdıklarım şunlardı:

  Kuran'da Yahudilerin veya Hiristiyanlarin yaptiklari YANLI$ YORUMLARI kinayan ayetlerin var oldugunu biliyorum, onlari kast etmiyorum, bizzat "Kitaplarin içeriginin" Tahrif olduguyla ilgili TEK BiR ayet istiyorum!

  YAni Dinler değil, saçmalayan insanlar kınanıyor:

  Onlardan bir grup var ki, Kitâbda olmayan bir şeyi, siz Kitâbdan sanasınız diye dillerini Kitab’a eğip büker uydurdukları sözleri, vahiymiş gibi göstermek için kelimeleri dillerinde bükerek okur, onları, kitâbın sözlerine benzetmeğe çalışır)lar ve: ‘O Allah katındandır.’ derler. Oysa o, Allah katından değildir. Bile bile Allah’a karşı yalan söylerler.” (Al-i İmrân 3:78)

  ve dinlerin değil, saçmalayan İNSANLARIN eleştirildiği başka ayetler:

  Bakara 2:41.......benim âyetlerimi birkaç paraya satmayın...

  Bakara 2:79.......Kitâbı elleriyle yazıp, az bir paraya satmak...

  Bakara 2:174......Kitâbdan...onu birkaç paraya satanlar var ya...

  Tevbe 9:9.........Allah’ın âyetlerini az bir paraya sattılar...


  Alıntı xalkex´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  Kurani kerim diger ilahi kitapları ve peygamberleri tasdik etmektedir ...
  Doğru!

  Alıntı xalkex´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  ancak önceki dinlerin hükümlerini yürülükten kaldırmıstır
  Bununla ilgili ayetleri alayım!

  Alıntı xalkex´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  Kuranı kerim son kitap oldugu için gecerli olan odur kıyamete kadar gecerli...
  Bir Müslüman olarak buna inanmanız doğal, ben de Mukaddes Kitabın kıyamete kadar geçerli olduğuna inanıyorum...


  Alıntı xalkex´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  YESHUA daha cok toysun be
  1,5 ay sonra 39 yaşındayım :)

 4. #14
  Kıdemli Üye spartaküs - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2008
  Mesaj
  912
  Rep Gücü
  19319
  Sevgili YESHUA'nin dediklerine karsi cikmak, Kuran'a da karsi olmaktir. Kuran'da, Tevrat ve Incil hakkinda tahrif olduguna dair tek satir yoktur. Müslümanlarin etik olmayan bir iddiasidir aksi.

  Ayrica islam diger inanclardan herkese kinamak bir yana, hakaretler eder.

Benzer Konular

 1. Dün "canım" olan yarın "düşmanım" olmaz benim...
  Venhar Tarafından Edebiyat Foruma
  Yorum: 6
  Son mesaj: 17-09-2010, 09:02 PM
 2. "Gerçek Mümin" ile "Çakma Müslüman" arasındaki farklar
  elosia Tarafından Dini Sohbet Foruma
  Yorum: 31
  Son mesaj: 09-02-2010, 04:39 PM
 3. "Hayır demesini bilmeyenin "evet"inin de bir anlamı yoktur."
  İnci Tarafından Serbest Kürsü Foruma
  Yorum: 1
  Son mesaj: 26-06-2009, 11:48 AM
 4. "Evin"siz ("oikos"suz) Ekoloji"= "Sözde çevrecilik!"
  kalemsör Tarafından Çevre Forum'u Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 27-04-2009, 04:04 PM
 5. <font color="#000000" size="4" face=
  m_cumur Tarafından windows (xp,vista) Foruma
  Yorum: 5
  Son mesaj: 04-02-2008, 09:41 PM
Yukarı Çık