+ Konuya Yorum Yaz + Yeni Konu Aç
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 2 Toplam: 2
 1. #1
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  14.034
  Rep Gücü
  88647

  Yahuda İskaryot

  SELAM!

  Geleneksel Hıristiyan Düşüncesinde Yahuda İskaryot Tiplemesi
  Günümüz Hıristiyanlığınca otantik olarak kabul edilen dört İncil’e
  göre on ikinci havari sıfatıyla İsa’nın havarilerinden biri olan
  Yahuda İskaryot İsa’nın döneminde başkahin olan Kayafas ile 30
  dirhem karşılığında anlaşarak İsa’nın yerini onlara söylemiş ve onu
  yakalamaya geldiklerinde de öpmek suretiyle İsa’yı ele vermiş bir
  haindir. Bu düşünce çerçevesine dört kanonik İncilin Yahuda ile
  ilgili verdiği bilgilere baktığımızda onun ilk İncil Markos’dan başlayarak
  tedrici bir şekilde şeytan tarafından ruhu esir alınmış bir
  hain konumuna konduğunu görürüz.

  Örneğin Markos İncilinde
  İsa’nın son akşam yemeği sırasında havarileriyle sohbet ederken
  Yahuda’nın Yahudi din bilginleri ve önde gelenleriyle onların işbir-
  liği içinde olduğu Romalı yetkililerin gönderdiği silahlı bir grupla
  İsa’nın bulunduğu yere geldiği ve daha önce onlarla anlaştığı şekilde
  İsa’yı öperek teşhis etmek suretiyle onlara teslim ettiği ifade
  edilmektedir.4 İkinci İncil olan Matta’da Yahuda’nın para karşılığı
  İsa’ya ihanet ettiği ifade edilmektedir.5 Üçüncü İncil olan Luka’da
  ise Yahuda’nın şeytan tarafından kandırılan biri olduğunun altı
  çizilmektedir. Luka’ya göre şeytan tarafından kandırılan Yahuda
  başkahine giderek İsa’yı onlara teslim etmesi karşılığında onlarla
  pazarlık yapmıştır.6 Markos, Matta ve Luka’da Yahuda, İsa’yı yakalamaya
  gelenlere sadece onun bulunduğu yeri göstermekle kalmamış
  bilakis olay esnasında İsa’yı öperek onu teşhis de etmiştir.

  Yuhanna İncilinde ise
  Yahuda’nın İsa’yı yakalamaya gelenlere
  İsa’nın havarileriyle son akşam yemeğini yediği yeri gösterdiği ifade
  edilmektedir.7 Kanonik Hıristiyan İncillerinin Yahuda’nın İsa’ya
  ihanetiyle ilgili verdiği bu bilgileri bir bütün olarak ele aldığımızda
  kısaca şunu söyleyebiliriz. Yukarıda ifade ettiğimiz üzere 70 yılındaki
  Yahudi isyanı sırasında mabedin Romalılar tarafından tamamen
  tahrip edilmesinden sonra Yahudilerle Pavlus’un öğretileri
  etrafında şekillenen Hıristiyanlığın birbirinden kesin çizgilerle ayrışması
  sürecine paralel olarak İncillerin derleyicileri de Yahuda’nın
  İsa’ya ihanetini daha şiddetli terimlerle ifade etme ihtiyacı duymuşlardır.
  İncillerde Yahuda’nın İsa’ya ihanetiyle ilgili anlatılan bu öykünün
  tarihsel değeri üzerinde araştırmalar yapan Yeni-Ahit uzmanları
  Yahuda’nın hayal mahsulü bir kişi mi yoksa gerçek bir şahsiyet
  mi olduğunun tespitinin mümkün olmadığını ileri sürmektedir.

  http://www.dinlertarihi.com/dergi/ci...i1-2/aydin.pdf

 2. #2
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  14.034
  Rep Gücü
  88647
  Merhaba!

  Ayrıca onlara göre başkahin ve yetkililerin aktif olarak gezginci
  vaizlik yapan ve etrafında kalabalıklar toplayan İsa’yı teşhis etmek
  için başka birine ihtiyaç duymaları olağan dışıdır. Çünkü İsa, kalabalıklar
  tarafından kendisine tanınan ve kendisine hayranlık duyu-
  lan umumi bir figürdü. Böyle bir şahsiyetin Yahudi yetkililer tarafından
  tanınmıyor olması ihtimal dışıdır. Burada şöyle bir senaryo
  akla gelebilir. İsa, mabet bölgesinde yaptığı eylemler ve söylediği
  sözlerden dolayı siyasi bir suç işlediğinin farkındaydı ve yetkililer
  tarafından tutuklanıp cezalandırılmaktan korktuğu için havarileriyle
  birlikte şehir dışına gidip orada saklanmıştı. İşte Yahuda da Yahudi
  yetkililerle anlaşarak onlara İsa’nın saklandığı yeri bildirmiştir.

  Nitekim Yuhanna 11:53-57’de İsa’nın başkahin ve adamlarının kendisini
  öldürmek için çalıştıklarını sezince taraftarlarıyla Efrahim
  denen çöle yakın bir yere gittiğini ve 18: 1-3’de de Yahuda’nın Yahudi
  yetkilileri İsa’nın taraftarlarıyla gizlice buluştuğu Kidron vadisinin
  ötesindeki Getsemani bahçesine götürdüğü ifade edilmektedir.
  Kurguladığımız senaryo ile Yuhanna İncilindeki bu ifadeleri bir
  araya getirdiğimizde Yahuda’nın İsa’yı ele vermesiyle ilgili şu sonuca
  varabiliriz. İsa, Yahudi yetkililerin Roma valisi ile işbirliği
  içinde kendisini tutuklayıp cezalandıracağını anlayınca Kudüs dışına
  çıkıp saklanmış ve taraftarlarıyla gizlice görüşmeye başlamıştı.

  Yahudi yetkililer onun yerini bulmak için havarilerinden Yahuda ile
  veya onun yerini bilen başka bir kimseyle anlaşarak ondan İsa’nın
  yerini öğrenmişlerdir.8 Ya da Yahuda, havarilerin İsa’nın yeni bir
  İsrail krallığı kurmak için gelen Mesih olduğu yönündeki giderek
  kuvvetlenen inançlarından Romalı ve Yahudi yetkilileri haberdar
  etmek suretiyle onun yakalanmasını sağlamıştır.9 Neticede ister
  İsa’nın bulunduğu yeri haber vermek suretiyle isterse de onun hak-
  kında beklenen siyasi Mesih olması ve işgalci Roma güçlerine karşı
  bir isyan hareketi planlaması gibi gizli bilgileri işgalci Roma yetkililerine
  ve onların işbirlikçisi konumunda olan Yahudi yetkililere
  aşikar kılmak suretiyle olsun Yahuda İskaryot Hıristiyan geleneğinde
  para karşılığı İsa’yı ele veren bir hain olarak görülmektedir.

  Hatta Yahuda’nın bu ihaneti Hıristiyanlık tarihinde önemli bir simge
  olarak kabul edilmekte ve bundan dolayı da tıpkı Sünni Müslümanların
  Emevi halifesi Yezid’in Hz. Peygamberin torunu Hz. Hüseyin’i
  şehit ettirmesinden dolayı çocuklarına Yezid adını vermeyi
  uygun bulmaması gibi Hıristiyanlar da çocuklarına Yahuda adını
  vermeyi uygun bulmamaktadır. Yine bu bağlamda Hayvanların
  kesim için geçici olarak bekletildiği ağıllarda diğer hayvanları kesim
  yerine yönlendiren keçiye Yahuda keçisi denmektedir.

  Hıristiyan geleneğine göre Yahuda İsa’ya ihanet edip onun yetkililer
  tarafından yakalanmasına yol açmasından sonra yaptığının
  büyük bir hata olduğunu anlamış ve doğruca başkahine gidip İsa’yı
  ispiyonlaması karşılığı aldığı paraları geri vermiş ve daha sonra da
  kendini asmıştır. Matta İncili, İsa’ya ihanet ederek onu ele veren
  Yahuda İskaryot’un ölümünü rapor etmektedir. Matta’ya göre
  Yahuda, İsa’yı ele vermesi karşılığında başrahipden aldığı otuz gümüş
  sikkeyi ona geri vermekte ve daha sonra da kendini asmaktadır.

  Not:
  10 Resullerin İşlerinde de Luka, İsa’yı ele vermesi karşılığında
  aldığı parayla Yahuda’nın bir arazi satın aldığını; müteakiben yere
  düştüğünü, karnının yarılıp tüm bağırsaklarının dışarı döküldüğünü
  ifade etmektedir.11

  10 Bkz., Matta 27:3-10. Matta’nın raporuna göre Yahuda yaptığına pişman olup
  başkahin ve adamlarından aldığı paraları geri verince başkahin İsa’nın kanının
  bedeli olan bu paraların tekrar hazineye konamayacağını ifade etmiş ve bunun
  üzerine paralarla yabancılar için mezarlık olarak kullanılmak üzere bir arazi satın
  alınmıştır. Eski Ahit kitapları incelendiğinde Matta’nın bu olayı kompoze
  ederken Zekeriya 11:12-13’den esinlendiği görülür. “…Onlarda ücret olarak
  otuz gümüş verdiler. Rab bana, “Çömlekçiye/hazineye at dedi Böylece bana biçtikleri
  yüksel değerin karşılığı olan otuz gümüşü alıp Tanrının tapınağındaki
  hazineye attım”.
  11 Resullerin İşleri 1: 18.

Benzer Konular

 1. Yahuda İncilinin Ortaya Çıkış Serüveni
  mopsy Tarafından Diger Dinler Foruma
  Yorum: 1
  Son mesaj: 30-09-2013, 06:04 PM
 2. Yahuda İskaryot Bir Kahraman mı?
  mopsy Tarafından Diger Dinler Foruma
  Yorum: 4
  Son mesaj: 22-09-2009, 05:15 PM
 3. Yahuda incili
  mopsy Tarafından Kitap Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 15-09-2009, 03:54 PM
 4. Son Harekat / Kod Adı Yahuda
  sebahat35 Tarafından Kitap Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 03-12-2008, 06:48 PM
Yukarı Çık