Merhaba


MEscid-i Nebevi


Kabe

Kabe nin kapısı ve örtüsü..Muhammed as'in doğduğu ev..


Cin mescidi


bu mescit , Cennetül Mualla ya gitmeden ..Hudeybiye kuyusu


Hudeybiye/Fetih suresi buralardan başlayarak nazil olmaya başlamıştır..


Yürüyen Semure ağacı olayinin anlatildigi yer


Cennet’ül Mualla MezarlığıAkabe


Uhud


Okçular tepesi.

Kuran Kurslar