TANRI'NIN BİR BAŞLANGICI VAR MI?

Mukaddes Kitaba göre Tanrı'nın başlangıcı yoktur. O her zaman vardır. Bunu anlayabilmek zor olabilir ama sırf tam olarak kavrayamadığımız için bu fikri reddedemeyiz.

Yaratıcı hakkında her şeyi anlamak makul olur mu?

Bir ayet şöyle diyor: “ Tanrı'nın nimetlerinde, hikmetinde ve bilgisinde ne büyük bir derinlik var! Ne akıl ermez hükümleri, ne keşfedilemez yolları var!” ( Romalılar 11:33)

Nasıl bir çocuk anne babasıyla ilgili herşeyi kavrayamazsa, biz de Yaratıcımızın hikmetinin ve bilgisinin derinliğini tam olarak kavrayamayız. Yukarıdaki ayetin ana noktası Tanrı'nın hikmetinin ve merhametinin eşsizliği olsa da bu sözler Tanrı'nın ve O'nun işlerinin bazı yönlerinin kavrayamayacağımız derinlikte olduğunu gösterir. Tanrı'nın başlangıcının olmadığı gerçeği de bunlardan biridir. Fakat Kutsal Kitabın Tanrı hakkında söylediklerine kesinlikle güvenebiliriz. Çünkü İsa peygamberin de dediği gibi Tanrı'nın Kutsal Yazılarda kayıtlı sözleri “ hakikattir” ( Yuhanna 17:17)

Musa peygamber duasında “ Sen ezelden ebede kadar Tanrı'sın” demişti. ( Mezmur 90:2)
Burada Musa peygamber Tanrı'nın varlığının zaman açısından iki yönüne değiniyordu.

Bunlardan biri geleceğe doğrudur. Tanrı sonsuza dek var olandır. ( Vahiy 4:10) Yani O'nun varlığı sonsuz geleceğe de uzanır.
Diğer yön ise geçmişe doğrudur. Başka sözlerle Tanrı ne biri tarafından yaratılmıştır ne de O'nun bir başlangıcı vardır. Tanrı'nın varlığı sonsuz geçmişe dek uzanır.

Soyut şeyleri anlamak pekçok insana zor gelir. Yine de bazı zor kavramları kabul etmemiz gerektiği olmuştur. Buna bir örnek pozitif ve negatif sayılardır. Sayılar eksi ya da artı olarak sonsuza dek devam edebilir. Aynı örneği Yaratıcımızın yaşadığı süre için de düşünemez miyiz?

Dolayısıyla “ çağların Kralı” unvanına sadece Tanrı sahiptir.
“Öyleyse, yücelik ve ihtişam sonsuza dek, çağların Kralı olan, görünmez ve ölümsüz tek Tanrı’nın olsun.”( 1.Timoteos 1:17)
Bir düşünün: İsa peygamberin, gökteki onbinlerce meleğin ve yeryüzündeki insanların bir başlangıcı vardır, çünkü hepsi yaratılmıştır.

“Bu oğul, görünmez Tanrı’nın yansıması, tüm yaratılanların ilkidir. Çünkü göklerde ve yeryüzünde var olan, görünür ve görünmez her şey; tahtlar, hâkimiyetler, yönetimler ve makamlar; hepsi onun aracılığıyla yaratıldı. Her şey onun aracılığıyla ve onun için yaratıldı.” ( Koleseliler 1:15,16)
Fakat bu Tanrı için geçerli değildir. O'nun da biri tarafından yaratıldığını iddia etmek Yaratıcı'yı kimin yarattığı konusunda sonu gelmez ve cevabı olmayan bir tartışmaya yol açar.

“ Öncesizlikten sonsuzluğa dek” var olan tek varlık Tanrı'dır. Başka sözlerle Tanrı ezelden beri vardır. ( Yahuda 25)
Tanrı bize sevgi dolu bir şekilde sonsuz yaşam vaat etmiştir. Musa peygamberin yukarıda değindiğimiz sözlerine yakından baktığımızda Tanrı'nın sonsuza dek var oluşunun bu vaadin güvencesi olduğunu görürüz. Şimdiki gelip geçici sıkıntılar ve sorunlarla dolu yaşamımızın tersine, Kutsal Kitapta Tanrı için “ nesiller boyunca meskenimiz” olarak söz edilir. Yaratıcımız sevgi dolu bir Baba gibi kendisine yakın olan kullarıyla her zaman yakından ilgilenmiştir ve ilgilenecektir.