İslamdan başka dinin kabul edilmeyeceğini Yaratan bizlere söylemektedir.
Din Allahın kullarına gönderdiği hayat nizamlarıdır.İslamdan başka dinlerin tahrif edildiği için
diğerleri geçerliliğini yitirmiştir.Geçerli olan ve Allah katında İSLAM dır.
Gerisi teferruattır.
O yüzden diğer dinlere yada dünya görüşlerine değil,Allahın dinine tabi olmalıyız.