şeriat-tarikat-hakikat-marifet

bu sistem bir gereklilik midir? bu sisteme girip te öğrenmeyende eksiklik olur mu?