Sual: Bir arkadaş, (Allahü teala, kullarını cehennemde yakmak istemez, kullar layık olduğu için cehenneme atıyor) dedi. Diğer bir arkadaş da, (Allahü teâlânın istemediği olmaz, Onu hâşâ mecbur eden mi var? İstemezse hiç birini yakmaz. Demek ki istiyor) dedi. Hangisi doğru?
CEVAP
Bu, kaza kader konusudur. Birkaç kelime ile izah edilmez. Bir kul, bir şey yapmak isteyince, Allahü teâlâ da dilerse o işi yaratır. Kul dilemezse, Allahü teâlâ da dilemez ve o şeyi yaratmaz. Cehenneme gidenler, kendileri istedikleri için gidiyorlar. Hâşâ Allah onlara zulmetmiyor. İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki:
Allahü teâlânın feyzleri, nimetleri, ihsanları, yani iyilikleri, her an, insanların iyisine, kötüsüne, herkese gelmektedir. Rabbimiz, herkese mal, evlat, rızık, hidayet, irşad ve selamet ve her iyiliği, fark gözetmeden göndermektedir. Fark, bunları kabulde, alabilmekte ve bazılarını da alamamak suretiyle, insanlardadır. Bir ayet-i kerime meali:
(Allahü teâlâ onlara zulmetmedi. Onlar [küfre girerek] kendilerine zulmettiler.) [Nahl 33]
İnsanlarda ihtiyar, yani seçmek kuvveti bulunmasaydı, Allahü teâlâ bu âyet-i kerimede, (Onlar, kendilerine zulmettiler) demezdi. (Mektubat-ı Rabbani)
Hâşâ zulmetmez kuluna Hudası,
Herkesin çektiği kendi cezası...

Domuz sütüyle beslenen kuzu
Sual:
Domuz sütüyle beslenen bir kuzunun etini yemek caiz midir?
CEVAP
Evet, caizdir. Necaset yiyen hayvanın etinin yenebilmesi için, deve 40, sığır 20, davar 10, tavuk 3, serçe 1 gün hapsedilir. Bir başka kavilde ise, deveyle sığır 10, koyun 4, tavuk 3 gün hapsedilir, yani necaset yedirilmez. (Redd-ül-muhtar)

Kobe danası
Sual: Kobe danasının eti en iyi et kabul ediliyormuş; fakat bunlara bira da içiriliyormuş. Böyle bir hayvanın etini yemek caiz olur mu?
CEVAP
Kobe danası da, domuz sütüyle beslenen kuzu gibidir. 10 gün bira verilmezse mesele kalmaz.


Kaynak : Dinimiz İslam


Gerek

Bir hazinedir tasavvuf,
Cimri onu alamaz,
Bulmaya onu cihanda,
Bir yiğit sultan gerek!

Marifet davası güden
Sahtekâr bilmez mi ki,
Kalbindeki arzuya,
Hüccet-ü burhan gerek!

Ârif gezer toplumda,
Herkes tanımaz onu,
Aşk ateşinde yanıp,
Hâk ile yeksan gerek!

Şöhretle övünenler,
Hak’tan nasip alamaz,
Bâtının süsü için,
Zahiri viran gerek!

Ölmeden önce ölüp,
Kabri ve haşri görüp,
Malik-ül-mülk yanında
kalbi hem hayran gerek!

Niyazi, Hakk’a vuslat,
Herkese olmaz nasip,
Güneşten ışık alan,
Ay gibi insan gerek!


Kelimeler:

Marifet: Allah’ı tanımak
Huccet: Delil, senet
Burhan: Delil, senet
Ârif: Allah’ı tanıyan
Hâk: Toprak
Yeksan: Aynı seviyede
Bâtın: Kalb, ruh, iç
Zahir: Beden
Viran: Yıkık, harap
Haşr: Mezardan kalkınca
hesap için toplanmak
Malik-ül-mülk: Mülkün
sahibi olan Allahü teâlâ