Selam!

Bismillahirrahmanirrahim
Fe bedee bi ev'ıyetihim kable viai ehıyhi sümmestahraceha min viai ehıyh kezalike kidna li yusüf ma kane li ye'huze ehahü fı dınil melikı illa ey yeşaellah
nerfeu deracatim men neşa've fevka
külli zı ılmin alım


Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...
12.76.Bunun üzerine Yûsuf öz kardeşinin heybesinden önce, öteki kardeşlerin heybelerini aramaya başladı.
Nihayet su kabını, öz kardeşinin heybesinden çıkardı.
Yûsuf'a böyle bir tuzak öğretmiştik.
Yoksa Yûsuf, Allah'ın dilemesi dışında, kralın dinine göre öz kardeşini alamazdı.
Dilediklerimizi derece derece yükseltiriz biz.
Her bilgi sahibinin üstünde bir başka bilen vardır.

SADAKALLAH!
...Her bilgi sahibinin üstünde bir başka bilen vardır...