Gösterilen sonuçlar: 1 ile 2 Toplam: 2
 1. #1
  2.imza yarışma birincisi nefisetülilm - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2009
  Nerden
  İstanbul'da, İstanbulluyum...
  Yaş
  42
  Mesaj
  705
  Blog Mesajları
  19
  Rep Gücü
  7085

  rose Müslüman Bilim Adamları

  İslam dini, bütün yenilikleri emreden bir dindir. İşte bundan dolayı ilim adamlarına çok önem verilmiş, ilmi, fenni ve teknik araştırmalar yapılmış, müslümanlar tıpta, kimyada, astronomide, coğrafyada, tarihte, edebiyatta, matematikte, mühendislikte, mimarlıkta ve bunların hepsinin temeli olan, güzel ahlak ve sosyal bilgilerde, en üstün dereceye varmışlardır.

  Batının bugün dahi büyük saygı ile andığı kıymetli bilginler, mütehassıslar, üstadlar yetiştirmişler, dünyanın hocası, medeniyetin önderi olmuşlardır. O zaman; yarı vahşi olan Avrupalılar, en modern bilgileri İslam üniversitelerinde öğrenmişler, hatta Papa Sylvester gibi, hıristiyan din adamları bile Endülüs Üniversitelerinde okumuştur.


  Dünyada ilmin öncüleri olan ve İslam kültürü ile yetişen ilim adamları çoktur. Bazıları şunlardır:

  Ali Kuşcu, büyük astronomi âlimi, ilk defa Ayın şekillerini anlatan kitap yazdı.

  Almar, ilk defa katarakt ameliyatını gerçekleştirdi.

  Battani, dünyanın en meşhur astronomi âlimi ve trigonometrinin kaşifidir.

  Biruni, dünyanın döndüğünü ve yerçekimini Newton’dan önce ispat etti.

  Cabir bin Hayyan, atom bombası fikrinin ve kimya ilminin babası olan büyük dahidir.

  Cezeri, 8 asır önce otomatik sistemin kurucusu ve bilgisayarın babasıdır.

  Demiri, Avrupalılardan 400 sene önce zooloji ansiklopedisini yazmıştır.

  Ebu Bekir Razî, o zamana kadar aynı hastalık sanılan kızıl, kızamık ve çiçeğin ayrı hastalıklar olduğunu ilk defa bulan tabiptir.

  Ebu Kâmil Şuca, Avrupa’ya matematiği öğretmiştir.

  Ebül-Vefa,
  trigonometride tanjant, kotanjant, sekant, kosekantı bulan matematikçidir.

  Farabi, ses olayını ilk defa fiziki yönden açıklamıştır. Sesin fiziki izahını ilk defa o yapmıştır.

  Fatih Sultan Mehmed, havan topunu keşfetmiştir.

  Gıyasüddin Cemşid, matematikte ondalık kesir sistemini ilk defa bulmuştur.

  Huneyn bin İshak,
  göz doktorlarının babası sayılır.

  İbni Cessar, cüzzamın sebebini ve tedavilerini 900 sene önce açıklamıştır.

  İbni Firnas, Wringt kardeşlerden bin sene önce ilk uçan aracı yapıp uçmayı gerçekleştirmiştir.

  İbni Haldun, tarihi, ilim haline getirmiş, sosyolojiyi kurmuştur.

  İbni Hatib, vebanın bulaşıcı bir hastalık olduğunu ilmi yoldan açıklamıştır.

  İbni Karaka, dokuzyüz yıl önce harika bir torna tezgahı yapmıştır.

  İbni Sina, hastalıkların mikroplardan geldiğini ilk bulan hekimdir.

  İbni Türk, cebirin temelini atan bilginlerdendir.

  Kadızade Rumi, yaşadığı asrın en büyük matematik ve astronomi bilginidir. Fizik kurallarını astronomiye uygulamıştır.

  Kambur Vesim,
  verem mikrobunu R. Koch’dan 150 sene önce keşfetmiştir.

  M. Akşemseddin,
  Pasteur’den 400 yıl önce mikrobu buldu.

  Nurüddin Batruci, Endülüs İslam üniversitesinde astronomi profesörü idi. Güneş merkezli sistemi Kopernik’ten önce o kurdu.

  Piri Reis, 400 sene önce bugünküne çok yakın dünya haritasını çizmiştir.

  Uluğ Bey,
  çağının en büyük astronomudur.

  Lagari Hasen Çelebi, füzeciliğin atasıdır. Osmanlılarda ilk defa füzeyle uçan budur.


  Galile, Kopernik, Newton, dünyanın döndüğünü, Müslüman kitaplarından öğrenip söyleyince, suç sayıldı. İslam hekimlerinin eserleri ortaçağda ders kitabı olarak dünya üniversitelerinde okutulmakta idi. Batı’da akıl hastaları şeytan tarafından tutulmuş kimseler olarak canlı canlı yakılırken, Müslüman ülkelerinde özel akıl hastaneleri kurulmuştu.

  Avrupa’nın ilimde, teknikte ve sanayide ilerlemeye başlaması, son üçyüz seneden beri olmuştur. 1494 senesine kadar, Avrupalılar vahşet, cehalet, pislik içerisinde yaşıyorlardı. Bu sırada İslam ülkeleri, hıristiyan Avrupa’nın tam tersi bir idare altında idi. Arabistan, Irak, İran, Mısır, Türkistan, Emevi ve Abbasi halifelerinin idaresiyle her cihetten, maddi ve manevi terakkiler yapmış idi. O zaman müslümanlar, ruhen ferah, maddeten de refah içerisinde idiler.

  Müslümanlar, İspanya’yı, Endülüs Emevi sultanlarının emri altında, en güzel şekilde imar etmiş, medeniyetin en yüksek zirvesine ulaşmışlardı. İlim, sanat, ticaret ve ziraata ve güzel ahlaka çok önem verilmişti.

  İspanya önceleri, Gotlar elinde vahşi bir yer iken, müslümanların idaresine kavuştuktan sonra, sanki Cennet bahçeleri gibi olmuştu. Avrupalı ilim adamları ve sanayiciler, ilelebet müslümanlara teşekkür etseler, yine İslamiyet’in hakkını ödeyemezler. Çünkü, Avrupa’ya ilim kıvılcımı, ilk defa Endülüs müslümanlarından sıçramıştır. Ortaçağda, Endülüs’te ortaya çıkan parlak medeniyet, Endülüs’ün dışına taşarak, Avrupa’ya yayıldı. Endülüs’teki medeniyeti gören kabiliyetli bazı Avrupalılar ortaya çıktı. İslam âlimlerinin kitaplarını, Avrupa lisanlarına tercüme ettiler. Bunların, tercüme ve telif ederek, neşrettikleri kitaplar sayesinde, Avrupa halkı cehalet uykusundan uyanmaya başladı.

  Birçok âyet-i kerime ve hadis-i şeriflerde ilim, sanat ve ticaret emredilmektedir. Ayrıca, ana-babaya, akrabaya, yetimlere, acizlere, kimsesizlere, komşulara, yolculara ve kölelere iyilik ve ihsanda bulunmayı, onların haklarını gözetmeyi de emretmektedir. Bugünkü Avrupalıların dedeleri, medeniyet vasıtası olan bu şeylerden habersiz iken, İslam ülkelerinin her tarafında muntazam mektepler, medreseler, fakir ve yoksullar için bakım evleri, aşhaneler, hanlar, hamamlar ve daha nice hayır ve iyilik müesseseleri kurulmuştu. Müslümanlar, ayrıca bu hayır müesseselerinin devamı ve giderlerinin karşılanması için, hususi yardım teşkilatı olan vakıflar kurmuşlardı. Görüldüğü gibi medeniyetin beşiği hıristiyan ülkeleri değil, müslüman ülkeleridir.

  Bir batılının itirafı

  Aşağıda konuşmasını aldığımız bayan Carly Fiorina, dünyanın en büyük şirketlerinden HP'nin yönetim kurulu başkanı. Bu şirket, Microsoft gibi, Linux gibi dünya devlerinden birisi olup esas iştigal alanı Bilişim Teknolojileri. Geçen Mayıs ayında Compaq Bilgisayar firması ile birleşmişler. Bayan Fiorina Temmuz 1999'dan beri bu şirkette. Bundan önce 20 yıl ABD'nin telefon şirketi AT&T 'de üst düzey görevlerde bulunmuş ve AT&T ile ilgili bir firmada başkan olarak çalışmış. Stanford Üniversitesi'nin "Ortaçağ tarihi ve felsefesi" bölümünü bitirmiş ve çeşitli dallarda master yapmış.

  Minneapolis, Minnesota'da 26 Eylül 2001 "Teknoloji, piyasalar ve hayat tarzımız: Gelecekte neler olacak?" konulu bir konferansa, Carly Fiorina, ana konuşmacı olarak davet edildi. Konuşmasının son dakikalarında tarihten örnekler vererek değerlendirmeler yaptı. Aşağıda belirtilen adresteki konuşmanın son kısımlarına ait tercüme şöyle:

  "Konuşmamı tarihten bir örnek ile bitirmek istiyorum:

  Bir zamanlar tarihte öyle bir medeniyet vardı ki, o dönemin en büyük medeniyeti idi. Bu medeniyet birçok kıtalara yayılmış, sınırları okyanustan okyanusa, kuzey iklimlerinden tropik iklimlere ve çöllere kadar uzanmıştı. O medeniyetin tebaası olarak, farklı ırklardan, farklı dillerden, farklı kültürlerden yüz milyonlarca insan yaşamıştı.

  Bu medeniyette konuşulan dillerden bir dil, dünyada çok konuşulan bir dil haline gelmiş ve farklı kıtalardan insanlar arasında köprü olmuştu. Bu medeniyetin ordusundaki farklı milletlerden olan askerler, dünyanın belki de hiçbir zaman görmediği bir barış sundu, tebaasına ve dünyaya. Bu medeniyetin tacirleri, Latin Amerika'dan Çin'e ve arada kalan bütün ülkelere ulaşmışlardı.

  Yeni buluşlar bu medeniyetin temel taşlarından biri olmuştu. Bu medeniyetin mimarları, yerçekimi hesaplarına dayanan binalar yapmışlar, matematik bilginleri, bilgisayarın temel logaritması olan algebrayı (cebiri) bulmuşlar ve kodlamayı keşfetmişlerdi. Doktorları, hastalıklara yeni ilaçlar bulmuşlar, uzay bilginleri gökyüzündeki yıldızları incelemişler ve onları isimlendirerek, bugünkü uzay çalışmalarının temellerini atmışlardı. Edipleri, binlerce romantik ve sihirli hikayeler yazmışlar ve şairleri kendilerinden öncekilerin yazmadığı şekilde sevgi üstüne şiirler yazmışlardı.

  Öteki medeniyetler yeni fikirlerden korkarken ve sansür uygularken, bu medeniyet devamlı yeni fikirlere açık olmuş ve bilgiyi, kültürü devamlı canlı tutmuştu.

  Günümüz Batı medeniyeti de bu özelliklerin bir çoğuna sahip, fakat benim sözünü ettiğim medeniyet, 800'den 1600 yılına kadar uzanan ve Osmanlı İmparatorluğu'nu da içine alan, Kanuni Sultan Süleyman'lar gibi hükümdarlar yetiştiren İslam medeniyetidir.

  Bu medeniyetin bize sunduğu miras, bugünkü Batı medeniyetinin temelini oluşturmaktadır. Bugünkü teknoloji İslam matematikçilerinin sayesinde vardır. Sufî yazar Mevlana gibi yazarlardan çok şeyler aldık. Kanuni Sultan Süleyman gibi hükümdarlardan tolerans göstermeyi ve liderliği öğrendik.

  Bu medeniyetten dersler çıkarmalıyız. Bu medeniyetin sunduğu liderlik mirasa değil, yeniliklere dayanmış, Hıristiyanlık, Müslümanlık ve Yahudilik gibi farklı farklı din ve kültürler mozaiğini esas almıştı. Zaten bu şekilde de 800 yıl ayakta kaldı.

  Şu anki gibi kritik zamanlarda, biz de tarihteki bu medeniyetten ders almalı ve onun gibi sosyal yapı ve liderler yetiştirmeliyiz. Özetle, bu konuya, liderlik mevzuundaki tartışmaya ve fikir teatisine dikkatlerinizi çekmek istiyorum. "

  KAYNAK
  HP Carly Fiorina Speech Listing
  Carly Fiorina
  Minnepolis, Minnesota
  September 26, 2001
  "Technology, Business and our way of life: What’s next"
  Kaynak

  BURSA (İHA) - 670 yıllık tarihî Ulu Câmii’nde yapılan rölöve çalışması sırasında, Osmanlı’nın ilim ve sanatta ne kadar ileri gittiğini gösteren belgeler bulundu. Câminin dünyada bir benzeri bulunmayan ahşap minberindeki motifler, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın desteğiyle en ince teferruatına kadar Nakkaş Mimar Semih İrteş başkanlığındaki bir ekip tarafından çizildi. Ahşap motif ve sedef kakmaların kaybolmasına yol açan minberin üzerindeki 12 kat vernik ve cila, özel yöntemlerle kazındı. Böylece minberin motifleri net bir şekilde ortaya çıkartıldı. Çalışma sırasında açığa çıkan müthiş detaylar ise herkesi hayrete düşürdü.


  Tarihî minber üzerine, güneş sisteminin günümüzde tespit edilen uzaklıklarına göre resmedildiği görüldü. Güneş sistemindeki gezegenler ile dünyanın etrafında döner hâlde resmedilen ayın dışında, Plüton’un metal olarak ve gezegenlerden ayrı bir yerde nakşedilmesi dikkati çekti. Gezegen mi yıldız mı olduğu günümüzde dahi tartışılan Plüton’un, minberde diğer gezegenlerden farklı bir maddeden yapılması, bugünkü tartışmalara o zamandan cevap bulunduğunu gösteriyor.  Nakkaş Mimar Semih İrteş, dünyanın döndüğünü söylediği için engizisyon mahkemesince öldürülen ve astronominin kurucularından biri olduğu iddia edilen İtalyan Galileo’dan tam 230 yıl önce, 1396 yılında, Osmanlı alimlerinin verdiği projeye göre yapıldığı anlaşılan minberdeki motiflerin hayret verici olduğunu söyledi. İrteş, “Biz Ulu Câmii minberinin ahşap motiflerindeki 2-3 katlı parçaların nasıl yapıldığına, minberin geçmeli olarak nasıl birleştirildiğine kafa yorarken, güneş sisteminin nakşedildiğini görünce hayrete kapıldık. Bu, Osmanlı alimlerinin ve sanatkârlarının zirvede olduklarını gösteren muhteşem bir eser.” dedi.

  Bu örnekler daha da çoğaltılabilir.
  Bugünkü bilimsel gelişmeleri öne sürerek Ehli sünnet alimlerini cahil ve cühela birşeyden
  anlamaz gibi göstermek isteyenler için ibretlik vesikalardır.
  Kimse merak etmesin, onlar bugünkü bilimsel gelişme olarak görülen ne varsa
  hepsini biliyorlardı, ve hatta diyebiliriz ki günümüzden 500 yıl sonrasına da vakıflardı...

 2. #2
  İletileri Onay'a Tabi
  Üyelik tarihi
  Jun 2007
  Nerden
  Huzûru İlahî
  Mesaj
  1.427
  Blog Mesajları
  18
  Rep Gücü
  7864
  Allahü Teala razı olsun.Amin.

Benzer Konular

 1. Bilim Adamları Kıyamet için Tarih Verdi!
  YukseLL Tarafından Komplo Teorileri Foruma
  Yorum: 5
  Son mesaj: 26-06-2011, 10:23 PM
 2. Bilim adamları ribozomun yapısındaki detayları hayretle keşfediyor
  meridyen2 Tarafından Biyoloji Forum'u Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 27-03-2011, 08:01 PM
 3. Bilim adamları acımasızlık genini keşfetti..
  Venhar Tarafından Sağlık Bilgileri Foruma
  Yorum: 4
  Son mesaj: 27-04-2008, 03:08 PM
 4. müslüman bilim adamları
  osmann Tarafından Bilim ve Astronomi Foruma
  Yorum: 6
  Son mesaj: 12-03-2008, 01:40 AM
 5. Bilim adamları insandan elektrik üretmeyi başardı
  YukseLL Tarafından Teknoloji ve Bilişim Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 09-02-2008, 05:06 PM
Yukarı Çık