Sual: Din ne demektir? Hıristiyanlığa ve Yahudiliğe din denir mi? İslamiyet’ten başka hak din olmadığına göre dinler tabiri yanlış değil mi?

CEVAP

Yanlış değildir. Allahü teâlâ, ilk insan ve ilk Peygamber olan Âdem aleyhisselamdan beri, her bin senede din sahibi yeni bir Peygamber vasıtasıyla, insanlara dinler göndermiştir. Bunlar vasıtasıyla, insanların dünyada rahat, huzur içinde yaşamaları ve ahirette de sonsuz saadete kavuşmaları yolunu bildirmiştir. Şimdi, dünyada semavî kitabı olan üç din vardır: Yahudilik, Hıristiyanlık, İslamiyet. Yahudiler Musa aleyhisselamın, Hıristiyanlar İsa aleyhisselamın getirdiği dine tâbi olduklarını söylerler. Şimdi, hiçbir yerde, hakiki Tevrat ve İncil yoktur. Bu kitaplar sonradan tahrif edilmiş, yani insanlar tarafından değiştirilmiştir. Değiştirilmemiş bile olsalar, o dinler nesh edilmiş, yalnız hak din olarak İslamiyet bildirilmiştir. Diğer dinlere, bâtıl din denir.

Kur’an-ı kerimde de dinler tabiri geçmektedir. Üç ayet-i kerime meali şöyledir:

(Kendi dinlerine uymadıkça, Yahudi ve Hıristiyanlar senden asla hoşnut olmazlar. “Doğru yol, ancak Allah’ın yoludur” de! Sana gelen ilimden sonra onların heveslerine uyarsan, and olsun ki, Allah’tan sana ne bir dost ve ne de bir yardımcı olur.) [Bekara 120]

(Puta tapanlar hoşlanmasa da, dinini bütün dinlerden üstün kılmak üzere, peygamberini doğru yol ve hak dinle gönderen Allah’tır.) [Tevbe 33]

(Bütün dinlerden üstün kılmak üzere, peygamberini, doğruluk rehberi Kur’an ve hak dinle gönderen O’dur. Şahit olarak Allah yeter.) [Fetih 28]

Hıristiyanlık ve Yahudilik semavi din iseler de, nesh edilerek yürürlükten kalkmıştır. Allahü teala bütün dinlerden üstün olan İslamiyet’i göndermiştir. Peygamber efendimiz de buyuruyor ki:

(Ana baba bir kardeşler farklı dinlerden olmadıkça kıyamet kopmaz.) [Deylemî]

(Başka dinlere mensup olanlar birbirine mirasçı olamazlar.) [Tirmizi]Hoparlöre uymak


Sual: İmamın itikadı düzgünse, mecburen hoparlörle kıldırıyorsa, o imama uyarak namaz kılmak sahih olur mu?

CEVAP

İmamı veya onu göreni görecek şekilde yahut imamın çıplak sesini duyacak şekilde durulursa, ancak o zaman bu imama uymak sahih olur. İmamı gören de görülmüyorsa, hoparlöre tâbi olunuyorsa sahih olmaz. İmamı görüyor diye hoparlöre uyanlara uymak caiz değildir.Uzun pantolon

Sual: Erkeklerin, pantolonu ayaklarını örtecek kadar uzatmaları caiz midir?

CEVAP

Mekruh olduğu S. Ebediyye’de yazılıdır.

Kaynak : Dinimiz İslam

Bahar

Çık da gör dışarıda,

Çevremizin rengini,

Anla, kudret-i Hakk’ın

Görünen ahengini!Yağmuru mevsiminde

Yağdırıp kudret, yere,

Yemyeşildir her tepe,

Neşelenmiş dağ, dere.Doğurmuş kısır toprak

Emzirir birçok nebat,

Fışkırır yeşil ottan,

Tutup da sıksan, hayat!Kemikten sert idi dün ,

Kuru görünen fidan,

Bugünse ne sağlam kan,

Her birinden damlayan!Dün uykudaydı belli,

Sayısız canlı teni,

Silkinip kalkmış hep

Elbiseler hep yeni.Dün âlem matemdeydi,

Yerler ve gökler mahzun,

Şimdi, bakar her bitki,

Gülmekte uzun uzun...Dağ tepeye döşeli,

Rabbimizin kudreti,

Söylemekle olmaz ki,

Bir gidip de görmeli.Öyle ama gördüğüm

Hikmetlerin tersine,

Sende hâlâ, bir zevk

Ve duygu yoksa niye?Tanıdık yok, âlemde

Gitsem, en bildik yere,

Ceddin ruhu ağlıyor,

Din düşmüş, yâd ellere.Atom, füze lâfı yok,

Hep dinde reform sesi,

Yeni gelişmeler hani

Hep dinsizlik hevesi...Ahlâksızın, çirkefin,

Dinde olamaz yeri,

Utanmaz reform ister,

Irz düşmanı, serseri…Duygusuz olmak kadar

Dünyada büyük dert yok,

Öyle salgınlaşmış ki,

Kurtulan tek bir fert yok.Fende yüksek olsa da,

Dini bozulmuş bir millet,

Uzun sürüp gidemez,

Bir gün mahvolur elbet.Kelimeler:

Nebat: Bitki

Matem:
Yas

Mahzun: Üzgün

Ced: Ata, dede