Bu denli tartışmanın yersizliği üzerine sanırım ekleyecek bir şey yok.
Meseleyi Kur'an,Sünnet ekseninde,birbirlerinden bağlarını koparmadan,bir diğerini adeta yok sayarcasına çözüm aramaktan vazgeçerek değerlendirirsek,öyle sanıyorum ki,hayırlı bir netice alabileceğiz.
Bu konuda da:
"Eğer bir konuda çekişirseniz,onu Allah'a ve Elçisine havale edin" ferman-ı ilahisi en güzel hakemdir.