1. Sayfa, Toplam 2 12 SonSon
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 Toplam: 14
 1. #1
  Süper Aktif Üye M ü e l l i f... - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2008
  Nerden
  İstanbul
  Mesaj
  2.690
  Blog Mesajları
  11
  Rep Gücü
  7721

  Miracın Hakıkatı Nedir ???

  Hakîkat-ı Mi’rac nedir?

  Elcevap: Zât-ı Ahmediyyenin (A.S.M.) merâtib-i kemâlâtta seyr ü sülûkünden ibarettir.
  Yâni, Cenâb-ı Hakkın tertib-i mahlûkatta tecelli ettirdiği ayrı ayrı isim ve ünvânlarla ve Saltanat-ı Rubûbiyyetinde teşkil ettiği devair, tedbir ve îcadda ve o dairelerde birer arş-ı Rubûbiyyet ve birer merkez-i tasarrufa medâr olan bir semâ tabakasında gösterdiği âsâr-ı Rubûbiyyeti, birer birer o abd-i mahsusa göstermekle, o abdi, hem bütün kemalât-ı insânîyyeyi câmi’, hem bütün tecelliyat-ı İlâhiyyeye mazhar, hem bütün tabakat-ı kâinata nâzır ve Saltanat-ı Rubûbiyyetin dellâlı ve Marziyyat-ı İlâhiyyenin mübelliği ve tılsım-ı kâinatın keşşafı yapmak için, Buraka bindirip, berk gibi semâvatı seyrettirip, kat’-ı merâtib ettirerek, kamer-vârî menzilden menzile, daireden daireye Rubûbiyyet-i İlâhiyyeyi temâşâ ettirip, o dairelerin semâvatında makamları bulunan ve ihvanı olan enbiyayı birer birer göstererek, tâ, Kab-ı Kavseyn mak***** çıkarmış,
  Ehadiyyet ile kelâmına ve rü’yetine mazhar kılmıştır.

  R.N.K

 2. #2
  Siteden Atıldı
  Üyelik tarihi
  Jul 2008
  Nerden
  makedonyalı - istanbul
  Mesaj
  96
  Rep Gücü
  0

  Cevap: Miracın Hakıkatı Nedir ???

  bir mescitten başka mescite yolculuk.
  amaç: ayetleri göstermek.
  bu ayetler iki mescit arasındaymış.


  bizler de ona göre arayalım. ben de peygamber başka yerlere gitti zannettim.Evrensel Düzen (Powered by Invision Power Board)

 3. #3
  Aktif Üye
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Mesaj
  1.002
  Rep Gücü
  1278

  Cevap: Miracın Hakıkatı Nedir ???

  Alıntı peniel´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  bir mescitten başka mescite yolculuk.
  amaç: ayetleri göstermek.
  bu ayetler iki mescit arasındaymış.


  bizler de ona göre arayalım. ben de peygamber başka yerlere gitti zannettim.[url=http://www.evrenselduzen.org]Evrensel Düzen (Powered by Invision Power Board)[/url]
  Parazit yapmak yerine senin peygamber bildiklerinin gittiği yere gidersiniz olur biter, en azından,
  Sövene dilsiz olmak gerek derlersede...

 4. #4
  Siteden Atıldı
  Üyelik tarihi
  Jul 2008
  Nerden
  makedonyalı - istanbul
  Mesaj
  96
  Rep Gücü
  0

  Cevap: Miracın Hakıkatı Nedir ???

  Alıntı erkişi´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  Parazit yapmak yerine senin peygamber bildiklerinin gittiği yere gidersiniz olur biter, en azından,
  Sövene dilsiz olmak gerek derlersede...

  1. Bir gece, kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye (Muhammed) kulunu Mescid-i Harâm'dan, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya götüren Allah noksan sıfatlardan münezzehtir; O, gerçekten işitendir, görendir.

  Parazit yapmak yerine : bülbül sesinle anlat bakalım. bu iş kafa tutmaya benzemez.

  miraç neden olmuş? nereden nereye gidilmiş.


  senin peygamber bildiklerinin gittiği yere gidersiniz olur biter, en azından,
  peygamber bildiğin senin miraç etmeni istemiş. biriniz de çıkın "ben ettim" deyin.

  Sövene dilsiz olmak gerek derlersede... istediğin kadar, serbestsin. ben, fırın kapaklığı yaptım; sorun değil

  bütün sövmelerinin yanında bişey söylede..

 5. #5
  Süper Aktif Üye M ü e l l i f... - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2008
  Nerden
  İstanbul
  Mesaj
  2.690
  Blog Mesajları
  11
  Rep Gücü
  7721

  Cevap: Miracın Hakıkatı Nedir ???

  Alıntı peniel´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  1. Bir gece, kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye (Muhammed) kulunu Mescid-i Harâm'dan, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya götüren Allah noksan sıfatlardan münezzehtir; O, gerçekten işitendir, görendir.

  Parazit yapmak yerine : bülbül sesinle anlat bakalım. bu iş kafa tutmaya benzemez.

  miraç neden olmuş? nereden nereye gidilmiş.


  senin peygamber bildiklerinin gittiği yere gidersiniz olur biter, en azından,
  peygamber bildiğin senin miraç etmeni istemiş. biriniz de çıkın "ben ettim" deyin.

  Sövene dilsiz olmak gerek derlersede... istediğin kadar, serbestsin. ben, fırın kapaklığı yaptım; sorun değil

  bütün sövmelerinin yanında bişey söylede..
  Mi’racın sırr-ı lüzumu:


  Meselâ deniliyor ki: “Cenâb-ı Hak


  Herşey’e, herşeyden daha yakındır. Cisimden, mekândan münezzehdir. Her veli, kalbi, içinde onunla görüşebilir. Neden dolayı velâyet-i Ahmediyye (A.S.M.) Mi’rac gibi uzun bir seyahatın neticesinden sonra, her velînin kendi kalbinde muvaffak olduğu münâcâta muvaffak oluyor? ”

  Elcevap: Şu sırr-ı gamızı “iki temsil” ile fehme takrib ediyoruz. Onikinci Söz’ün Sırr-ı İ’câz-ı Kur’an ve sırr-ı Mi’rac hakkında olan şu iki temsili dinle:

  Birinci Temsil: Bir sultanın iki çeşit mükâlemesi, sohbeti, görüşmesi vardır. İki tarzda hitabı, iltifatı vardır.
  Birisi: Âmî bir raiyetiyle cüz’î bir iş için, hususî bir hacete dair, has bir telefonla sohbet etmektir.
  Diğeri: Saltanat-ı Uzmâ ünvanı ile ve hilâfet-i kübrâ namıyla ve hâkimiyyet-i âmme haysiyetiyle ve evâmirini etrafa neşir ve teşhir maksadıyla, o işlerle alâkadar bir elçisiyle veya o evâmir ile münasebetdar büyük bir me’muru ile konuşmaktır, sohbet etmektir. Ve haşmetini izhar eden ulvî bir fermanla bir mükâlemedir.

  İşte


  şu temsil gibi: Şu kâinat Hâlıkının ve Mâlik-ül-Mülk Vel Melekûtun ve Hâkim-i Ezel ve Ebedin iki tarzda mükâlemesi, sohbeti, iltifatı vardır. Birisi: Cüz’î ve has, diğeri: Küllî ve âmm... İşte Mi’rac, Velâyet-i Ahmediyyenin (A.S.M.) bütün velâyâtın fevkinde bir külliyyet, bir ulviyyet sûretinde bir tezâhürüdür ki: Bütün Kâinatın Rabbi ismiyle, bütün mevcûdâtın Hâlıkı ünvânıyla Cenâb-ı Hakk’ın sohbetine ve münâcatına müşerrefiyettir.

  İkinci Temsil: Bir adam elindeki bir âyineyi güneşe karşı tutar. O âyine kendi miktarınca bir ışık ve yedi rengi hâvi bir ziyâyı, bir aksi, şemsten alır. Onun nisbetinde güneşle münasebetdar olur, sohbet eder. Ve o ışıklı âyineyi karanlıklı hânesine veya dam altındaki küçük, hususî bağına tevcih etse; güneşin kıymeti nisbetinde değil, belki o âyinenin kabiliyeti miktarınca istifâde edebilir.

  R.N.K
  İstifade amaçlı bakmanızı ümid ediyorum.

 6. #6
  Süper Aktif Üye M ü e l l i f... - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2008
  Nerden
  İstanbul
  Mesaj
  2.690
  Blog Mesajları
  11
  Rep Gücü
  7721

  Cevap: Miracın Hakıkatı Nedir ???

  Alıntı peniel´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  bir mescitten başka mescite yolculuk.
  amaç: ayetleri göstermek.
  bu ayetler iki mescit arasındaymış.


  bizler de ona göre arayalım. ben de peygamber başka yerlere gitti zannettim.Evrensel Düzen (Powered by Invision Power Board)


  OTUZBİRİNCİ SÖZ
  Mi’rac-ı Nebeviyyeye dairdir (A.S.M.)

  İHTAR: Mi’rac mes’elesi, erkân-ı îmâniyyenin usûlünden sonra terettüb eden bir neticedir. Ve Erkân-ı îmâniyyenin nurlarından medet alan bir nurdur.
  Erkân-ı îmâniyyeyi kabûl etmeyen dinsiz mülhidlere karşı elbette bizzât isbat edilmez.
  Çünkü: Allahı bilmeyen, Peygamberi tanımayan ve melâikeyi kabûl etmeyen veya semâvatın vücûdunu inkâr eden adamlara Mi’racdan bahsedilmez.
  Evvelâ o erkânı isbat etmek lâzım geliyor. Öyle ise biz, Mi’racda istib’ad ile vesveseye düşen bir mü’mini muhatap ittihaz ederek, ona karşı beyân edeceğiz.

  Sorularınızın , Bü tür bir gafletin eseri olmamasını ümid ediyorum.
  Ve saygılarımın devamını diliyorum.

  Ama gerçekten , kasıtsız bir arayışıniz söz konus ise ( malesef o niyeti göremedim. ) o vakıt , yanınızda sağlam bir yaver olarak bulunacğımdan emin olabilirsiniz.

 7. #7
  Siteden Atıldı
  Üyelik tarihi
  Jul 2008
  Nerden
  makedonyalı - istanbul
  Mesaj
  96
  Rep Gücü
  0

  Cevap: Miracın Hakıkatı Nedir ???

  Alıntı aliÖZDEMİR´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  OTUZBİRİNCİ SÖZ
  Mi’rac-ı Nebeviyyeye dairdir (A.S.M.)

  İHTAR: Mi’rac mes’elesi, erkân-ı îmâniyyenin usûlünden sonra terettüb eden bir neticedir. Ve Erkân-ı îmâniyyenin nurlarından medet alan bir nurdur.
  Erkân-ı îmâniyyeyi kabûl etmeyen dinsiz mülhidlere karşı elbette bizzât isbat edilmez.
  Çünkü: Allahı bilmeyen, Peygamberi tanımayan ve melâikeyi kabûl etmeyen veya semâvatın vücûdunu inkâr eden adamlara Mi’racdan bahsedilmez.
  Evvelâ o erkânı isbat etmek lâzım geliyor. Öyle ise biz, Mi’racda istib’ad ile vesveseye düşen bir mü’mini muhatap ittihaz ederek, ona karşı beyân edeceğiz.

  Sorularınızın , Bü tür bir gafletin eseri olmamasını ümid ediyorum.
  Ve saygılarımın devamını diliyorum.

  Ama gerçekten , kasıtsız bir arayışıniz söz konus ise ( malesef o niyeti göremedim. ) o vakıt , yanınızda sağlam bir yaver olarak bulunacğımdan emin olabilirsiniz.
  azizim
  bırakalım inanmayanları. siz inanıyorsunuz yeter. hz peygamber miraç etmiştir; tamam.

  başlık konmuş MİRACIN HAKİKATİ diye. bunun hesabını yapalım.
  önce benim gerçeğim: ben miraç ettim mi?

  namaz müminin miracı: değildir diyen mi var? hadi öyleyse... bu konu ile ilgili bilgiler
  bizi miraç ettirir mi? 1. GERÇEK insanların yazdıklarını okuyarak miraç edebilir miyim?

  namazın amacı nedir? bizi nereye getirmeli?

  şimdi kendime bakıyorum: bu şekilde kıldığım namaz ile miraç edemedim: ne yapayım?
  namaz ile miraç etmiş birini bulayım, yanında binamaz kılayım da noksanım anlaşılsın...
  okuyarak anlaşılmıyor.

  siz miraç ettiniz mi? bildiğiniz-miraç etmiş-var mı?

  ben samimiyim ya da değilim; gerçekleri değiştirebilir miyim?

 8. #8
  Süper Aktif Üye M ü e l l i f... - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2008
  Nerden
  İstanbul
  Mesaj
  2.690
  Blog Mesajları
  11
  Rep Gücü
  7721

  Cevap: Miracın Hakıkatı Nedir ???

  Alıntı peniel´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  azizim
  bırakalım inanmayanları. siz inanıyorsunuz yeter. hz peygamber miraç etmiştir; tamam.

  başlık konmuş MİRACIN HAKİKATİ diye. bunun hesabını yapalım.
  önce benim gerçeğim: ben miraç ettim mi?

  namaz müminin miracı: değildir diyen mi var? hadi öyleyse... bu konu ile ilgili bilgiler
  bizi miraç ettirir mi? 1. GERÇEK insanların yazdıklarını okuyarak miraç edebilir miyim?

  namazın amacı nedir? bizi nereye getirmeli?

  şimdi kendime bakıyorum: bu şekilde kıldığım namaz ile miraç edemedim: ne yapayım?
  namaz ile miraç etmiş birini bulayım, yanında binamaz kılayım da noksanım anlaşılsın...
  okuyarak anlaşılmıyor.

  siz miraç ettiniz mi? bildiğiniz-miraç etmiş-var mı?

  ben samimiyim ya da değilim; gerçekleri değiştirebilir miyim?
  Sevgil peniel;
  Önce şu kavram bozukluklarıını giderelim.
  Mirac edilmez , çıkılır. ( Bu önemlidir unutma. )

  Önce benim gibi inanmak lazım.
  Sonra güzelce bir abdest al.
  Sonra temiz giyin.
  Sonra Kul olduğunu nefsine kabul ettir.. Bu şık esastır şüphe kabul etmez.
  Sonra gel miracdan bahs edelim...

  Bunları yap ve gel. Kaldığımız yerden devam ederiz...
  Çünkü : Bakıyorum kı Anlattıklarım ağır gelmiş olmalı kı , cevabı verdiğimiz sorular tekrar soruluyor. Bunun da iki sebebi var.

  a ) Cevaplar okunmamış. ( tembel ve haylaz öğrenciler gibi )
  b ) Cevapların ilmi seviyesi yüksek olduğu için muhatab anlayamamış.
  Siz b şıkkında olansınız. Bunun için, işlem basamaklarımızı tane tane çıkacağız.

  Ha bide fazla kendinizi zorlamayın mıraca ( yapacam değil ) çıkacam diye.
  Siz miraca çıkamazsınız. O mirac ; semavat ehline yani melaikelere gösterilmiş en büyük mucizedir. ( onlarda kım ? deyıp kafanı fazla karıştırma... onuda anlatırız vaktı gelince. )

  Bunları öğren ve gel....

  Azizlik ile kalın efendim.

 9. #9
  Siteden Atıldı
  Üyelik tarihi
  Jul 2008
  Nerden
  makedonyalı - istanbul
  Mesaj
  96
  Rep Gücü
  0

  Cevap: Miracın Hakıkatı Nedir ???

  [QUOTE=aliÖZDEMİR;111594]Sevgil peniel;
  Önce şu kavram bozukluklarıını giderelim.
  Mirac edilmez , çıkılır. ( Bu önemlidir unutma. )

  Önce benim gibi inanmak lazım.
  Sonra güzelce bir abdest al.
  Sonra temiz giyin.
  QUOTE]

  azizim
  türkçe söylüyorum yine
  "ben miraç ettim" dediniz mi?

  miraç etmediyseniz: bana söylediklerinizi niçin yapayım? önce size yararı olsun.
  söylediklerinizi bütün islam alemi yapıyor. hatta yahudi ve hristiyanlar bile... hatta
  ebucehil çok yıkanırdı ve temiz giyinirdi.

  sözlere ihtiyacım yok: miraç etmiş birine var.
  miraç ettiniz mi?
  evet ya da hayır.

 10. #10
  Süper Aktif Üye M ü e l l i f... - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2008
  Nerden
  İstanbul
  Mesaj
  2.690
  Blog Mesajları
  11
  Rep Gücü
  7721

  Cevap: Miracın Hakıkatı Nedir ???

  [QUOTE=peniel;111608]
  Alıntı aliÖZDEMİR´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  Sevgil peniel;
  Önce şu kavram bozukluklarıını giderelim.
  Mirac edilmez , çıkılır. ( Bu önemlidir unutma. )

  Önce benim gibi inanmak lazım.
  Sonra güzelce bir abdest al.
  Sonra temiz giyin.
  QUOTE]

  azizim
  türkçe söylüyorum yine
  "ben miraç ettim" dediniz mi?

  miraç etmediyseniz: bana söylediklerinizi niçin yapayım? önce size yararı olsun.
  söylediklerinizi bütün islam alemi yapıyor. hatta yahudi ve hristiyanlar bile... hatta
  ebucehil çok yıkanırdı ve temiz giyinirdi.

  sözlere ihtiyacım yok: miraç etmiş birine var.
  miraç ettiniz mi?
  evet ya da hayır.
  Sevgili peniel;
  En iyisi , siz benim yada başkasının miracını soracağınıza,
  Kendinize bir İhrac hazırlayın...
  Size lazım olmayan şeylerle uğraşmak.... bilmemki size ne kadar fayda sağlar.


  Ticaret ile kalın efendim.

1. Sayfa, Toplam 2 12 SonSon

Benzer Konular

 1. Meşrep nedir?, Mezhep nedir?
  YukseLL Tarafından Genel Kültür Foruma
  Yorum: 2
  Son mesaj: 03-01-2016, 09:40 AM
 2. Misyonerlik Nedir? Amacı nedir? Tehdit midir?
  dogangunes Tarafından Dini Sohbet Foruma
  Yorum: 1
  Son mesaj: 24-02-2010, 05:54 PM
 3. Fizik Tedavi Nedir? Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanlığı Nedir?
  İnci Tarafından Sağlık Sorularınız Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 22-11-2009, 03:04 AM
 4. DiJRAN Nedir.?Anlamı Nedir.?
  dijran Tarafından Serbest Kürsü Foruma
  Yorum: 3
  Son mesaj: 11-08-2008, 07:05 PM
 5. Chopper nedir - Cruiser nedir?
  SGOR Tarafından Motorsiklet Forum Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 20-02-2008, 11:52 PM
Yukarı Çık