Spiritüalizm kandırmacası üzerine Kuran'dan tespitler.

İyilik, güzellik, sevgi, hoşgörü söylemleriyle doğaüstü varlıklar tarafından nasıl kandırıldığımıza dair bir video. Herkesin izlemesini öneririm.

http://vids.myspace.com/index.cfm?fu...deoID=44778790
veya
http://video.google.com/videoplay?do...50052172185379


Videoda geçenler:
Bazı Kuran ayetleri, ruhçuluk, new age, çekim yasası, aydınlanma, ruhsal mesajlar, PAGANİZM,dualite, polarite, cin kavramı, cennet ve cehennem kavramları