Alâeddîn Konevî hazretleri, evliyânın büyüklerindendir. Fıkıh, kelâm, tefsîr, usûl ve edebiyat âlimi idi. 1270 senesinde Konya’da doğup 1328’de Şam’da vefât etti. Alâeddîn Konevî hazretleri her hareketini Peygamber efendimize uydurmaya çalışırdı. Talebelerine bu şekilde olmadıkça, Resûlullah efendimize gerekli hürmet ve tazimin yapılmış olamayacağını bildirirdi. O, Resûlullah efendimize uymak, Ona hürmet göstermek için şu hususları talebelerine daima tavsiye etmiştir:

1. Resûlullahın mübârek isimleri geçtikçe salât ve selâm getirmek.

2. Resûlullah efendimiz ziyaret edildiğinde kabr-i şerîfinin yanında sesi yükseltmemek.

3. Resûlullahın haremi olan Medine-i münevvereye tazim ve hürmette bulunmak, orada yasaklanan şeylerden (veya günah işlemekten) sakınmak ve Medine-i münevvere ehline ikramda bulunmak.

4. Resûlullah efendimizin mübârek sözlerinden ve işlerinden bildirilen bir şeyi, Onun şânını hafife alacak bir şey ile mukabele etmemek. Meselâ Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem falanca şeyi severdi denince, hâlbuki ben onu sevmem dememek.

5. Kur’ân-ı kerîmin ve hadîs-i şerîf kitaplarının üzerine, başka herhangi bir kitap veya herhangi bir ev eşyası koymamak.

6. Allahü teâlânın ism-i şerîfi veya Resûlullah efendimizin mübârek isimlerinin bulunduğu bir kâğıdı atmamak. Böyle kâğıtlar yırtılmaz. İslâm harfleri ile yazılı olan kâğıtlara da hürmet etmek lâzımdır. Bunları temiz bir beze sardıktan sonra çiğnenmeyecek yerde toprağa gömmek veya yakmak lâzımdır.


Kaynak