+ Konuya Yorum Yaz + Yeni Konu Aç
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 4 Toplam: 4
 1. #1
  Aktif Üye -BaDe- - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2009
  Nerden
  Eskişehir
  Mesaj
  1.588
  Rep Gücü
  20917

  Engelli çocuklar ve din eğitimi

  ÖZÜRLÜ ÇOCUKLAR ve DİN EĞİTİMİ
  Yazar: Prof. Dr. Mehmet Emin Ay


  Görme Özürlü Olanlar

  İlgi ve yardıma en çok ihtiyaç duyan diğer bir özürlü grubunu da görme özürlülerin oluşturduğuna inanıyoruz. “Görme yetersizliğinden çok ağır derecede etkilenen ve mutlaka kabartma alfabeye ihtiyaç duyan” kişiler olarak tanımlanan(1) görme özürlülere dinin din eğitimi ve öğretiminin katkısı nasıl olacaktır? Bilindiği üzere bu durumdaki özürlüler doğuştan görmeyen ya da sonradan görme yeteneğini yitirmiş olmakla birbirinden farklılık arz ederler. Yine onlardan çok az dahi olsa görenlerin hiç görmeyenlere oranla avantajları vardır.(2) Dolayısıyla görme özürlülerle ilgili olarak bireye yönelik kişisel bir din eğitimi ve öğretiminden bahsedilebilir. Az gören bir özürlü için görsel (visual) anlamda birtakım materyal ve teknolojik araçlardan faydalanıla-bildiği gibi hiç görme kabiliyeti olmayan özürlüler için sadece işitsel (audio) anlamda materyal ve teknolojik imkânlara başvurulmalıdır. Her hal ü kârda yapılacak çalışmalarla sahip olduğu karanlık dünyasında özürlü bireyler için anlatılacak dinî nitelikli birtakım anekdotlar onların hayata bağlanmasında ve hayatı kabullenip sevmelerinde yardımcı olabilir. Sözgelimi evladı Yusuf’u kaybettiği için üzüntüsünden gözlerine perde inen ve böylece bir süre göremez duruma gelen peygamber Hz. Yakub’un başından geçenler görme özürlüler için ilgi çekici bir tarihî vak’adır. Onun bir mucize eseri olarak tekrar görmeye başlaması da özürlü kişiler için ümitlerini kaybetmemeleri açısından bir motivasyon sağlayabilir. Yine asr-ı saadet döneminde yaşayan ve gözleri görmeyen Abdullah b. Ümmi Mektûm hakkında Allah Teâlâ’nın ayet indirdiği değerli bir kimsedir.(3) Adı geçen kişinin Kur’ân’da anlatılan olayından bahsedilerek -özürlü de olsa- insanın Allah katında “değerli” olduğu vurgulanabilir. Böylece bu durumdaki kişilerin kendilerine olan sevgileri hayatı bu şekliyle de olsa kabullenmeleri mümkün olabilir. Yine bu kişiler diğer iman esasları çerçevesinde ahirete ve kadere iman ile ilgili sağlıklı ve yeterli bilgiler aktarılabilir; ses kasetleri vasıtasıyla inanç ve ibadetler konusunda bilgilendirilebilir. İnançlarının ve yapabildikleri kadarıyla ibadet-lerinin yine bunun yanında dinledikleri Kur’ân-ı Kerim’in ilâhilerin ve dinî nitelikli müzik eserlerinin onların kendilerini daha güçlü hissetmelerine katkıda bulunacağını söyleyebiliriz.(*)


  Sürekli Hastalığı Olanlar

  “Sürekli bakım ve tedavi gerektiren hastalıklar nedeniyle eğitim-öğretim çalışma-larında özel tedbirlere ihtiyaç gösteren kimseler” olarak tanımlanan bu özür grubu içinde çeşitli hastalıklara sahip kişiler yer almaktadır.(4) Kanaatimizce en çok manevî desteğe ihtiyaç duyan özür gruplarından biri de sürekli hastalığı olanlardır. Zira onlardan bir kısmı bu hastalıklarından dolayı acı da çekmektedirler. Bu sebeple onlara içinde bulundukları durumu unutturacak maddî ve manevî acılarını hafifletecek morale ve dayanma gücüne şiddetle muhtaç olduklarını söyleyebiliriz. İşte bu bağlamda dinin iman ve duanın onlara önemli katkısı olacaktır. Bir peygamber olan ve uzun süren hastalığından dolayı tüm mal varlığını ve yakınlarını kaybeden; ancak bitmez tükenmez sabrıyla şöhret bulan Hz. Eyyûb’un başından geçenler bu durumdaki hastalara anlatılabilir. Kur’ân-ı Kerim’de ondan bahseden ayetlerde Hz. Eyyûb’un sabrına karşılık olarak yeniden sağlığına ve zenginliğe kavuşması bu durumdaki hastalar için bir ümit ışığı olabilir.(5) Yine Hz. Muhammed’in gerek hastalar için gerekse hastalığı esnasında sabırlı olanlar için verdiği müjdeler de sürekli hastalıkların pençesinde kıvrananlar için bir teselli kaynağıdır.(6) Özellikle yatalak durumdaki hastaların Kur’ân-ı Kerim dua ve dinî nitelikli müzik eserleri dinletilerek ruhlarında bir rahatlık ve huzur sağlamak mümkün olabilir. Bu konuda da ilâhiyatçılar ile eğitimciler ve psikologlar el ele vererek böylesi hastalıklara tutulan kimselerin iman ve ibadetler yönüyle bilgilenmesi ve desteklenmesi sağlanmalı böylece kendilerini daha iyi hissetmelerine katkıda bulunulmalıdır. Yıllar önce Dr. Alexis Carrel kliniğinde yaptığı çalışmalar ve incele-meler sonucunda Allah’a inancı olan ve dua edenlerin diğerlerine nazaran hastalıkları daha kolay yendiklerini ifade ederken(7) günümüzde de tedavisi zor ya da imkânsız birçok hastalık türünde kişinin Allah’a ve kadere olan inancı ve duası sayesinde şifa bularak sağlığına kavuştuğunu görmekteyiz. Yine bu tür hastalıklar sebebiyle özürlü durumda olanlara görsel-işitsel (audio-visual) anlamda materyal ve teknolojik araçlar vasıtasıyla dinî bilgilerin verilebileceğini de sözlerimize eklemek istiyoruz.


  İşitme ve Konuşma Özürlü Olanlar

  Bu iki özür grubunu aynı başlık altında ele almamızın sebebi birbiriyle olan bağlantısıdır. Zira işitme özürlü olanların önemli bir bölümü aynı zamanda konuşma yönüyle de özürlü durumdadırlar. Toplumda “sağır-dilsiz” olarak bilinen bu özür grubuna mensup bireylerin özürlülük hallerinin oldukça çeşitlilik arz ettiği söylenebilir. Bu durumda ağır işitenle hiç işitmeyen; kelimelerinde telaffuz bozukluğu olanla hiç konuşamayan elbette bir değildir.(8) Dolayısıyla bu özür grubuna mensup bireylere de kişisel durumlarına uygun olan şekliyle din eğitimi verilmelidir.

  Elimizdeki veriler ülkemizdeki özel eğitime muhtaç en kalabalık grubun “konuşma özürlüler” olduğunu ortaya koymaktadır.(9) Gerek işitme gerekse konuşma özürlü olanların din eğitiminde kullanılacak materyal ve teknolojik araçlar daha ziyade visual (görsel) nitelikli olmalıdır. Bunun yanında dramatizasyon metodu ile olayların aktarıl-ması da mümkün olabilir. Yine parmak alfabesi aracılığıyla da dinî bilgilerin aktarıl-ması söz konusudur. Uzmanlar işitme özürlü çocukların eğitimlerine ne kadar erken yaşta başlanırsa o derece başarılı olunacağı kanaatindedirler.(10) İşitme ve konuşma özürlü olanlar içinde özür düzeyi düşük olanlara kısacası az da olsa işitebilen ve konuşabilenlere tarihteki birçok şahsiyetin de bu durumda olduğundan söz edilebilir. Örneğin bir peygamber olan Hz. Musa(11) filozof Aristoteles devlet başkanları Winston ve Churcill bir konuşma özrü olan kekemelik’ten yana sıkıntı çekmişlerdir.(12) Buna rağmen onların bu durumları başarılı olmalarına herhangi bir engel teşkil etmemiştir. İşitme ve/veya konuşma yönüyle özürlü olanların diğer akranları ve yakınlarıyla birlikte dinî nitelikli toplantılara katılmaları onların sosyalleşmesi açısından önemlidir. Unutulmamalıdır ki Allah Teâlâ hiç kimseyi gücünün yetmediği konuda sorumlu tutmamaktadır.(13) Dolayısıyla bu durumdaki özürlüler –her ne kadar sözle açıklamakta güçlük çekseler de- yaratılıştan beraberlerinde getirdikleri iman duygusunu bir biçimde ifade etmek isteyeceklerdir. İşte bu bağlamda onların bilemedikleri ya da ifade edemedikleri konularda sorumlu olmadıkları düşünülerek daha hoşgörülü ve anlayışlı bir şekilde yaklaşılmalıdır. Unutulmamalıdır ki –bir önceki konularda belirlediğimiz üzere sağır ve dilsize lâf anlatmak sevgili Peygamberimiz (sav) tarafından karşılığı sadece Allah’tan beklenen ve iyi güzel bir davranış biçimi olan “sadaka” sıfatı ile vasıflandırılmıştı.


  Zihinsel Özellikleri Yönünden

  Zihinsel özürlü çocuklar için maalesef fazla bir şey söyleyemiyoruz. Bu durumdaki özürlülerin zekâ düzeylerinin yetersiz oluşu onların idrak ve algılama kapasitelerini oldukça sınırlı hale getirmektedir. Aklî fonksiyonlarının yetersiz oluşu onların dinî anlamda sorumluluğunu da ortadan kaldırmaktadır.(14) “Eğitilebilir” “öğretilebilir” ve “klinik bakıma muhtaç” şeklinde bölümleri olan zihinsel özürlü çocukların(15) kendilerinden ziyade anne-babalarının ilgiye desteğe ve bilgilendirilmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bu durumdaki çocuklara sahip olan anne babaların çocuklarını kabullenme düzeyi yükseldikçe onların eğitim-öğretimlerine gösterilen özen de artmaktadır. Ebeveynlerin kabul düzeylerinin arttırılması için kader inancının yeterli ve sağlıklı bir şekilde işlenmesi dünya hayatının bir sınav yeri olduğundan bahseden ayetlerin hatırlatılması ve sorumluluk sahibi olmayan bu çocuklara ilginin şefkatin ve hizmetin mutlaka Allah tarafından ödüllendirileceğinin ifade edilmesi onlar açısından son derece faydalı olacaktır diyebiliriz.  Sonuç

  Her toplumda var olan özürlü çocukların ancak bizzat onlara yönelik çalışmalarla sorunları çözülebilir. Bugüne kadar yapılan çalışmaların yeterli olduğunu söylemek mümkün değildir. Bunun sebeplerini tartışmakla da vakit kaybedilmemelidir. Ancak biz özellikle özürlü çocukların din eğitimi-öğretimi ihtiyacının son derece önem arz ettiğini ve bunun önemsenmesinin onların problemlerinin çözümünde vazgeçilemez bir konuma sahip olduğunu ifade etmek istiyoruz.

  İslâm dininin insana ve çocuklara verdiği değer açıktır. Özürlülerle ilgilenmenin dinî ve millî kültürümüz içinde de önemli bir yeri vardır. Bütün mesele özürlülere el uzatmak ve onların din eğitimi-öğretimi bakımından ihtiyaçlarını belirleyecek çalışmalara imkân ve fırsat vermektir. Biz bu konuda yapılan spesifik çalışmaların oldukça yetersiz durumda bulunduğunu belirtmek doğrudan özürlüler üzerinde yapılacak çalışmaların devlet ve gönüllü kuruluşlar tarafından desteklenmesi gerektiğini ifade etmek istiyoruz.

  Dinin insan için vazgeçilemez öneme sahip olduğunun artık kesin bir biçimde anlaşıldığı günümüzde yaşama sevincini yitiren özürlülere hayatın yaşanabilir olduğunu telkin eden ahiret ve cennet hayatı inancıyla teselli sağlayan manevi güçten onları mahrum bırakamayız. Modern psikoloji verileriyle desteklenen bir din eğitimi ve öğretiminin özürlülerin hayata bakış açılarında pek çok yönde olumlu gelişmeler sağlayacağını söyleyebiliriz. Bunun için de ilahiyatçılarla psikolog ve eğitimcilerin el ele vererek birlikte çalışmalar yapmasının elzem olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyoruz.  Kaynak:Yazar: Prof. Dr. Mehmet Emin Ay

 2. #2
  Süper Aktif Üye RABİA - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mar 2008
  Mesaj
  4.585
  Blog Mesajları
  4
  Rep Gücü
  52573

  Cevap: Engelli çocuklar ve din eğitimi

  Ellerinize emeklerinize sağlık.Daha sağlam düşler ve engelsiz yarınlar için, maneviyatı sağlamlaştıran dine her alanda ve her yerde ihtiyaç vardır.

  Teşekkürler.
  Tırtılın Dünya'nın sonu dediğine;
  Usta, kelebek der.

 3. #3
  Süper Aktif Üye Gül@y - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mar 2007
  Nerden
  Samsun
  Cinsiyet
  Erkek
  Yaş
  37
  Mesaj
  2.600
  Rep Gücü
  72678

  Cevap: Engelli çocuklar ve din eğitimi

  Emeğine sağlık sarıkız faydalı bi konu açmışsın.

 4. #4
  Aktif Üye -BaDe- - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2009
  Nerden
  Eskişehir
  Mesaj
  1.588
  Rep Gücü
  20917

  Cevap: Engelli çocuklar ve din eğitimi

  Rica ederim,okuyan gözlerinize sağlık...

Benzer Konular

 1. Fakir çocuklar bir sınıfa, varlıklı çocuklar diğer sınıfta
  YukseLL Tarafından Serbest Kürsü Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 27-09-2012, 08:10 PM
 2. Zihinsel engelli çocuklar için GPS'li ayakkabılar
  İnci Tarafından Borsa ve Ekonomi Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 10-03-2011, 03:19 PM
 3. Engelli ve mimari
  izmirmimar Tarafından Özgün Makaleler Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 04-02-2011, 04:44 PM
 4. Engelli Çocuğun İzlemi
  Affrodit Tarafından Anne Baba ve Çocuklar Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 31-03-2008, 12:05 PM
 5. Spastik Engelli Çocuklar Ve Tedavisi.
  Nil@y Tarafından Anne Baba ve Çocuklar Foruma
  Yorum: 2
  Son mesaj: 28-05-2007, 01:51 PM
Yukarı Çık