Selam!

Sure-i MUMTAHİNE

Bismillahirrahmanirrahim
La yenhakumullahu 'anilleziyne lem yukatilukum fiyddiyni
ve lem yuhricukum min diyarikum en teberruhum
ve tuksitu ileyhim innallahe yuhıbbulmuksitıyne.

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...
60.8.Allah sizi, din hakkında sizinle savaşmayan
ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayan kimselere iyilik etmekten,
onlara adaletli davranmaktan men etmez.
Allah, adaleti ayakta tutanları sever.
SADAKALLAH!......