Hikmet, Kur'an'dan da anlaşıldığı gibi(Kitabı ve hikmeti) sünnet-i Rasulullah'a(AS) işarettir.