2. Sayfa, Toplam 2 BirinciBirinci 12
Gösterilen sonuçlar: 11 ile 16 Toplam: 16

Veda hutbesı/ılk evrensel beyanname

Din ve İnanç Kategorisi islam (Müslümanlık) Forumunda Veda hutbesı/ılk evrensel beyanname Konusununun içerigi kısaca ->> Önce sn.bziya " Yaradan Rabbinin adıyla oku " okursan tabii ki.sanmıyorum ya neyse yine de ayetleri hatırlatması bizden; ALAK 1. ...

 1. #11
  bursali68
  Misafir..
  Önce sn.bziya " Yaradan Rabbinin adıyla oku " okursan tabii ki.sanmıyorum ya neyse yine de ayetleri hatırlatması bizden;

  ALAK
  1. Ikre' bismi rabbikelleziy halak
  1 - Yaratan Rabbinin adıyla oku!

  2. Halekal'insane min 'alak
  2 - O, insanı bir alekadan (embriyodan) yarattı.

  3. Ikre' ve rabbükel'ekrem
  3 - Oku! Rabbin sonsuz kerem sahibidir.

  4. Elleziy 'alleme bilkalem
  4 - O Rab ki kalemle yazmayı öğretti.

  5. Allemel'insane ma lem ya'lem
  5 - İnsana bilmediği şeyleri öğretti.

  6. Kella innel'insane leyatğa
  6 - Hayır! Doğrusu (kâfir) insan azgınlık eder.

  7. Erra a hustağna
  7 - Kendisinin muhtaç olmadığını zannettiği için.

  8. İnne ila rabbikerrü'
  8 - Muhakkak ki dönüş mutlaka Rabbinedir.

  Sonra da bak bakalım Kur'an neymiş ;
  HAKKA
  40 - Kuşkusuz Kur'ân, şerefli bir peygamberin (Allah'tan) getirdiği sözdür.

  41 - O bir şair sözü değildir, siz çok az inanıyorsunuz.

  42 - Bir kâhin sözü de değildir, ne de az düşünüyorsunuz!

  43 - O, âlemlerin Rabbi tarafından indirilmedir.

  44 - O, bize isnâden bazı sözler uydurmaya kalkışsaydı,

  45 - Elbette biz onu bundan dolayı kuvvetle yakalardık.

  46 - Sonra da onun şah damarını keser atardık.

  Sen tabii ki buradaki " şahdamarını kesmenin" de vücudundaki damar sanarsın,bilir misin ki şahdamarından kasıt " vahyi kesmektir ".
  .................................................. ......
  .................................................. ......
  .................................................. ......
  ARAF
  196 - "Zira benim velim, o kitabı indiren Allah'tır. Ve O, salih kullarına sahip çıkar."

  197 - "Sizin Allah'tan başka taptıklarınız ise ne size yardım edebilirler, ne de kendi kendilerine yardımları dokunur."

  203 - Onlara (arzularına göre) bir âyet getirmediğin zaman, derleyip toplasaydın ya derler, sen de de ki; ben ancak Rabbimden bana ne vahyolunuyorsa ona uyarım, işte bütünüyle bu Kur'ân, Rabbinizden gelen basiretlerdir (kalp gözünü açacak beyanlardır), iman eden bir kavim için hidayettir, rahmettir.
  .................................................. .................
  .................................................. .................
  .................................................. ..................
  Sn.bziya'dan alıntıdır.
  " (Resulümün verdiğini alın, yasakladığından da sakının!) [Haşr 7] "

  Ayet ne diyor ;
  HASR
  7 - Allah'ın o kent halkından, Resulüne verdiği ganimetler, Allah'a, Resul'e, ona akrabalığı bulunanlara, yetimlere, yoksullara, yolcuya aittir. Ta ki içinizden yalnız zenginler arasında dolaşan bir şey olmasın. Peygamber size ne verdiyse onu alın. Size neyi yasakladıysa ondan sakının ve Allah'tan korkun. Çünkü Allah'ın azabı şiddetlidir.

  Sn.bziya'nın dediği " kel alaka "
  .................................................. .......................
  .................................................. .......................
  .................................................. .......................
  Sn.bziya'dan alıntıdır.
  " (Allah’tan en çok korkan âlimlerdir.) [Fatır 28] "

  Sn.bziya bir de Fatır 28 den öncekileri okusaydın keşke olur ki anlardın,bak Allah ne demiş;
  FATIR
  23 - Sen sadece bir uyarıcısın.

  24 - Muhakkak ki biz seni hak ile hem bir müjdeci, hem bir uyarıcı olarak gönderdik. Hiçbir ümmet de yoktur ki, içlerinde bir uyarıcı geçmiş olmasın.

  25 - Seni yalanlıyorlarsa, onlardan öncekiler de yalanlamışlardı. Onlara peygamberleri mucizelerle, sahifelerle ve aydınlatıcı kitaplarla gelmişlerdi.

  26 - Sonra ben o inkâr edenleri tutup yakaladım. O zaman beni inkâr etmek nasıl oldu?

  27 - Görmedin mi Allah gökten bir su indirdi. Biz onunla renkleri başka başka meyveler çıkardık. Dağlarda da yollar, beyazlı kırmızılı çeşitli renklerde ve kapkara topraklar var.

  28 - Yine insanlardan, hayvanlardan ve davarlardan da türlü renklileri vardır. Kulları içinde Allah'tan ancak âlimler korkar. Şüphe yok ki Allah çok güçlüdür. Hüküm ve hikmet sahibidir.

  Yani şu senin sürekli söylediğin iki ayet NAHL 43-44 de de bir nevi açıklamadır bu ayetler ki Nahl 43-44 ü de hatırlayalım ;

  43 - (Ey Peygamber!) Senden önce de, kendilerine vahyettiğimiz erkeklerden başkasını peygamber olarak göndermedik. Eğer bunu bilmiyorsanız Tevrat ve İncil âlimlerine sorun.

  44 - Biz o peygamberleri mucizelerle ve kitaplarla gönderdik. Ey Peygamberim! Sana da Kur'ân'ı indirdik ki, insanlara vahyedileni açıklayasın. Belki onlar da düşünürler.

  Ayrıca sn.nefisetülilm'in "Kur’an-ı kerim niçin Arapça " yazısından bir alıntı ;

  "Demek ki âyetteki anlamak, bunun ilahi kelam olduğunu anlamaktır. Yoksa ahkamını anlamak değildir." Eğer öyle olsaydı, (Ey Resulüm, Kur’an-ı kerimi insanlara açıklaman için indirdik) mealindeki âyet-i kerimeye zıt olurdu. (Nahl 44)

  Yoruma da bakın,buna düpedüz " oryantal " yani kıvırma denir.
  .................................................. ...........................
  .................................................. ...........................
  .................................................. ...........................
  Sn.bziya'dan alıntıdır;
  "(Resule itaat eden, Allah’a itaat etmiş olur.) [Nisa 80]"
  "(Eğer onun hükmünü Resule veya ülül-emre [âlimlere] sorsalardı, öğrenirlerdi.) [Nisa 83]"

  NİSA
  79 - (Ey insanoğlu!) sana gelen her iyilik Allah'tandır, sana ne kötülük dokunursa kendindendir. Ey Muhammed! Biz seni bütün insanlara bir elçi olarak gönderdik. Buna şahit olarak da Allah yeter.

  80 - Kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Kim de yüz çevirirse, biz seni onlara bekçi olarak göndermedik.

  81 - Sana "Peki" derler, fakat senin yanından çıktıklarında, içlerinden birtakımı, geceleyin (gündüz) söylemiş olduklarının tersini kurarlar. Allah onların geceleyin tasarladıklarını yazıyor. Sen onlara aldırma. Allah'a güven. Vekil olarak Allah yeter.

  82 - Onlar hâlâ Kur'ân'ı gereği gibi düşünüp anlamaya çalışmazlar mı? Eğer o Allah'tan başkası tarafından indirilmiş olsaydı mutlaka onda birçok çelişkiler bulurlardı.

  83 - Kendilerine güven veya korku hususunda bir haber geldiğinde onu hemen yayıverirler. Halbuki onu peygambere ve aralarında yetkili kimselere götürselerdi, onlardan sonuç çıkarmaya gücü yetenler, onu anlarlardı. Allah'ın üzerinizdeki lütfu ve rahmeti olmasaydı, pek azınız hariç, şeytana uyardınız.

  Sn.bziya yoksa sen sadece Nisa 80 e mi bakıyorsun,önce Nisa 79 a bak sonra 80 e bak bakalım ne anlayacaksın anlarsan tabii ki.
  .................................................. ..........................
  .................................................. .........................
  .................................................. .........................
  Sn.bizya'dan alıntıdır;
  "(Allah ve Resulüne itaat eden Cennete, isyan eden Cehenneme gider.) [Nisa 13,14]"

  Hep aynı huyun depreşiyor,okumaya ilk ayetten başlamıyor pazar usulü seçmece yapıyorsun.İlk ayetten oku ilk bakalım ne diyor Nisa 14 e kadar;
  NİSA
  1 - Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan eşini yaratıp ikisinden bir çok erkekler ve kadınlar üreten Rabbinizden korkun; kendi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'dan ve akrabalık (bağlarını kırmak)tan sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözeticidir.

  2 - Öksüzlere mallarını verin ve kötüsünü (onlara vererek) iyisiyle değiştirmeyin. Onların mallarını, kendi mallarınıza karıştırıp yemeyin. Zira bu, büyük bir günahtır.

  3 - Eğer öksüz kızlarla evlendiğinizde onlara karşı adaletli davranamamaktan korkarsanız, hoşunuza giden diğer kadınlardan iki, üç ve dörde kadar evlenebilirsiniz. Eğer adaleti gözetmemekten korkarsanız, o zaman bir tane ile veya elinizin altındakiyle (sahip olduğunuz câriye ile) yetinin. Doğruluktan ayrılmamak için bu daha elverişlidir.

  4 - Kadınlara mehirlerini gönül hoşluğuyla verin. Eğer onlar gönül rızasıyla size bir şey bağışlarlarsa onu afiyetle yiyin.

  5 - Allah'ın, sizi başına diktiği mallarınızı aklı ermezlere vermeyin; o mallarla onları besleyin, giydirin ve onlara güzel söz söyleyin.

  6 - Evlenme çağına gelinceye kadar yetimleri gözetip deneyin. Onların akılca olgunlaştıklarını görürseniz, mallarını kendilerine teslim edin. "Büyüyecekler de mallarına sahip olacaklar" endişesiyle onları israf ederek, tez elden yemeyin. Zengin olan, onların malını yemekten çekinsin. Fakir olan ise, meşrû sûrette yesin. Mallarını kendilerine verdiğiniz zaman, bunu şahitler karşısında yapın. Hesap görücü olarak Allah yeter.

  7 - Ana, baba ve akrabaların miras olarak bıraktıklarında erkeklerin hissesi vardır. Kadınların da ana, baba ve akrabaların bıraktıklarında hisseleri vardır. Bunlar, az olsun çok olsun, farz kılınmış bir hissedir.

  8 - Paylaşma sırasında akrabalar, öksüzler, yoksullar hazır bulunurlarsa, onlara da bir şey verin ve onlara güzelce sözler söyleyerek gönüllerini alın.

  9 - Kendileri, geriye zayıf çocuklar bıraktıkları takdirde, onların geleceğinden endişe duyacak olanlar, (yetimler hakkında da aynı) endişeyi duysunlar, Allah'dan sakınsınlar ve doğru söz söylesinler.

  10 - Yetimlerin mallarını haksız yere yiyenler, muhakkak ki karınlarını ateşle doldurmuş olurlar ve cehennemi boylarlar.

  11 - Allah size evlatlarınızın miras taksimini şöyle emrediyor: Çocuklarınızda, erkeğe iki kadın payı kadar, eğer hepsi kadın olmak üzere ikiden de fazla iseler, bunlara mirasın üçte ikisi ve eğer bir tek kadın ise o zaman ona malın yarısı vardır. Eğer ölen, ana ve baba ile birlikte çocuklar da bırakmışsa ana babanın her birine ölenin terekesinden altıda bir; şâyet ölenin çocuğu yok da, mirasçı olarak ana ve babası kalmışsa, ananın payı üçte birdir. Eğer ölenin kardeşleri varsa terekenin altıda biri ananındır. Bu paylar, ölenin borçları ödenip, vasiyeti de yerine getirildikten sonra hak sahiplerine verilir. Baba ve çocuklardan, hangisinin size fayda bakımından daha yakın olduğunu, siz bilmezsiniz. Bütün bunlar Allah tarafından farz kılınmıştır. Şüphesiz Allah alîmdir, hakîmdir.

  12 - Eğer hanımlarınızın çocukları yoksa, bıraktıkları mirasın yarısı sizindir. Şâyet bir çocukları varsa o zaman mirasın dörtte biri sizindir. Bu paylar, ölenin vasiyeti yerine getirildikten ve varsa, borcu ödendikten sonra verilir. Eğer siz çocuk bırakmadan ölürseniz, geriye bıraktığınız mirasın dörtte biri hanımlarınızındır. Şâyet çocuklarınız varsa o zaman bıraktığınız mirasın sekizde biri hanımlarınızındır. Bu paylar, yaptığınız vasiyetler yerine getirilip ve varsa borcunuz ödendikten sonra verilir. Eğer ölen bir erkek veya kadının çocuğu ve babası bulunmadığı halde kelâle olarak (yan koldan) mirasına konuluyor ve kendisinin bir erkek veya kızkardeşi bulunuyorsa, bunlardan herbirinin miras payı terekenin altıda biridir. Eğer mevcut olan kardeşler bundan daha çok iseler, bu takdirde kardeşler mirasın üçte birini zarara uğratılmaksızın aralarında eşit olarak taksim ederler. Bu paylar ölenin vasiyeti yerine getirilip ve varsa borcu ödendikten sonra verilir. Bunlar, Allah tarafından bir emirdir. Allah her şeyi bilen ve yarattıklarına çok yumuşak davranandır.

  13 - İşte bütün bu hükümler, Allah'ın koyduğu hükümler ve çizdiği sınırlardır. Kim Allah'a ve Peygamberine itâat ederse Allah onu altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Onlar, orada ebedî olarak kalacaklardır. İşte büyük kurtuluş budur.

  14 - Kim de Allah'a ve Peygamberine isyan eder ve Allah'ın koyduğu sınırları aşarsa Allah onu da ebedî kalacağı cehennem ateşine koyar. Onun için alçaltıcı bir azab vardır.
  .................................................. ...........
  .................................................. ................
  .................................................. .................
  Sn.bziya'dan alıntıdır;
  "(Verdiğimiz bu misalleri ancak âlim olanlar anlar.) [Ankebut 43]"

  Bakalım ayet ne diyor;

  ANKEBUT
  18 - Eğer (size tebliğ edileni) yalan sayarsanız, bilin ki sizden önceki birçok milletler de yalan saymışlardı. Peygambere düşen yalnız açık bir tebliğdir.

  41 - Allah'tan başka dost edinenlerin durumu, kendine yuva yapan örümceğin durumu gibidir. Halbuki, evlerin en çürüğü şüphesiz örümcek yuvasıdır. Keşke bilselerdi.

  42 - Allah, onların kendisini bırakıpta hangi şeye yalvardıklarını şüphesiz ki bilir. O mutlak güç ve hikmet sahibidir.

  43 - İşte biz bu temsilleri insanlar için getiriyoruz; fakat onları ancak bilenler düşünüp anlayabilir.

  44 - Allah gökleri ve yeri hak olarak yarattı. Şüphesiz bunda, iman edenler için bir nişane bulunmaktadır.

  45 - Sana vahyedilen Kitabı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı bilir.

  46 - İçlerinden zulmedenleri bir yana, ehl-i kitapla ancak, en güzel yoldan mücadele edin ve deyin ki: "Bize indirilene de, size indirilene de iman ettik. Bizim ilâhımız da, sizin ilâhınız da birdir ve biz O'na teslim olmuşuzdur."

  47 - (Resulüm!) İşte sana (önceki kitapları tasdik eden) bu kitabı indirdik. Onun için, kendilerine kitap verdiklerimiz ona iman ediyorlar. Şunlardan da ona iman eden nice kimseler vardır. Ayetlerimizi ancak kâfirler bile bile inkâr eder.

  48 - Sen bundan önce, ne bir yazı okur, ne de elinle onu yazardın. Öyle olsaydı, batıla uyanlar kuşku duyarlardı.

  49 - Hayır, o (Kur'ân), kendilerine ilim verilenlerin sinelerinde (yer eden) apaçık âyetlerdir. Ayetlerimizi ancak ve ancak zalimler bile bile inkâr eder.

  50 - "Ona Rabbinden (başkaca) mucize indirilmeli değil miydi?" derler. Cevaben de ki: "Mucizeler ancak Allah'ın katındadır. Ben ise sadece apaçık bir uyarıcıyım."

  51 - Sana indirdiğimiz ve onlara okunmakta olan kitap, kendilerine yetmedi mi? Bunda iman edecek bir kavim için elbette bir rahmet ve öğüt vardır.

  52 - De ki: Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. O, göklerde ve yerde ne varsa bilir. Batıla inanıp inkâr edenler var ya, işte ziyana uğrayacaklar onlardır.

  53 - Senden azabı çarçabuk (getirmeni) istiyorlar. Eğer önceden tayin edilmiş bir vade olmasaydı, azab elbette onlara gelip çatmıştı. Fakat yine de, hiç farkına varmadıkları bir sırada o kendilerine mutlaka gelecektir.

  54 - (Evet) senden azabı çarçabuk (getirmeni) istiyorlar. Halbuki cehennem, hiç şüpheleri olmasın, kâfirleri kuşatacaktır.

  55 - O günde azap, onları hem üstlerinden, hem ayaklarının altından saracak ve Allah (onlara), "Yaptıklarınızın cezasını tadın!" diyecektir.

  56 - Ey iman eden kullarım! Şüphesiz benim yarattığım yeryüzü geniştir. O halde yalnız bana kulluk edin.

  57 - Her can ölümü tadacaktır. Sonunda bize döndürüleceksiniz.

  Azıcık Kur'an-ı Kerim'i gönülden okusan ve araştırsan ne deryalar bulacaksın,Ankebut suresini baştan sona bir oku sonra 18 e dikkat et,ardından 41 e bak orada uzayın 11 boyutlu olduğunun güzel bir temsilidir örümcek ağı,işte sayın bziya sen busun bu kadar anlarsın,sen anlamadığından herkesi de kendin gibi sanırsın.Devam et okumaya ve 50.ayete bak bakalım Hz Peygamberimize Allah kendini nasıl tarif etmesini istiyor.

  YOKSA SEN BU AYETLERİ İNKAR MI EDİYORSUN!!!

  Sesi duyar gibi oldum,inkar edeceksin eğer etmezsen,tükürdüğünü yalamak insana ağır gelir.Sen de başlarsın yine " buyuranlardan " copy/paste lerle kıvırmaya.

  Olsun öyle de böyle de davransan kar etmez,kıvırsan da ayetler açık anlaşılır,kıvırmasan da,alimlerden de kasıt senin kasdettiğin alimleride içine alan bilimle uğraşan alimlerin de bulunduğu alimlerin tümüdür.Yoksa gidip Ankebut 41 deki misale/temsile/örneğe bakıp sadece senin kasdettiğin alimlerin uzayın/evrenin 11 boyut olduğunu bulabilmişler mi?Senin alimlerin " Nörtinoyu,Kuantumu,Süper Uzayı,Big Bang'ı ve Big Cruch'ı,Hadid Suresinden demir elementinin bu dünyaya sonradan geldiğini,Zaman Aberasyonunu..." nasıl anlatmışlar bir yazsan da öğrensek bizler de...

  İyi forumlar.

 2. #12
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  14.030
  Rep Gücü
  88647

  ....Ben sadece bana vahyolunana uyuyorum....

  Selam!

  Sn. Bursali artik bunlarin ayet cimbizlamasina pek kizmayin.
  Siz ayeti TAM yazinca ciplak ayetin ne dedigini anlayamazsiniz diyorlar.
  Kendileri ciplak ayetin bir cumlesini yazip boleee! iste diyorlar.

  Hani Turkcede bir ozlu soz var;
  Bu ne perhiz ,bu ne lahana tursusu.

  Butun ayetin anlatamadigini iddaa edip sonra
  Icindeki birkac kelimenin acikladigini iddaa ediyorlar.

  Simdi bunlar gibi Kur'an'i parca parca edenleri anlatan bir ayet geldi aklima.
  15.90.Nitekim biz kendi kitaplarını parçalara ayıranlara da indirmiştik.
  15.91.Onlar ki Kur'an'ı parça parça/bölük bölük/falcılık aracı yaptılar

  Artik bunlarin dinini evliyalari uzerinden yazmaya basladim.
  Seyhleri olsa sapkinligin ust boyutlarinida herkes gorur ya..
  Ben yinede umitliyim. Fazla dayanamazlar.

  Din TEVHID dini.
  Kelime-i tevhid-i degistiriyor seyhleri,
  Rabbani hocada mahzuru yok diyor.

  Arabi hoca kelimeden bir harf atiyor.
  Kalan harflere kendisine en uygun kelimeyi yaziyor.
  Cikan ayeti Yorumluyor.
  Rabbani hocada "Birkac harf,kelime farki var.UYDURURUZ" diyor.

  Uydurduklari dinin takipcileride bziya,aladin ve gurubu.
  TEKKECI yobazlar!

  Sende onlara gecenin bir yarisi ayet yaziyorsun.
  Gozlerine yazik!

  Tekkecinin yazdigini gormuyor musun?
  Allah cc vardir, gerisi hayal/kuruntu/VEHIM dir!
  Sanki Arabiden farkli. Cevir kazi yanmasin.

  Kur'an ne derse tersini soyle sonra bu Resulun sunnetidir de!

  Sanki Resul;Kur'an dusmani
  Sanki Resul;Kur'an'i soylemedi
  Sanki Resul;bu ayetlere TESLIM olmadi
  Sanki Resul; bu Kur'an'la hukmetmedi

  Sanki Allah cc; Ben sizi kandirdim dedi.
  Sanki Allah cc; Ahiret br vehim/kuruntudur dedi.
  Sanki Allah cc; La illahe illallah demedi.
  Sanki Allah cc; Ben sizleri YARATTIM demedi.

  Bunlarin tarif ettikleri Ilah
  Bunlarin tarif ettikleri Resul
  KURAN'IN tarifindekinden cok DEGISIK!

  yazilar ilerledikce herkes daha iyi gorecek.
  Bunlar Islam/Allah'a cc teslim dini ni degil
  Insana teslim /eski lat-uzza-menatci dini
  Cahilie Kuryes dinini ANLATIYORLAR.

  Motifler Islami hepsi bu!.....

  10.15.Ayetlerimiz onlara açık-seçik parçalar halinde okunduğu zaman, bize ulaşmayı ummayanlar şöyle dediler: "Bundan başka bir Kur'an getir yahut bunu değiştir." De ki: "Onu kendiliğimden değiştirmem benim için söz konusu olamaz. Ben sadece bana vahyolunana uyuyorum. Rabbime isyan edersem, büyük bir günün azabından korkuya düşerim."
  Allah cc sozun dogrusunu soyledi!


  ....Ben sadece bana vahyolunana uyuyorum....
  Iste Ahmed Mahmud Muhammed Mustafa as.
  Iste gozumun nuru!

 3. #13
  - Çevrimdışı
  İletileri Onay'a Tabi
  Üyelik tarihi
  Jun 2007
  Nerden
  Huzûru İlahî
  Mesaj
  1.427
  Blog Mesajları
  18
  Rep Gücü
  7864
  Görülüyorki halen Kur'anı Kerimi açıklama ve gerçek manasını beyan etme yetkisi ve selahiyeti olmayanlar , yani ehliyeti olmayan , varis olmayan bazı Kur'an ve Din yobazları alıyor ayeti yapıştırıyor istediği bir konuya ve hüküm veriyor Kur'an bunu söylüyor diye.- Hayır onu kur'an söylemiyor sen ve yarım aklın söylüyor - niye Kur'anı Kerime iftira atıyorsun.Kur'an'ı Kerim'in söylediği şeyleri Efendimiz bildirdi , Eshabı bildirdi , ve bu silsile ile hocadan talebeye bu bildirilen tüm bilgiler nakledildi.Tek bir nokta değişmeden , tek bir beşeri hüküm karışmadan nakledildi.

  Şimdi biz Allahü Teala'dan , Cebrail Aleyhisselam'a , ondan Efendimize efendimizden eshabına ,eshabından , tabiine , tabiinden tebe-i tabiine , onlardan diğer talebelerine tek nokta karıştırılmadan nakledilen HAKİKİ ALLAH KELAMINI naklediyoruz.Meal değil , beşeri söz değil , yorum değil ALLAH KELAMI yani Allahü Teala'nın bildirdiği mutlak hükmü.

  Fakat bu Kur'an yobazları ne yapıyorlar , alıyorlar bir ayet mealini yapıştırıyorlar istedikleri bir konuya , yapıştırılan mealin gerçek manasının o konu ile ilgili olup olmadığından dahi bihaber olarak diyorlar ki Kur'an bunu söylüyor , Allah bunu söylüyor...Halbuki işte bu bir beşeri yoruma dönüşüyor.Yani ayetlere kendi nefslerinin arzu ettiği manayı yükleme gayretindeler.Bu Kur'an yobazları bu fiilleri ile hem kur'anı kerime iftira ediyorlar , hem alimleri cahillikle isnat ediyorlar, hem efendimizin bildirdiği hakiki manayı değiştirerek dinden çıkıyorlar.

  Sonra diyorlarki biz sadece Kur'an diyoruz.Fakat iki yüzlülükleride hemen ortaya çıkıyor sadece Kur'an diyen bu yobazlar ve yandaşları açıkça bazı ayetleri ise işlerine gelmediği için inkar ediyorlar ve hala diyorlarki biz müslümanız.En cahil müslüman dahi bilirki Kur'anı Kerimin 1 ayetine inannıyan küfre düşer , dinden çıkar ve mürted olur.Örnek : http://www.supermeydan.net/forum/for...50604.html----

  Diğer yandan ayetleri istedikleri her hangi bir konuya yapıştırarak yorumlamakda bir bahis görmeyen bu yobaz zihniyet bakın yangi ilmlerde bir hiç oldukları halde bu işi yapmaya kalkıyor.Yani kim alanında ihtisas yapmamış diploması olmayan bir doktorum diyen ahmağa gidip tedavi olur , tabiki aklı olan hiç kimse böyle birşey yapmaz.Fakat bu yobazlar insanları kendileri gibi yobaz zannettikleri için doktor olmadıkları halde kendilerine tedaviye gelecekler , sözlerine aldanacaklar zannediyorlar. Buyurun : http://www.supermeydan.net/forum/for...51045.html----


  SONUÇ : Dini İslam , din ve Kur'an yobazlarının istedikleri herhangi bir konuya meal yapıştırarak işte DİN budur , demelerinden çok uzaktır.Bunların dini kendi akıllarının uydurduğu dinciktir.Bunlara itibar edilmeyeceğini her müslüman elbetteki biliyor ve bunlara gülüp geçiyor da biz yine ikaz edelim.Din-i İslam Efendimizin yetkilendirdiği varislerinin yani Kur'anı Kerimde uyulması emredilen Ehli Sünnet alimlerinin ilmihal kitaplarından öğrenilir.Bu kitapların tamamı Kur'anı Kerim ve Hadisi şeriflerin gerçek açıklamalarıdır.Yani Allahü Teala'nın bildirmek istediği gerçek mana yani muradı ilahidir.Bunların dışında hiçbir şeye din diye itibar edilmez.72 bozuk fırka Kur'anı Kerimi kendi akıllarına göre yorumlamaya kalktıkları için meydana çıkmıştır.Herkez kendi aklına uyar açar Kur'anı istediğ ayete istediği konuyu iliştiri yorum yaparsa insan sayısı kadar din çıkar.Böyle yapanların ben Allah'ın sözünü yazıyorum demeleri basit ve komik bir yalandır.Söylediği kendi aklının erdiği basit bir söylemdir , Din ile uzaktan yakından ilgisi yoktur.

  Buna mukabil faideli olacak dini bilgileri nakledelim.

  http://www.supermeydan.net/forum/for...read50757.html

  http://www.supermeydan.net/forum/for...read50519.html

  http://www.supermeydan.net/forum/for...read49938.html

  http://www.supermeydan.net/forum/for...read43969.html

  http://www.supermeydan.net/forum/for...read43378.html

  http://www.supermeydan.net/forum/for...read42581.html

  http://www.supermeydan.net/forum/for...read24662.html

  http://www.supermeydan.net/forum/for...read51015.html

  http://www.supermeydan.net/forum/for...read50991.html

  http://www.supermeydan.net/forum/for...read50665.html

  http://www.supermeydan.net/forum/for...read43583.html

  http://www.supermeydan.net/forum/for...read50590.html

  http://www.supermeydan.net/forum/for...read50384.html

  http://www.supermeydan.net/forum/for...read50326.html

  http://www.supermeydan.net/forum/for...read49879.html

  http://www.supermeydan.net/forum/for...read50628.html

  http://www.supermeydan.net/forum/for...read42990.html

  http://www.supermeydan.net/forum/for...read24695.html
  Konu bziya tarafından (10-07-2009 Saat 01:15 PM ) değiştirilmiştir.

 4. #14
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  14.030
  Rep Gücü
  88647
  Görülüyorki halen Kur'anı Kerimi açıklama ve gerçek manasını beyan etme yetkisi ve selahiyeti olmayanlar , yani ehliyeti olmayan , varis olmayan bazı Kur'an ve Din yobazları alıyor ayeti yapıştırıyor istediği bir konuya ve hüküm veriyor Kur'an bunu söylüyor diye.
  Yine trafik polisligine basladin
  Ehliyet falan.......

  Y.O.K. genel baskani gibisin
  Diploma falan...

  Noter gibisin
  Varis falan....

  Ben Allah cc ya guvenmis,bizi asla kandirmaz diyenim
  Ben Allah cc ye guvenmis yalan soylemez diyenim
  Yani Kur'an bizim anliyacagimiz gibi indirilmis ve
  Kendi kendini diger ayetlerle acikliyan Ilahi KItap!

  Senin ehliyetli diplomali varislerinin
  Senin din budur dedigin,
  NAKILLERINE bakalim

  Allah cc
  28.41. Biz onları, ateşe çağıran önderler yapmıştık. Kıyamet günü yardım göremeyeceklerdir.
  Arabi hoca
  ..... Allah onun/firavunun canını, içerisinde hiç kir kalmamış bir şekilde tertemiz olarak aldı...

  Allah cc
  26.29. Dedi: "Benden başka ilah edinirsen, yemin olsun seni zındanlıklar arasına atarım."
  26.29. Kale leinittehazte ilahen ğayrı le ec'alenneke minel mescunın
  Arabi Hoca
  “sicn” sözcüğünde bulunan “s” harfi artık-harftir [harf-i zaid]. Böylece bu artık-harf kaldırıldığında Firavun’un sözü şöyle bir açılım kazanır: “Seni örterim [“cenn”]. Boylece....(Musa as) cehaletini açığa vurdu.

  Allah cc:
  La ilahe illallah

  Arabi Hoca
  La mevcûde illallah
  Ne varsa Allah’tır, Allah’ın parçasıdır.

  Rabbani Hoca:
  Bu ifade Ehl-i sünnete aykırı değildir.

  Allah cc
  Yaratici Allah cc
  Yaratilan KUL

  Rabbani Hoca
  iki şey mevcut değildir ki, bunlar düşünülebilsin.

  Allah cc
  Yarattigi hersey HAK/GERCEKTIR.

  Rabbani Hoca
  Yalnız Allah vardır,âlem hayal mertebesinde yaratılmıştır buyuruyor.

  Rabbani Hoca
  Evliyanın büyüklerinden olan Muhyiddin-i Arabi hazretleri, keşiflerindeki hatalardan dolayı büsbütün reddedilemez. Onun vahdet-i vücud bilgisi, görünüşte, ehl-i sünnet itikadına uymuyor ise de, uydurulması kolaydır.

  (Hoppalaaaa! Diploma kirizi cikti.)

  Rabani Hoca
  uydurulması kolaydır. Aradaki farkın, yalnız sözde ve kelimelerde olduğunu gösterdim.

  Ne olacak simdi?
  Rabbani hoca uymazsa UYDURURUZ diyor.
  Hayirli olsun!

  Rabbani Hoca
  Arabi hocayi büyük bilir ve severim. Ehl-i sünnete uymayan yazılarını yanlış ve zararlı bilirim

  (Hoppalaaaaa!Ne oldu hani tasavvuf/din nakildi,menkibelerdi ve EHL-I SUNNET den asla sapmazdi.)

  Rabbani Hoca
  Tasavvufçuların, ehl-i sünnete uygun olmayan sözlerine uyulmaz.

  (tekkeciler ehl-i sunnete uymiyanlari mi soyluyormus?)

  Allah cc
  Firavunu cehenneme yuruyen guruplarin basina onder yapacagini acikladi.
  Arabi Hoca
  Ve büyücüler Firavun’un kendilerine söylediği bu sözün doğru olduğunu bildiklerinden, onu inkar etmediler.
  Ve böylece Firavun’un, “Ben sizin yüce rabbinizim” sözü doğrulanmış [sahih] oldu
  Ve her ne kadar, Hakk’ın ayn’ı ise de, suret Firavun içindir
  Ve Firavun’un batıl suretinde Hakk’ın ayn’ı

  Islam ha!
  Din ha!
  Sunnet ha!
  TEVHID ha!
  Muhammed as. ha!
  Allah cc ha!
  Kur'an ha!

  Vay firavuncu bziya vay!

  Şimdi biz Allahü Teala'dan , Cebrail Aleyhisselam'a , ondan Efendimize efendimizden eshabına ,eshabından , tabiine , tabiinden tebe-i tabiine , onlardan diğer talebelerine tek nokta karıştırılmadan nakledilen HAKİKİ ALLAH KELAMINI naklediyoruz.Meal değil , beşeri söz değil , yorum değil ALLAH KELAMI yani Allahü Teala'nın bildirdiği mutlak hükmü.
  Yukarida gorduk dediklerinizi.
  Baska.....

 5. #15
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  14.030
  Rep Gücü
  88647
  Selam!
  Islamiyeti emanetci,sukurcu haberleriyle emeksiz bir din olarak gosterenlere Resulun HACC tebligidir.
  Allah cc nun Resulu diyor ki:

  Ashabım! Kimin yanında bir emanet varsa onu sahibine versin. Faizin her çeşidi kaldırılmıştır, ayağımın altındadır. Lakin borcunuzun aslını vermeniz gerekir. Ne zulmediniz, ne de zulme uğrayınız. Allahü tealanın emriyle faizcilik artık yasaktır. Cahiliyetten kalma bu çirkin adetin her türlüsü ayağımın altındadır. İlk kaldırdığım faiz de Abdülmuttalib’in oğlu (amcam) Abbas’ın faizidir.
  .... Faizin her çeşidi kaldırılmıştır,....

  Ve boylece Kuryes geleneginin olmazsa olmazi olan faiz artisi hakkindan vazgecerek "Allah'in cc indirdigiyle hukmetme" sozune teslim olmustur.Boylece Kendi seriatinin temelini koymustur.

  4.161. Yahudilerin yaptıkları zulüm ve birçok kimseyi Allah yolundan alıkoymaları, kendilerine yasaklanmış olduğu halde faiz almaları, insanların mallarını haksız yere yemeleri sebebiyle önceden kendilerine helal kılınmış temiz ve hoş şeyleri onlara haram kıldık.İçlerinden inkar edenlere de acı bir azap hazırladık.

  2.275. faiz yiyenler, ancak şeytanın çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Bu, onların, "Alış veriş de faiz gibidir" demelerinden dolayıdır. Oysa Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Bundan böyle kime Rabbinden bir öğüt gelir de faizden vazgeçerse, artık önceden aldığı onun olur. Durumu da Allah'a kalmıştır. Kim tekrar dönerse, işte onlar cehennemliklerdir. Orada ebedi kalacaklardır.
  .... Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır....

 6. #16
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  14.030
  Rep Gücü
  88647
  Selam!
  "Islamiyet peygamberine ozel ayetleri olan beseri bir dindir" diyenlere Resulun HACC tebligidir.

  Allah cc nun Resulu diyor ki:
  Ey İnsanlar! Yarın beni sizden soracaklar, ne diyeceksiniz?
  (Ashab: “Allah’ın dinini tebliğ ettin, elçiliğini ifa ettin, vazifeni yerine getirdin, bize vasiyet ve nasihatte bulundun diye şehadet ederiz.” dediler. Bunun üzerine Resûlallah, şehadet parmağını kaldırarak, cemaat üzerine çevirip indirdiler ve şöyle dediler:)
  -Şahit ol ya Rab! Şahit ol ya Rab! Şahit ol ya Rab!

  Peygamberlerde sorguya girerler
  7.6.Yemin olsun, kendilerine elçi gönderilenleri muhakkak hesaba çekeceğiz; gönderilen elçileri de mutlaka hesaba çekeceğiz.

  Onlarin dunya sahidi ashabidir ama dunya/ahiret sahidi Allah cc dir.
  4.79.İyilik ve güzellikten sana her ne ererse Allah'tandır. Kötülük ve çirkinlikten sana ulaşan şeyse kendi nefsindendir. Biz seni insanlara bir resul olarak gönderdik. Tanık olarak Allah yeter.

  Rabb'i ona Sahit tir.Cunku o "Allah'in cc indirdigiyle hukmetme" sozune teslim olmustur.
  5.49.Sen de aralarında, Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Onların keyiflerine uyma. Dikkat et de Allah'ın sana indirdiğinin bir kısmından seni uzaklaştırıp fitneye düşürmesinler. Eğer yüz çevirirlerse bil ki, Allah onları bazı günahları yüzünden belaya çarptırmak istiyor. Zaten insanların birçokları doğru yoldan iyice sapmış bulunuyorlar.

  Boylece Kendi seriatini/cozumlerini Allah cc nun seriatindan olusturmustur.Cunku;
  7.89."Allah bizi, milletinizden kurtardıktan sonra tekrar o millete dönersek yalan düzüp Allah'a iftira etmiş oluruz. Rabbimiz Allah istemediği sürece, sizin milletinize dönmemiz söz konusu edilemez. Rabbimiz, bilgice her şeyi kuşatmıştır. Allah'a dayanıp güvendik biz! Ey Rabbimiz! Toplumumuzla bizim aramızda hak ile hükmet. Sen, çözüm getirenlerin en hayırlısısın."

  Eger tebligi tam yapmayip,sahsi hadislerini one cikarsaydi;
  5.67.Ey resul! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan onun verdiği peygamberlik görevini yerine getirmemiş olursun. Allah seni insanlardan korur. Allah, küfre batmış topluluğa kılavuzluk etmez.

  Baska sozleri din/vahiy deseydi:
  69.43.Âlemlerin Rabbi'nden bir indiriştir o.
  69.44.Eğer bazı lafları bizim sözlerimiz diye ortaya sürseydi,
  69.45.Yemin olsun, ondan sağ elini koparırdık.

  YANI ALLAH cc nun SOZLERINI ILETEN
  YANI ALLAH cc nun INDIRDIGIYLE/KUR'AN'LA HUKMEDEN
  ELCIYE/RESULE ITAAT EDILIR.

Benzer Konular

 1. Cuma hutbesı-2
  YukseLL Tarafından Dini Dokümanlar Foruma
  Yorum: 236
  Son mesaj: 08-12-2017, 08:59 AM
 2. Cuma hutbesı
  mopsy Tarafından Dini Dokümanlar Foruma
  Yorum: 140
  Son mesaj: 18-01-2013, 07:26 PM
 3. Evrensel ahlak...
  Guney Tarafından Serbest Kürsü Foruma
  Yorum: 12
  Son mesaj: 27-06-2010, 09:14 PM
 4. İstanbul Halkına Beyannâme
  collection Tarafından Serbest Kürsü Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 12-03-2010, 06:12 PM
 5. ATATURK ve BALIKESİR HUTBESİ
  mopsy Tarafından Mustafa Kemal Atatürk Foruma
  Yorum: 3
  Son mesaj: 04-10-2009, 03:00 PM
Yukarı Çık