Dilin yirmi bir âfeti vardır

--------------------------------------------------------------------------------

Dilin yirmi bir âfeti vardır. Bu âfetler şunlardır:

1) Fâidesiz konuşmak.
2) Bâtıla dalmak, , fâsıkların yaptığı işleri, zenginlerin rahatını, sultanların zulmünü güzel görerek anlatmak.
3) Sözde başkalarına galip gelmek için münâkaşa ve mücâdele etmek.
4) Düşmanlık.
5) Halk beğensin diye konuşmak.
6) Edebe uygun olmayan sözler söylemek.
7) İki dilli ve iki yüzlü olmak.
8) Bir kimseyi yüzüne karşı medh etmek.
9) Günâhı ve suçu olmayan bir müslümanı alaya almak.
10) Günâha götürecek latîfeler yapmak.
11) Bir müslümanla alay etmek.
12) Bir müslümanı bir toplumda maskara yapmak.
13) Müslümanın sırrını başkasına duyurmak.
14) Verdiği sözü yerine getirmemek.
15) İki müslüman arasında söz taşımak.
16) Yalan söylemek.
17) Yalan yere yemin etmek.
18) Küfre sebeb olan sözleri söylemek.
19) Konuşulmaması gerekeni konuşmak. Şeyh Sa'dî buyuruyor ki: “Şu iki şey aklın noksanlığındandır: Konuşulacak yerde konuşmamak, konuşulmayacak yerde konuşmak.”
20) İnsan ve hayvana lânet etmek.
21) Gıybet etmek.


Evliyalar Ansiklopedisi