Kıskançlık
Kin tutmak
İnat etmek
İftira etmek
İsraf etmek
Kalb kırmak
Kibirlenmek
Sinirlenmek
Utanmamak
Lânet etmek
Tenkit etmek
Zulüm etmek
Nefse uymak
Gıybet etmek
Şükretmemek
Bidat işlemek
Cimrilik etmek
Hırsızlık etmek
Bedduâ etmek
Sabırsız olmak
Fitne çıkarmak
Yalancı şahitlik
Yalan söylemek
Ayıp araştırmak
Tevbe etmemek
Kâfirleri sevmek
Özrü reddetmek
Sır saklamamak
Harama bakmak
Çatıkkaşlı olmak
İbâdet etmemek
Münâkaşa etmek
Gösteriş yapmak
Çok yemin etmek
Borcu ödememek
Âlimlere düşmanlık
Farzları yapmamak
İbâdetini beğenmek
Çirkin söz söylemek
Sözünde durmamak
Vakti boşa geçirmek
Allahtan korkmamak
Müslümana dargınlık
Cahillikte ısrar etmek
Haramdan sakınmamak
Sıhhatini korumamak
Herkese kötülük etmek
Emanete hıyanet etmek

Kaynak : İslam Ahlakı