Selamun Aleykum,

Recep ayını seçkin kılan özellikler nelerdir?

• Receb ayı Allah’ın ayıdır.

“Recep ayında Allah’ın hiçbir kavmi gazabına uğrattığı duyulmamıştır. Zira Allah geçmiş ümmetlere sair aylarda azap etmiştir.” (Gunye)

• Receb ayı tevbe ayıdır

“Receb ayında Allah’a (cc) çok istiğfar edin; çünkü Allah’ın (cc) Receb ayının her vaktinde Cehennemden azat ettiği kulları vardır. Ayrıca Cennette öyle köşkler vardır ki, ancak Receb ayında oruç tutanlar girer.” Deylemi

• Receb ayı ibadet ayıdır

“Receb-i şerifin bir gün başında, bir gün ortasında ve bir gün de sonunda oruç tutana, Recebin hepsini tutmuş gibi sevap verilir.” (Miftah-ül-cenne)

“Recep, suyu sütten ak, baldan tatlı ve buzdan soğuk cennette bir nehrinin adıdır. Bu sudan sadece Recep ayında oruç tutanlar içebilir” İmam-ı Gazali

• Receb ayı mağfiret ayıdır

“Allah (cc), Receb ayında oruç tutanları affeder.” (Gunye)

• Receb ayı günahları terk etme ayıdır

Receb ayına “mutahhar (temizleyici)” denmesinin sebebi ise; bu ayda tutulan oruçların, hataların ve günahların temizlenmesine vesile olduğu içindir.

• Receb ayı, seçkin olanların ayıdır

Mübarek zatlar ancak Allah’ın rızasını her şeyden üstün tutan kimselerin Receb ayını değerlendirdiklerini söylemişlerdir.

• Receb ayı yardımlaşma ayıdır

“Bir kimse Recep ayında bir kulun sıkıntısını giderecek olsa Allah ona kıyamet günü Firdevs cennetinde gözünün görebildiği kadar uzunlukta büyük bir saray verir.” (Gunye)

• Receb ayı, şeytanın recmedildiği aydır

Receb ayı Şaban ve Ramazan ayları ile beraber mü’minlere eziyet ve sıkıntı vermemeleri için şeytanların taşlanıp kovulduğu aylardır.

Kaynak: sorusorcevapbul.com