Bırak ey biçâre feryadı, belâdan kıl tevekkül.

Zîra feryad belâ-ender, hata-ender belâdır bil.

Eğer belâ vereni buldunsa, safa-ender, atâ-ender belâdır bil.

Eğer bulmazsan bütün dünya cefa-ender, fena ender belâdır bil.

Cihan dolu belâ başında varken, ne bağırırsın küçük bir belâdan, gel tevekkül kıl.

Tevekkül ile belâ yüzünde gül, tâ o da gülsün. O güldükçe küçülür, eder tebeddül.


R.N.K