Hakiki Ehli Sünnet Alimlerinin naklettiği bilgilerden , doğru kaynaklardan güzel dinimiz İslam'ı ingizlice ve diğer dillerde okuyup öğrenmek ve insanların istifadesine sunmak isteyen kıymetli müslüman kardeşlerimiz bu linkten bilgilere ulaşabilirler.