SALAVAT


SALAVAT




S A L A V A T



ALLAHümme Salli ala MUHAMMED
Kim dilerse ALLAH katında olmak,
Gerçek mü’mün ve de öylece kalmak,
Habibine göndermeli Salavat,
ALLAHümme Salli ala MUHAMMED.



Resulüne gösterilen muhabbet,
Mutlak, rızasına olur delalet,
Efendimiz duyunca ,sevinir elbet,
ALLAHümme Salli ala MUHAMMED



Mü’min-in ağzına bakar bir Melek,
Ha söyledi- ha söyler diyerek,
Onun için en kıymetli emanet,
ALLAHümme salli ala MUHAMMED.



Ve doğruca Peygambere giderek,
Bu Salavat ,şu mü’min-den diyerek,
Tebliğ eder ,sözü tekrar ederek,
ALLAHümme Salli ala MUHAMMED



Bu Salavat, kayıtlara geçilir,
Efendimiz alır,sayfa açılır,
Artık ekrandadır,aç aç da seyret,
ALLAHümme Salli ala MUHAMMED



Her ibadet- öncesinde,sonunda,
Behemahal söylenmeli Salavat,
İşte çare,istenmezse nedamet,
ALLAHümme Salli ala MUHAMMED



Boş kalınca, ne yapayım diyorsan,
Peygambere, sevgi bağı duyarsan,
Hızır gibi hazır, o büyük nimet,
ALLAHümma Salli ala MUHAMMED.



Ya RABB,Salavatı bize sindir de,
Hep tekrar edelim,her an her yerde,
Tek’ki hoşnud olsun,Habibin Ahmed,
ALLAHümme Salli ala MUHAMMED.



Önce Habib’ine ,Salatü-selam,
Sonra arz edelim ,Rahman’a meram,
Makbul’ü için,arkasından şu kelam,
ALLAHümme Salli ala MUHAMMED



Bu aadab’la ,talep olursa dilek,
Geri dönmez,onun Şan’ından –bir tek,
Çünkü ,dost’un ismiyledir,o istek,
ALLAHümme Salli ala MUHAMMED



Ve Hulusi kalp iledir, Salavat,
Şefaate vesiledir,Salavat,
Ne kolaylık, bulmak için selamet,
ALLAHümme Salli ala MUHAMMED.



Vatanıma, selametler bahş-ı’çün,
Milletime, hidayetler bahş-ı’çün,
Künyemize, hayırların nakş-ı’çün,
Taa içten diyoruz,gönülden- gayet,[/size]
Sallü ala Resulüna MUHAMMED (s.v.)s
ALLAHümme salli ala MUHAMMED





Şevket OKYAY