Selam!

83/ Mutaffifin
19. İlliyyûn'un ne olduğunu sana anlatan nedir?
20. Rakamlanmış bir kitaptır o.
21. Yaklaştırılmış olanlar tanıklık ederler ona.
22. İyilik sergileyenler büyük bir nimetin tam içindedir.
23. Koltuklar üzerinde seyre dalarlar.
24. Yüzlerinde nimetin sevinç parıltısını izlersin.
25. Katıksız, damgalı bir içecekten içirilirler,
26. Ki sonu bir misktir. İşte, yarışanlar böyle bir şey için yarışsınlar!
27. Onun katkısı Tesnîm'den; en yüce, en seçkin olandandır.
28. Bir kaynak ki, iyice yaklaştırılmış olanlar içerler ondan.

Sadakallah!