Sevgi, imanın esaslarındandır. Hadis-i şerifte, “Bir kimse, Allah ve Resulünü her şeyden daha çok sevmedikçe, iman etmiş sayılmaz” buyuruldu.
Abdullah bin Muhammed hazretleri anlatır:
Gözlerinden yaşlar akarak ağlayan birinin, “İlâhî, hayattan usandım. Eğer ölümü satsalar, sana ulaşmak için, ölümü hemen satın alırdım” dediğini duydum. Bunun üzerine bu kimseye sordum:
- Ameline güvenerek mi, böyle konuşuyorsun?
- Hayır, amelime değil, Allahü teâlâya olan sevgime ve hüsn-i zannıma güveniyorum. Ben O’nu sevdiğim hâlde acaba O, bana azâb eder mi, dersin?
- Allahü teâlâyı, hüsn-i zannın gibi bulursun, dedim.”
Allahü teâlâyı sevmek, makâmların en yükseğidir. Cenâb-ı Hak, Kur’ân-ı kerîmde buyurdu ki:
“Onlara de ki, eğer Allahı seviyorsanız, bana uyunuz! Allahü teâlâ bana tâbi olanları sever ve günâhlarınızı affeder.”
“Allah mü’minleri sever, mü’minler de Allahı sever.”
Hadîs-i şerîflerde de buyuruldu ki:
“Allahü teâlâyı ve Resûlünü her şeyden çok sevmeyenin îmânı sağlam değildir.”
“Kul, Allahü teâlâyı ve Resûlünü çoluk çocuğundan, malından ve bütün mahlûkattan çok sevmedikçe, kâmil mü’min olamaz.”
Bir kimse, Resûlullah sallallahü aleyhi ve selleme “Seni seviyorum” deyince, “Fakirliğe sabırlı ol” buyurdu. “Allahü teâlâyı seviyorum” deyince, “Belâlara sabırlı ol” buyurdu.
Bir köylü gelip, “Yâ Resûlallah, kıyâmet ne zaman kopar” diye sordu. “O gün için ne hazırladın?” buyurdu. “Namaz ve oruçlarımı edâ ediyorum. Fakat fazla yapamıyorum. Ama Allahü teâlâyı ve Resûlünü çok seviyorum” deyince, “Kıyâmette herkes sevdiği ile beraber olur” buyurdu.
Resulullah efendimiz, “Yâ Rabbî, bana kendi sevgini, sevdiklerinin sevgisini ihsân eyle ve kendi sevgini, bana hararetten, susuzluktan yananların, soğuk suya kavuşmasını istemelerinden daha sevgili kıl!” diye dua ederdi.