Yüzüstü yatmak mekruhtur.
Uykuda, sıkıntılı bir rüya görür ise., bunun şerrinden Allah'a sığınmak gerekir Sol tarafına da üç kere tükürür, sonra şu duayı okur .
Allâhım, bana rüyamdan hayır ver. Beni, onun şerrinden koru.
Bundan sonra Bakara suresinin 255. âyetini ve 112. 113. 114. surelerini okur.Uyuyacak kimsenin, uyumadan evvel, gu hususları yerine getirmesi gerekir

a) Su kabının ağzını kapatmalıdır.

b) Lambasını aöndürmelidir.

c) Kapılarını da kapatmalıdır.

d) Kendisine, zararlı böcek gelmemesi için, ağzında bir koku varsa yıkamalıdır.

Bunları yaparken, Aziz Celil Allah'ın adını :

Bismillah. (Allah'ın adı ile..) Diye anar..

Bu mânâda, Ebu Davud'un çıkardığı bir hadis-i şerif vardır. Bu hadisi şerif, Ebu Ubeyde ve Bera b. Azib yolu ile gelmektedir. Allah onlardan razı olsun.

Bera b. Azib şöyle anlatıyor :

Resulüllah S.A. efendimiz bana şöyle buyurdu

Yatağına gittiğin zaman, namaz abdesti gibi abdest al. Sonra sağ yanma yat. Ve.. şu duayı oku :

Allahım, yüzümü sana çevirdim; işimi sana ısmarladım. Korku ve ümitle sırtımı sana yasladım.

Zatından başka bir sığmak ve kurtuluş yolu yoktur. Kurtuluş yola sendendir ve sığınmak sanadır.

İndirdiğin kitaba inandım; gönderdiğin peygamberi kabul ettim. Şayet beni öldüreceksen, benî İslâm yaratılışı ile öldür. Son sözün bunlar olsun..» Bera diyor ki:

Onları tekrarlayayım mı?. Dedim ve :

Gönderdiğin Resule..

Kısmını kuyunca şöyle buyurdu :

Olmaz, şöyle diyeceksin : Gönderdiğin Peygambere..» Uyuyan kimsenin uyuma şekli : Anlatıldığı gibi, sağ yana yatarak

olacaktır. Tıpkı : Mezarda oluş gibi, sağ yana dönük olmalıdır.

Şayet yerdeki ve gökteki Allah'ın hikmetli işlerini düşünmek için sırt üstü yatar ise., bir sakınca yoktur.

Yüzüstü yatmak mekruhtur.

Uykuda, sıkıntılı bir rüya görür ise., bunun şerrinden Allah'a sığınmak gereki Sol tarafına da üç kere tükürür, sonra şu duayı okur : . — Allâhım, bana rüyamdan hayır ver. Beni, onun şerrinden koru.

Bundan sonra Bakara suresinin 255. âyetini ve 112. 113. 114. surelerini okur.

Meğer ki : Cünüb ola. Cünüb ise., bu âyeti kerimeleri okuyamaz.

Gördüğü rüya ne olursa olsun; onu iyiye yoracak- kimseden başkasına anlatmamalıdır.

Rüyasını anlatacağı kimse : Bilgin, aklı eren biri olmalıdır. Aynı zamanda muhabbet ehli biri de olmalıdır.

Düş kabilinden rüyaları anlatmak gerekmez. Zira, onları şeytan ortaya çıkarır.

Ebu Katade'nin anlattığına göre : Resulullah S.A efendimiz şöyle buyurmuştur :

Rüya Allah'tan olup, düş şeytandandır.

içinizden biri, sevmediği bir şey görür ise., sol yanına tükürür gibi üç kere üflesin.

Daha sonra, o gördüğü rüyanın şerrinden Allah'a sığınsın. Böyle ederse, o gördüğünün kendisine zararı olmaz.»

Ebu Hüreyre r.a. anlattı :

Resulüllah S.A. efendimiz, sabah namazını kıldıktan sonra ashaba döner ve şöyle sorardı :

Sizden bu gece rüya gören varını?.» Sonra şöyle devam ederdi:

Benden sonra, peygamberlikten yana ancak doğru rüya kalacaktır.»

Ubbade b. Samit yolu ile gelen rivayette ise, Resulullah S.A efendimizin şöyle buyurduğu anlatıldı:

Mü'minin rüyası, peygamberliğin 46 parçasından bir parçasıdır. »

alıntı