İslam kahramanlarından biri, olan Hz. imam-i Rabbani
Hak tarikatların asıl gayesini şu ifadeleri ile bize aktarır.
( çok harika bir "gaye ifadesi" olduğu için paylaşmak istedim.


İkinci Nokta

İmam-ı Rabbânî ve Müceddid-i Elf-i Sânî Ahmed-i Farukî (r.a.) demiş:

"Hakaik-i imaniyeden birtek meselenin inkişafı ve vuzuhu, benim indimde binler ezvak ve kerâmâta müreccahtır.

Hem bütün tarikatlerin gayesi ve neticesi, hakaik-i imaniyenin inkişafı ve vuzuhudur."


Mektubat.