Selam!

ZIYARETIN ÂDABI
Ziyaretçi mezarlığa varınca yüzünü mezarlara döndürerek Peygamberimizin dediği gibi şöyle selâm verir:
"Ey müminler ve müslümanlar diyarının ahalisi, sizlere selâm olsun. İnşaallah, biz de sizlere katılacağız. Allah'tan bize ve size âf yet dilerim"
(Müslim, Cenâiz, 104; İbn Mâce, Cenâiz, 36).

Hz. Âîşe'nin rivayetinde anlam aynı olduğu halde ifade biraz farklıdır. Tirmizi'nin İbn Abbâs'tan rivayetinde Resulullah bir defasında Medine mezarlığına uğradı ve onlardan tarafa dönerek şöyle dedi:
"Ey kabirler ahâlisi, size selâm olsun! Allah bizi ve sizi mağfiret eylesin. Sizler, bizden önce gittiniz, biz de sizin ardınızdan (geleceğiz)"
(Tirmizi, Cenâiz, 58, 59).

Kabir ziyareti sırasında mezarda namaz kılınmaz. Kabirler asla mescid edinilmez. Kabre karşı da namaz kılmak mekruhtur. Kabirlere mum dikmek ve yakmak caiz değildir
(Müslim, Cenâiz, 98; Ebû Dâvud, Salât, 24; Tirmizî, Salât, 236).

Boş yere para harcandığı için, ya da kabirlere tazim için buralarda mum yakılmasını Hz. Peygamber yasaklamıştır. Kabrin üzerine oturmak ve mezarları çiğnemek mekruhtur
(Müslim, Cenâiz, 33; Tirmizi, Cenâiz, 56).

Kabirde ziyaretle bağdaşmayan edep dışı ve boş söz söylemekten, kibirlenip çalım satarak yürümekten sakınmak ve mütevâzı bir durumda bulunmak gerekir
(Nesâî, Cenaiz, 100; Tirmizî, Cenaiz, 46).

Kabirlere, küçük ve büyük abdest bozmaktan sakınmak gerekir.
(Nesaî, Cenâiz, 100; ibn Mâce, Cenâiz, 46).

Kabristanın yaş ot ve ağaçlarını kesmek mekruhtur.
Kabir yanında kurban kesmek Allah için kesilse bile mekruhtur.
Hele ölünün rızasını kazanmak ve yardımım elde etmek için kesilmesi kesinlikle haramdır.
Bunun şirk olduğunu söyleyenler de vardır.
Çünkü kurban kesmek ibadettir; ibadet ise yalnız Allah'a mahsustur.
Kabirler Kâbe tavaf edilir gibi dolaşılıp tavaf edilmez.
Ölülerden yardım istemek ve bunun için mezar taslarına bez,
mendil ve paçavra bağlamak kişiye yarar sağlamaz.
Bazı kabir ve türbelerin hastalıklara şifalı geldiğine inanmak ve
bunların taş, toprak ve ağaçlarını kutsal saymak
İslam'ın tevhit inancı ile bağdaşmaz.

Fıkıh Ansiklopedisi 1