İLK İNSANIN YARATILIŞI


Dünyaya altın madenlerini işlemek amacıyla gelen Nephilimlerden bazıları ağır çalışma koşullarına isyan ettiler ve isyanın çözümü için yapılan çalışmalarda baş bilimci Enki işçi olarak çalıştırılmak üzere dünyada yürüyen maymun adamın evrimleştirilmesini teklif etti...
Bu fikir Nephilim meclisine cazip geldi... Ancak yeni bir ırkın yaratımı konusu meclisin bazı üyelerinin aklında çelişkiler yaratmıştı... Uzun süren tartışmaların sonunda meclis kararını açıkladı, Adamu yaratılacaktı...

‘‘Adını söylediğiniz yaratık mevcuttur. Ancak tüm yapmanız gereken; Tanrıların suretini üzerinde tutturmaktır.’’ Bu kararın üzerine Enki önderliğinde çalışmalar başladı... Maymun Adam/ Maymun Kadın üzerinde bir takım genetik işlemler yapılacak ve böylece altın madenlerinde Nephilimler yerine çalışacak olan işçi ırk Homo Sapiens ortaya çıkacaktı...

Enki’nin isteği üzerine projede baş tıp subayı Ninti’de görevlendirildi. Projenin başında baş bilimci Enki ve tıp subayı Ninti bulunuyordu artık. Proje şu şekilde işleyecekti; maymunadamın dünyasal genleri Nephilimlerin ilahi genleriyle karıştırılacak ve bu karşım maymun kadının yumurta hücreleriyle döllenecekti... Günümüz bilimindeki tüp bebek metodunu andıran ve tamamiyle bilimsel olan bu proje Adem’i ortaya çıkaracaktı... Deney uzun bir süre devam etti ve bir çok denemeden sonra ortaya Homo Sapiens çıktı. İlk Homo Sapiensler antik sümer metinlerinden anlaşıldığı kadarıyla doğurganlık özelliğine sahip değildiler ancak Nephilimlerce uygulanan bir dizi deney ve zamanla tanrılarla birlikte olmaya başlayan insan kadınların doğurduğu çocuklar sayesinde insan ırkı doğuganlık ve üreme özelliği kazandı...Not:Kozmik Tohum kitabından faydalanılarak yazılmıştır...