Ramazan ayı niçin değerlidir? (II)Ramazan; Oruç ayıdır!

Kur'an'ın Ramazan ayında indirildiğinin bildirildiği cümlenin hemen akabinde, "İçinizden kim bu aya ulaşırsa oruç tutsun" buyrularak, orucun Ramazan ayında tutulması emredilmiştir.

Oruç ne zaman farz kılındı?
Ramazan orucu, Bakara suresinin 183-184. ayetlerinin inmesiyle hicretin ikinci yılında Bedir savaşı öncesinde Şâban ayında farz kılınmıştır. 183. ayette orucun mutlak olarak farz kılındığı bildirilmektedir: "Ey müminler! (Kötülüklerden ve haramlardan) korunmanız için oruç tutmak, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı."

Oruç, fecr-i sadıktan güneşin batmasına kadar yeme, içme ve cinsel ilişkiyi terk etmek suretiyle tutulur. Ramazan ayı, 29 veya 30 gündür, 28 veya 31 gün olmaz. [Müslim, Sıyâm, 7-20]

"Oruç geçmiş günahları bağışlar"
Oruç, günahların bağışlanmasına vesile olur. Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: "Kim inanarak ve sevabını umarak Ramazan orucunu tutarsa, Allah o kimsenin geçmiş günahlarını bağışlar." [Buhârî, Sıyâm, 6] Mazeretsiz Ramazan orucunu tutmayan kimsenin vebali hadis-i şerifte şöyle bildirilmiştir: "Kim bir hastalığı ve bir ruhsatı olmaksızın Ramazan ayında bir gün oruç tutmasa, bütün günlerini oruçla geçirse yine bu orucu yerine getiremez." [Ebû Dâvûd, Savm, 38, I, 789]

Orucu kimler tutar?
Oruç, İslâm'ın beş temel esasından biri olup, akıllı ve ergenlik çağına gelmiş, mukim ve sağlıklı kadın ve erkek her mümine farzdır. Âdetli ve loğusa kadınlar oruç tutmazlar, tutmadıkları oruçlarını daha sonra kaza ederler. Oruç ibadetini yerine getiren, Allah ve Peygamber'e itaat etmiş olur. Oruç, sevabı en çok olan ibadetlerden biridir.

Peygamber Efendimiz: "Âdemoğlunun her ameline on katından yedi yüz katına kadar sevap verilir." buyurmuş ve Yüce Allah da: "Oruç hariç, çünkü oruç benim içindir, onun mükâfatını da Ben vereceğim, oruç tutan kimse yemesini, içmesini ve şehvetini Benim için terk etmektedir. Oruçlunun iki sevinci vardır. Biri iftar ettiği zaman, diğeri de Rabb'ine kavuştuğu zamandır. Oruçlunun ağız kokusu, Allah katında misk kokusundan daha güzeldir." [Müslim, Sıyâm, 164] anlamındaki hadis bu gerçeğin beyanıdır.

Orucu neler bozar?
Oruçlu iken bilerek bir şey yiyip içmek, cinsel ilişkide bulunmak ve isteyerek ağız dolusu kusmak orucu bozar. [Tirmizî, Savm, 25-26] Buna karşılık unutarak yiyip içmek, kan vermek, istem dışı kusmak ve ihtilam olmak orucu bozmaz. [Tirmizî, Savm, 24] Mazeretsiz olarak Ramazan orucunu bozan kimseye kaza ve kefaret gerekir. [Tirmizî, Savm, 28]

Ramazan ayında cennet kapıları açılır

"Ramazan ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar." [Buhârî, Savm, 5, II, 227] Bu hadis-i şerif gösteriyor ki; Ramazan ayında iyi işler yapıp kötülüklerden sakınan mümine cennetin kapıları açılır, cehennemin kapıları kapanır. Oruç sayesinde nefsine hâkim olup şeytana uymadığı için de, şeytanın eli kolu bağlanmış ve etkisiz hâle gelmiş olur.

Ramazan ayını ihya eden müminin günahları bağışlanırŞu hadis bunun açık delilidir: "Beş vakit namaz, cuma namazı diğer cuma namazına kadar, Ramazan ayı diğer Ramazan ayına kadar büyük günahlardan kaçınıldığı zaman işlenen küçük günahlara kefarettir." [Müslim, Tahâre, 17]

(Not: Bu yazı, Diyanet İşleri Başkanlığı İç Denetçisi Doç. Dr. İsmail Karagöz'ün "Ramazan ayını değerli kılan özellikler" adlı makalesinden derlenmiştir.)


alıntı:http://www.milligazete.com.tr