Rusya’da, Türkiye’nin tecrübelerini göz önüne alarak hazırlanacak müfredat ile okullarda “İslam” dersi başlayacak

Yaklaşık 20 milyon Müslüman nüfusa sahip olan Rusya, Türkiye’nin İslam dini ve din eğitimine yönelik tecrübelerini göz önünde bulundurarak, ülkedeki ilk ve ortaöğretim veren okullarda, İslam diniyle ilgili kapsamlı bir müfredat hazırlıyor.

Rusya’daki yetkililer; Türkiye’de ilköğretim ve ortaöğretim okullarında okutulan din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitaplarında yer alan İslam diniyle ilgili temel bilgilerle; dinler tarihi, laiklik gibi konu başlıklarını inceliyor.

Geçen hafta Türkiye’ye gelen Rusya Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı Yuri Sentyurin ve Rus Bakanlık yetkilileri, Ankara’da Devlet Bakanı Said Yazıcıoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü İrfan Aycan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyeleri ve YÖK yetkilileriyle temaslarda bulundu. Temaslarda, Türk öğrencilerinin Rusya’da eğitim görmesi için burs sayısının artırılması görüşülürken, ana gündemi Rusya’da yaşayan yaklaşık 20 milyon Müslümana İslam ve Müslümanlık ile ilgili eğitim verilmesi konusu oluşturdu. Proje kapsamında, Rusya’daki okullarda ilk ve ortaöğretime yönelik ilk ciddi ve kapsamlı İslam dini müfredatı hazırlanması öngörülüyor. Bu bağlamda, Rus öğretmen ve din adamlarının Türkiye’de eğitilmesi, Türk bilim ve din adamlarının da Rusya’da eğitim vermesi konusu da ele alındı.

Kaynak:Milliyet'in internet sitesi