Selam!

Dört Halife Dönemi

Ebu Bekir 632 - 634
Ömer- 634 - 644
Osman - 644 - 656
Ali - 656 - 661

Emeviler Dönemi

I. Muaviye - 661 - 680
I. Yezid - 680 - 683
II. Muaviye - 683 - 684
I. Mervan - 684 - 685
Abdülmelik - 685 - 705
I. Velid - 705 - 715
Süleyman bin Abdülmelik - 715 - 717
Ömer bin Abdülaziz, - 717 - 720
II. Yezid - 720 - 724
Hişam bin Abdülmelik - 724 - 743
II. Velid - 743 - 744
III. Yezid - 744
İbrahim bin Velid - 744
II. Mervan - 744 - 750

Abbasiler Dönemi

Seffah (Abbasi) (Ebu'l Abbas) - 750 - 754
Mansur (Abbasi) - 754 - 775
Mehdi (Abbasi) - 775 - 785
Hadi (Abbasi) - 785 - 786
Harun Reşid - 786 - 809
Emin (Abbasi) - 809 - 813
Memun (Abbasi) - 813 - 833
Mutasım (Abbasi) - 833 - 842
Vasık (Abbasi) - 842 - 847
Mütevekkil (Abbasi) - 847 - 861
Muntasır (Abbasi) - 861 - 862
Müstain (Abbasi) - 862 - 866
Mutez (Abbasi)- 866 - 869
Muhtedi (Abbasi) - 869 - 870
Mutemid (Abbasi) - 870 - 892
Mutezid (Abbasi) - 892 - 902
Muktefi (Abbasi) - 902 - 908
Muktedir (Abbasi) - 908 - 932
Kahir (Abbasi) - 932 - 934
Razi (Abbasi) - 934 - 940
Müttaki (Abbasi) - 940 - 944
Müstekfi (Abbasi) - 944 - 946
Muti (Abbasi) - 946 - 974
Ettai (Abbasi) - 974 - 991
Kadir (Abbasi) - 991 - 1031
Kaim (Abbasi) - 1031 - 1075
Muktedi (Abbasi) - 1075 - 1094
Mustazhir (Abbasi) - 1094 - 1118
Mustarşid (Abbasi) - 1118 - 1135
Raşid (Abbasi) - 1135 - 1136
Muktefi (Abbasi) - 1136 - 1160
Müstencid (Abbasi) - 1160 - 1170
Müstezi (Abbasi) - 1170 - 1180
Naşir (Abbasi) - 1180 - 1225
Zahir (Abbasi) - 1225 - 1226
Mustansır (Abbasi) - 1226 - 1242
Mutasım (Abbasi) - 1242 - 1258

Fatımi Halifeler

: Kahire'de hüküm sürmüş olan Şii halifeler. Sünniler tarafından halife kabul edilmezler.
Ubeydullah Mehdi Billah ( 910- 934) Fatimi hanedanının kurucusu
Muhammed Kaim Bi-Emrillah ( 934- 946)
İsmail Mansur Bi-Nasrillah ( 946- 953)
Maad Muiz Li-Deenillah ( 953- 975)
Ebu Mansur Nizar Aziz Billah ( 975- 996)
Hakim bi-Emrullah ( 996- 1021)
Ali Zahir ( 1021- 1036)
Maad Mustansir ( 1036- 1094)
Ahmed Musta'li ( 1094- 1101)
Mansur Emir Bi-Ahkamillah ( 1101- 1130)
Hafız (Fatımi) ( 1130- 1149)
Zafir (Fatımi) ( 1149- 1154)
Fa'iz (Fatımi) ( 1154- 1160)
Aşid (Fatımi) ( 1160- 1171)

Memluk Himayesi Dönemi

Mustansir (Abbasi) - 1259-1261
I. Hakim (Abbasi) - 1262 - 1302
I. Müstekfi (Abbasi) - 1302 - 1340
I. Vasık - 1340 - 1341
II. Hakim - 1341 - 1352
I. Mütadid - 1352 - 1362
I. Mütevekkil - 1362 - 1383
II. Vasık (Abbasi) - 1383 - 1386
Mutasim (Abbasi) - 1386 - 1389
I. Mütevekkil (ikinci sefer) - 1389 - 1406
Mustain (Abbasi) - 1406 - 1414
II. Mutadid - 1414 - 1441
II. Müstekfi - 1441 - 1451
Kaim (Abbasi) - 1451 - 1455
Mustancit (Abbasi) - 1455 - 1479
II. Mütevekkil - 1479 - 1497
Mustamsık (Abbasi) - 1497 - 1508
III. Mütevekkil - 1508 - 1517

Osmanlı Dönemi

: II. Abdülhamit'e kadar halife ünvanı seyrek olarak kullanılmıştır.
Yavuz Sultan Selim - 1517 - 1520
Kanuni Sultan Süleyman - 1520 - 1566
II. Selim - 1566 - 1574
III. Murat - 1574 - 1595
III. Mehmet - 1595 - 1603
I. Ahmet - 1603 - 1617
I. Mustafa (birinci sefer) - 1617 - 1618
II. Osman - 1618 - 1622
I. Mustafa (ikinci sefer) - 1622 - 1623
IV. Murat - 1623 - 1640
I. İbrahim - 1640 - 1648
IV. Mehmed - 1648 - 1687
II. Süleyman - 1687 - 1691
II. Ahmet - 1691 - 1695
II. Mustafa - 1695 - 1703
III. Ahmet - 1703 - 1730
I. Mahmut - 1730 - 1754
III. Osman - 1754 - 1757
III. Mustafa - 1757 - 1774
I. Abdülhamit - 1774 - 1789
III. Selim - 1789 - 1807
IV. Mustafa - 1807 - 1808
II. Mahmut - 1808 - 1839
Abdülmecit - 1839 - 1861
Abdülaziz - 1861 - 1876
V. Murat - 1876
II. Abdülhamit - 1876 - 1909 (halife ünvanını kullanmıştır)
V. Mehmet - 1909 - 1918
VI. Mehmet - 1918 - 1922
Son Halife
II. Abdülmecit - 1922 - 1924

Halifeliğin kaldırılması

3 Mart 1924.

http://www.turkcebilgi.com/halifeler...si/ansiklopedi