SelamSenin hesabına beni azarlamanın
tatlı geldiği kişi;
sanki benim ayrılığım onun kudret helvası
ve unutmam onun bıldırcını imiş.

Bir camiin mihrabı Kur'an tarafından
aydınlatılıyorsa, İncil'in dahl'etmediği
hiç bir kilise sunağı yoktur.

Ve nede Mûsa'ya, kavmi için vahy'edilmiş
Tevrat'ın kitâbları boşuna değildir.

Rabbî'ler, Haham'lar bunlar aracılığı ile
her gece Tanrı ile konuşurlar.

Hassas şiir terennüm eden, şöyle ki;
Dinleyen Rûh'lar, her ses titreşimlerinde
Cennet'in Lotus Ağacına çıkarlar.

Şerafeddin Ömer İbnû'l Ferid