Selam!

Kul!
Seni yaratan Rabb'in Diyor ki:

Şûrâ: 20
Âhiret ekini isteyenin o ekinini artırırız;
Dünya ekini isteyene de ondan veririz.
Ama böylesi için âhirette bir nasip yoktur.


Bakara:200
Gerekli ibadetlerinizi bitirdiğinizde yine Allah'ı anın.
Tıpkı atalarınızı andığınız gibi, hatta daha kuvvetli bir anışla.
İnsanlardan bazısı şöyle der: "Ey Rabbimiz, bize dünyada ver!"
Böylesi için âhirette bir nasip yoktur.

SADAKALLAH!...........