Ahir zamanın fitnesinde en dehşetli rolü oynıyantaife-i nisaiye ve onların fitnesi olduğu hadisin rivayetlerinden anlaşılıyor.Evetnasıl ki tarihlerdeeski zamanlarda "Amazonlar" namında gayet silahşör kadınlardan mürekkep bir taife-i askeriye olarak harika harbler yaptıkları naklediliyor.Aynen öyle deu zamanda zındıka delaletiislamiyete karşı muharebesindenefs-i emmarenin planıylaŞeytan kumandasına verilen fıkralardan en dehşetlisiyarım çıplak hanımlardır ki;açık bacağıyla dehşetli bacaklarla ehl-i imana taaruz edip saldırıyorlar.Nikah yolunu kapamaya fuhuşhane yolunu genişlettirmeye çalışarak;çocukların nefislerini birden esir edipkalp ve ruhlarını kebair ile yaralıyorlar.Belki o kalblerden bir ksımını öldürüyorlar.Bir kaç sene namahrem hevesatına göstermenin tam cezası olarak;o bıçaklı bacaklar Cehennem'in odunları olupen evvel o bacaklar yanacaklarını ve dünyada emniyet ve sadakati kaybettiği içinhilkaten çok istediği ve fıraten çok muhtaç olduğu münasip kocayı daha bulamaz.Bulsada başına bela olur.Hatta bu halin neticesi olarak:O Ahirzamandabazı yerlerde nikaha rağbetsizlik ve riayetsizlik yüzünden kırk kadına bir erkek nezaret edecek derecede ehemmiyetsizsahipsizkıymetsizbir surete gireceğiHadisi rivayetibnden anlaşılıyor.
Madem hakikat budur.Ve madem her güzelgüzelliğini sever ve elinden geldiği kadar muhafaza etmek ister ve bozulmasını istemez.Ve madem güzellik bir nimettir.Nimete şükredilse manen ziyadeleşir.Şükredilmesse değişirçirkinleşir.Elbette aklı varsahüsün ve cemalini;günahları kazanmak ve kazandırmak ve çirkin ve zehirli yapmak ve o' nimetiküfran ile medar-ı azab bir sürete çevirmekten bütün kuvvetiyle kaçacak.Ve o fanibeş on senelik cemali bakileştirmek içinmeşru bir tarzda istimal ileo ni'mete şükredecek.

Kaynak:trforum