Selam!

İlk, tek ve ezeli nur olan O yüce zât, birdir;
Ortağı ve O'nunla beraber olan bir şey yoktur.
O, ikincisi olmayan birdir.
Ne (künhü) malumdur, ne de (vücudu) meçhul.
Ne muhkemdir, (diğer varlıklar gibi açıktır), ne de müteşabih (gizli).
Ne hatırdadır, ne unutulmuştur ve
Ne de diğer hiçbir varlığın ismiyle adlandırılabilecek bir şeydir.
Bunun için kendi künhüyle kaim olan ilk varlıktır; (kendi zatına dayanmaktadır);
Kendisinden başkasına ihtiyacı olmayan müstağni (ihtiyaçsız) bir nurdur.
Ne bir vakitten (itibaren) vardır ve ne de bir vakite kadar olacaktır.
Ne bir şeyin üzerinde durmuş (başka bir tabirle ne mekânı vardır),
Ne bir şeyin arkasına saklanmış ve ne de bir şeyin içerisine gizlenmiştir.
İnsanın aklına O’nunla ilgili bir ışık, bir misal, bir karartı veya bir gölge geldiği zaman da
O’nu kelimelerle ifade edemez.
Bütün bu sıfatlara, O'ndan başka hiçbir şeyin olmadığı zamanda ve yaratılıştan önce sahip idi.