Tanrı'nın amacı hiçbir zaman dünyanın bugünkü gibi hor kullanılması ve kirletilmesi değildi.Aksine Yaratıcımız ilk erkek ve kadını yarattığında onları güzel bir bahçeye yerleştirdi ve onlara bu bahçeyi bakma ve koruma görevi verdi.Gerçekten de bu iş çok doyum verici ve zevkli olacaktı.

Fakat Tanrı'nın amacı bu ilk bahçeye bakmaktan çok daha fazlasını içeriyordu.O tüm yeryüzünün cennete dönüşmesini istiyordu.İşte bu yüzden Adem ve Havva'ya şu emri verdi:

"SEMERELİ OLUN ÇOĞALIN VE YERYÜZÜNÜ DOLDURUN, ONU TABI KILIN VE DENİZİN BALIKLARINA VE GÖKLERİN KUŞLARINA VE YER ÜZERİNDE HAREKET EDEN HER CANLI ŞEYE HAKİM OLUN"(Tekvin 1:28)

Üzücüdür ki daha sonra Şeytan olarak tanınan kibirli bir melek Tanrı'nın amacına karşı koydu.Adem ve Havva'nın kendisine tapınmasını çok arzu etti. Bir yılan vasıtasıyla konuşarak onların Tanrı'nın yönetimine baş kaldırmalarına neden oldu. Fakat onların isyanı Yaratıcımızın dünyayla ilgili amacını değiştirmedi. Çünkü O şöyle der:

"Ağzımdan çıkan sözüm bana boş dönmeyecektir, fakat murat ettiğim şeyi yapacak ve yapsın diye onu gönderdiğim işi başaracak."(İşaya 55:11)

Yaratıcının Şeytanın isyanının günümüze kadar sürmesine izin vermesinin geçerli nedenleri var. Bu süre içinde insanlık kendi kendini yönetmenin birçok şeklini denedi ve Şeytanın teşvik ettiği şekilde Tanrı'dan bağımsız olarak yaşamanın ancak başarısızlıkla sonuçlandığı açıkça görüldü.

Öte yandan geçen yüzyıllar boyunca Tanrı bazı doğru kişilere nimetler verdi.Aynı zamanda Kendisine itaat etmenin ve emirlerini reddetmenin sonuçlarını Kutsal Kitaba yazdırdı. Tüm bunların yanı sıra bize en iyi yaşam yolunu öğretmesi ve bizim için yaşamını vermesi için İsa Mesih'i dünyaya göndererek insanlığa bir Kurtarıcı sağladı. Ayrıca tüm insanlığı yönetmek üzere gökte bir yönetim kurdu ve diriltilen İsa Mesihi bu yönetimin Kralı olarak atadı. Bu harika düzenleme Tanrı'nın dünyayla ilgili amacının gerçekleşmesini sağlayacak.

Çok yakında kötülüklerle dolu olan bu dünyanın varlığı sona erecek ve insanlar hastalıkların, acıların hatta ölümün bile olmadığı cennet yeryüzünde yaşamaya başlayacaklar. Böylece Tanrı'nın gerçek amacı yerine gelmiş olacak.