Satanizm’in yaratıcısı Şeytan’ın ta kendisidir. Uzun süredir düşmanlar ve yabancılar Şeytan ve Satanizm’i kendi görüş açılarına uydurdular. Onun bu yanlış düşünceleri düzeltmesine ise olanak yoktu. Şeytan gerçek bir varlıktır. Binlerce yıl boyunca birçok sefer iletişimde bulunmuş ve geriye Al Cilva, Kuret El Yezid gibi yazıları bırakmıştır. O gerçek boynuzlu Tanrıdır. (Sümer mühür ve tabletlerinde Tanrılar boynuzlu başlıklar takmış olarak görülür.)

Şeytan üç dinin kitaplarındaki tasvirlerle benzeşmez. Ne o kitaplardaki yanlış betimlemer ne de Anton LaVey’in “Satanizm’in kutsal kitabı”ndaki tasvirlerden hoşnut değildir. O’nu tanımak için birey kendini yanlış önyargılardan arındırıp onu aramalıdır. Ancak o zaman ona yapılan tanımlamaların ve yüzyıllardır süregelen “kötü” konseptinin ne kadar yanlış ve mantıksız olduğunu anlayacaktır.

(Spiritüel) Satanistler Şeytan’ın kim ve neyden ibaret olduğunu anlamak için düşmanın sunduğu bilgilerden yararlanmaz. Ne yazık ki Satanizm’de yabancı kaynaklardan cevap aramak genel bir yol oldu çünkü neredeyse tüm bilgiler Hıristiyan Kilisesi tarafından yokedildi. Hıristiyan kilisesi ve diğer dinler kendi görüşlerini doğrulayabilmek için yanlış bir geçmiş icat ettiler, tüm inancı kendilerinde toplamak ve güç için.

Açık fikirli, istekli ve saygılı her birimizin Şeytan ile yakın ilişkisi vardır. Her birimiz biliriz ki o üç dinin “Tanrı”sı Yehova/Javeh/Allah gibi bir bulutun arkasına saklanmaz. O Tanrı sonradan gelmiştir ve “insanlığın yaratıcısı” olarak adlandırılamaz bile.

Şeytan kişisel olarak birçok kimseye göründü ve iletişimde bulundur. Görünüşü, karakteri gibi, insanlara binlerce yıldır aşılanmış ideoloji ile bağdaşmaz.

Biz Satanizm’i gerçek dinlerden (üç dinden yüzlerce, binlerce yıl once inanılmış dinlerden) alırız, Al-Cilva, Kuret El Yezid ve diğer el yazmaları Şeytan’ın kendisi tarafından dikte edilmiştir. En çok bilineni, Al Cilva, bir Yezidi peygamberi olan Şeyh Adi’ye 12. yüzyılda Şeytan tarafından verilmiştir.

Biz İslam, Hıristiyanlık ve Yahudiliği yasal dinler olarak görmeyiz. Bu dinler binlerce yıldır inanılan geleneklerle karşılaştırıldığında oldukça yenidir. Biz bu dinlerin kurulduğu temellerin eski dinlere dayandığına, eski inanışların çalındığına ve bazılarının değiştirildiğine inanıyoruz. Aynı görüşe “Wicca” ve “Neo-Paganizm” konusunda da sahibiz. Bu ikisi de oldukça sonradan gelmedir (20. yüzyıl) ve eski inanışların ve orijinal dinlerin çarpıtılmış versiyonlarıdır, Yahudi / Hıristiyan gündemini gerçek gücü birkaç kişiye atfederek pekiştirirler.Karşı çıkışımız insanları gerçeğe uyandırmak ve bu yeni dinlerin yarattığı Şeytan, Satanizm ve satanistleri ilgilendiren yalanları açığa çıkarmaktır.Şeytan’ ı veya Satanizm’ i Yahudi / hristiyan algısıyla karakterize eden grupları; veya Anton LaVey Kilisesi üyeleri gibi onun oluşunu gerçek bir varoluş olarak benimsemeyenleri uygun görmüyor ve tanımıyoruz.Bu sitedeki bilgiler, birçok araştırma ve bizi yönlendiren ve gerçek Satanizm’ in kökenleriyle ilgili bizi bilgilendiren birçok müridin Satan ve şeytanlarıyla özel iletişiminden elde edilmiştir. Özgürce ve açık fikirle okumanızı ve çalışmanızı destekliyoruz. Gerçek aydınlanma ve öğrenme, yalnızca kişinin beyni tamamen özgür ve programsız olduğunda yakınlaşabilir.

alıntı:joyofsatan.com