Gösterilen sonuçlar: 1 ile 6 Toplam: 6

ALEVİ-SÜNNİ AYRILIĞINA SON VERMENİN BİR ÇARESİ YOK MU ?

Din ve İnanç Kategorisi islam (Müslümanlık) Forumunda ALEVİ-SÜNNİ AYRILIĞINA SON VERMENİN BİR ÇARESİ YOK MU ? Konusununun içerigi kısaca ->> Alevî-Sünnî ayrılığına son vermenin bir çaresi yok mu? -------------------------------------------------------------------------------- Bu ayrılıkları halletmenin tek yolu Kur’an ve Sünnet-i Nebeviye’ye sarılmaktır. Zira, ...

 1. #1
  - Çevrimdışı
  Kıdemli Üye onuc13 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2007
  Yaş
  46
  Mesaj
  559
  Rep Gücü
  2430

  ALEVİ-SÜNNİ AYRILIĞINA SON VERMENİN BİR ÇARESİ YOK MU ?

  Alevî-Sünnî ayrılığına son vermenin bir çaresi yok mu?
  --------------------------------------------------------------------------------

  Bu ayrılıkları halletmenin tek yolu Kur’an ve Sünnet-i Nebeviye’ye sarılmaktır. Zira, Kur’an ve Sünnet, ikisi de insanlığın maddî-mânevî bütün hastalıklarına şifa olarak gönderilmiştir. Cemiyetler, onlara sarılmakla her türlü belâ ve sıkıntılardan kurtulacakları gibi, saplandıkları bataklıklardan da yine o iki sağlam ipe sarılmakla kurtuluşa ererler. Buna en büyük delilimiz ise o kapkara cahiliyet devrinden pırlanta misâl Asr-ı Saâdet’in ortaya çıkmasıdır.

  Kur’ân-ı Azimüşşân’da ve Sünnet-i Seniyye’de, ayrılıkları halletmek için zikredilen birçok ayet ve hadislerden örnek olarak sadece birkaçını aşağıya alıyoruz.

  Cenâb-ı Hak Âl-i İmrân süresinde şöyle buyuruyor:

  “Ey müminler, kendilerine açık deliller ve ayetler geldikten sonra, parçalanıp ayrılığa düşen Hıristiyan ve Yahudiler gibi olmayın. İşte onlar için büyük bir azap vardır.” Hucürât Sûresinin 10. ayet-i kerimesinde ise, “Muhakkak müminler kardeştir. Siz (bir ayrılık halinde) o kardeşlerin aralarını ıslâh edin ki merhamet olunasınız.” buyruluyor.

  Âyet-i kerimeden anlaşıldığı gibi, Cenâb-ı Hak müminlere, aralarında bir ayrılık çıkması hâlinde bunun giderilmesine çalışmalarını emrediyor. Dolayısıyla fitnenin sürmesine sebep olan ve Müslümanları birbirine düşüren olumsuz davranışlardan da müminleri yasaklamış oluyor. Biz bu emre uyarak, Alevî-Sünnî bütün Müslümanlar, ittifak halinde bu yaranın ıslâhı için gayret göstermeliyiz.

  Dinimizde çözülmesi mümkün olmayacak hiçbir problem yoktur. Yeter ki ayrılıklar karşılıklı anlayış içinde ele alınsın, konuya şefkatle yaklaşılsın ve hissiyat değil ilim esas alınsın.

  Bu vatanda yaşayan bütün Sünnî Müslümanlar Hz. Ali’yi ve ehl-i beyti kalpten severler. Ancak bu sevgileri bir ölçü dahilindedir. Ne onlara ulûhiyet veya nübüvvet yakıştırması yaparlar ne de onların değer ve şereflerini inkâr ederler.

  Tarihe baktığımızda Alevîlerin, Sünnîlerdeki bu samimi muhabbeti, her nasılsa, önemle dikkate almadıklarını, aksine onlara Yezit diyerek onlardan uzak durduklarını görüyoruz. Buna karşılık Sünnîlerin de Alevîlerin uyarılması, irşat ve iknaları konusuna hassasiyetle eğilmediklerini, bu konuda metot hatasına düştüklerini görüyoruz. Gerçekte, “Onlar da bizim kardeşimizdir.” denilerek kendilerine şefkat kucağı gereğince açılmamış, onlara uygun üslûpla güzel nasihatlerle yaklaşılmamış, dinin yüce hakikatleri kendilerine bizzat götürülerek, konuşularak izah edilmemiş ve onlara dini eğitim layığınca götürülmemiştir.

  Diğer taraftan, devletin de bu sunî ayrılığın çözümüne gereken önemi vermediğini, Alevîlerin yerleşme bölgelerine camiler yapma, Kur’an kursları açma ve vâizler tayin etme gibi hizmetleri ihmal ettiğini görmekteyiz.

  Durum böyle olunca, onlar da tenkit ve tahriklerle meseleyi çığırından çıkarmışlar ve bu ayrılığı, kapanması güç bir yara hâline sokmuşlardır.

  Temelde dinleri, dilleri ve milletleri bir olan, aynı tarih ve kültüre sahip bulunan ve aynı vatanda yaşayan bu insanlar, gitgide birbirlerine karşı birer hasım, birer düşman vaziyetine girmişlerdir.

  Kanaatimiz odur ki, bugün başta Diyanet camiası olmak üzere, memleketimizin bütün münevver ve seçkin insanları, bütün gayret ve çabalarını bu ayrılığın giderilmesine sarf etseler birlik ve beraberliği yeniden kurabilir ve dış kaynaklı entrikaları etkisiz hâle getirebilir.

  Cenâb-ı Hak, Âl-i İmrân Sûresinde (104. ayet) bu görevi yapmaları konusunda müminlere şöyle emrediyor: “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir cemaat bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.”
  Bir mümin, diğer bir mümin kardeşini, hatalı da olsa sevecek ve hatasının gidermeye çalışacaktır. Müminler de aralarındaki ayrılıkları halletmede bir doktor kadar hassas olmalıdırlar. Vaktiyle, açılmış bulunan yaraları büyük bir anlayış, hoşgörü ve sabırla tedavi etmelidirler.

  Bizim dinimiz şefkat ve merhametin kaynağıdır. Bu kaynaktan feyiz alan biz Müslümanlar da, bu şefkat ve merhamete uygun bir ruh hâleti içinde, çevremizdekilere nasihat edeceğiz, güzel telkinlerde bulunacağız, onlara huzur ve saadet götürmeye çalışacağız.

  Nitekim, Allahü Teâlâ bize bu hususta en güzel ölçüyü Nahl süresinin 125. ayet-i kerimesinde şöyle beyan ediyor:

  “Habîbim! İnsanları Rabb-i Teâlânın yoluna hikmetle (açık delillerle ve güzel vaazlarla) dâvet et. Ve onlarla muhkem ve güzel yaklaşımlarla, mülâyim ve tatlı sözlerle mücadele et (ki dâvetin tesir hâsıl etsin).”
  Peygamberimiz de bu ve benzeri ayetleri örnek alarak müminleri ilim ve hikmetle irşat eder, bu irşadını delillere dayandırırdı.

  İrşadında ve ikazında hiddet ve şiddet göstermezdi. Muhataplarını samimî bir hava içerisinde karşılar, onlara şefkat ve merhametle nasihatte bulunurdu. Doğru ve gerçeği anlatmakta daima tatlı dili, güzel sözü tercih ederdi. Zihinlerde meydana gelen şüphe ve tereddütleri büyük bir sabır ve anlayışla giderirdi. Muhataplarına itibar eder ve onları ikna etmek için fesahat ve belâgatla tane tane konuşurdu. Sorulan sorular yersiz de olsa tebessümle karşılar, ciddiye alırdı. Vaaz ve nasihatlerindeki tesirin en büyük bir sebebi de insanların kusurlarını bağışlayıp, onları affetmesiydi. Hattâ en çok sevdiği amcasını ve daha birçok akraba ve sahabelerini şehit eden ve ettirenleri Mekke’nin fethi sırasında affetmişti. Hâlbuki, o gün bütün güç ve kuvvet elindeydi. Onları dilediği gibi cezalandırabilirdi.

  İşte böyle büyük ve yüksek seciyelerle etrafındaki insanların ruhlarına tesir etti ve onların çekirdek halindeki kabiliyet ve yeteneklerini uyandırdı, geliştirdi. Onları insanlık semâsının birer yıldızı haline getirdi.

  İşte, âlemlere rahmet olarak gönderilen iki cihanın şanı yüce efendisi Peygamberimiz (asm.), bir hadis-i şeriflerinde: “Müminler bir binanın taşları gibidirler. Birbirlerini yıkılmaktan muhafaza ederler.” buyurarak müminler arasındaki muhabbet ve kardeşliğin önemini en veciz bir şekilde ifade etmiştir.

  Milletimiz tarih boyunca kargaşadan, sürtüşmelerden, ayaklanmalardan büyük zararlar görmüştür. Yıllar boyu süren meşhur Celâli isyanları, yakın tarihimizde şahit olduğumuz Dersim hareketi ve dünün Sivas, Maraş, Çorum hâdiseleri bunun en açık ve acı delilleridir. Bütün bu hâdiselerin başlıca etkeni, dışarıdaki düşmanlarımız olmuş ve bu ayaklanma ve isyan hareketlerinden en çok onlar faydalanmıştır. Tarihten ibret alınmadığı takdirde benzer olayların gerçekleşmesinden endişe edilir. Sünnî olsun, Alevî olsun bu vatan ve milleti seven bütün yüksek ahlâklı insanlar bu ayrılığın giderilmesine, bu düşmanlıkların izalesine bütün güçleriyle çalışmalıdırlar. Bu, dinî, millî ve vatanî bir görevdir.


  Mehmet KIRKINCI

 2. #2
  - Çevrimdışı
  Aktif Üye Karakarizma - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2007
  Mesaj
  1.415
  Rep Gücü
  296

  Cevap: ALEVİ-SÜNNİ AYRILIĞINA SON VERMENİN BİR ÇARESİ YOK MU ?

  elbette var Hakan... Biraz daha fazla münasebet etmek ve birbirini anlamaya çalışmak.
  Ama maalesef ne zaman bir yakınlaşma olsa hemen ortama bir bomba atılıyor ve herşey eskisinden daha kötü oluyor

 3. #3
  - Çevrimdışı
  Siteden Atıldı
  Üyelik tarihi
  Mar 2007
  Mesaj
  96
  Rep Gücü
  0

  Cevap: ALEVİ-SÜNNİ AYRILIĞINA SON VERMENİN BİR ÇARESİ YOK MU ?

  arkadaşlar alevi sunni ayrılığı ademin oğullarında başladı ikinci adem olan nuh eleyi selamdan sonrada devam etti

  bu ayrılığın tek caresi aklı mantığı kullanarak
  düşünüp bir yargıya varmaktır
  sizler elinizdeki kuranı kerimin hadislerin bu güne kadar ilk olduğu gibi duruyor değişmedi diye hala inat ederseniz
  ne akla nede mantığa doğru gelir değişmeyen sadece değişimdir
  dağlar denizler bile değişir
  sizler arazide gezerken görmedinizmi gezdiğiniz yerler bir zamanlar denizmiş şimdi denizden eser sadece denizde sürtünüp yüzeyi kayganlaşan taşlar var

  işte eğer gercek .müslümanlığı yaşamak istiyorsanız
  değişmeyen kuranı kerim sadece insanın eli dokunmayan eline gecmeyen kuranı kerimdir
  bu da canlı kuranı kerimdir

  din iki ilimden halk oldu biri terigatır biri şerattır
  sunniler değişmiş bozulmuş şerata sarılmışar doğru yapıyoruz diye
  hala ayak diriyorlar
  alevilerde sunni coğunluğun baskısından dolayı nerdeyse dini bıraıp kendilerine göre bir felsefe üretmişler
  bir kısmıda tarigatı kabul ediyor şeratı dışlıyor
  halbuki gercek müslüman hem tarigat ehlidir hem şeriat ehlidi
  bu ikisinin doğru
  olarak temele oturtuldumu o zaman alevi sunni ayrımı kamayacaktır

  ben devamlı yazıyorum sizler hala anlamak kabul etmemek
  için caba harcıyorsunuz bakın korunan kuranı kerim
  nasıl korunuyormuş


  Yüz yirmi dört bin nebiyle geldik
  ya hu hidayete ırklara
  Tevek kil ettik bizde
  İsmailli koç kurban ara ha ara
  Halil ile düştük bizde nara

  Ah yareb ama an eyler eey
  Tah ezelden böyle yetiştik
  Aliyle muhhamette ırkara
  Aliyle muhhamette ırkara
  Cümle derdi bir ettik
  Tevvekkil babına kurana yetiştik yettik
  Aliyle Muhammet gidence
  Ah hele kuranı ser beser rasfale
  Kuranı serbeser rasfale

  Ah hele ayetlerin ucu kaldı
  Cümle dahi lazım olan noktayı yok ettiler
  Çekildi kuran ya hu aşıklara gitti pek ettiler
  Aşıklarda ırkar kuranın ırkarı zay olmaz
  Hiç kimse aşıklara elini vurup yetmez
  Aşıkların sözü doğru kurandır
  Kurana hiç kimsenin eli gitmez
  Kağıtı yok ettiler hey kağıdı yok ettiler

  Ah yareb ama an ya tabip
  Her bulduğu aşıkları
  Her bulduğu her bulduğu aşıkları
  Kimisini kestiler kimisini astılar

  Ah yareb geriden aşıklara hak yine nazar kıdı
  Anadan anaya gelip yetişti
  Kuran hak ile hak oldu hemen görüştü
  Yareb aaman eyler ey

  Tevvekkil babında söyleyimde dinleyin canlar
  Bu dünyanın ötesi on sekiz bin alemdir
  Yedi kat yer yedi kat gök selamdır
  Ah Helen aya şemsi kamere
  Aya şemsiyle kamere
  Ah yareb şemsi aydır kamerde gündür
  Leyliyle ırgarda hemde birdir
  Geceyle gündüzün tavayı taktı tavayı
  Tavanın bir kulpuda aşıklar haktır

  Aşıklar haktır hak diyene şüphem yoktur
  Aşık nikahını boşamak yoktur
  Yareb aamaan eey
  Cümle erenlerin bu da payıdır
  Ah hele söylesem dahi gönül yayıdır
  Ah yareb
  amaan Tah ezelden evrakta illah sayıdır
  Bizim geldiğimiz yerde yareb aaman eey
  Adem den hğateme
  Hğtemden o demden bu deme
  Yetiştikte hancı dediler sonu bütün

 4. #4
  - Çevrimdışı
  Aktif Üye
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Mesaj
  1.002
  Rep Gücü
  1278

  Cevap: ALEVİ-SÜNNİ AYRILIĞINA SON VERMENİN BİR ÇARESİ YOK MU ?

  Alıntı:Aliyle muhhamette ırkara
  Aliyle muhhamette ırkara
  Cümle derdi bir ettik
  Tevvekkil babına kurana yetiştik yettik
  Aliyle Muhammet gidence
  Ah hele kuranı ser beser rasfale
  Kuranı serbeser rasfale

  Ah hele ayetlerin ucu kaldı
  Cümle dahi lazım olan noktayı yok ettiler
  Çekildi kuran ya hu aşıklara gitti pek ettiler
  Aşıklarda ırkar kuranın ırkarı zay olmaz
  Hiç kimse aşıklara elini vurup yetmez
  Aşıkların sözü doğru kurandır
  Kurana hiç kimsenin eli gitmez
  Kağıtı yok ettiler hey kağıdı yok ettiler

  Ah yareb ama an ya tabip
  Her bulduğu aşıkları
  Her bulduğu her bulduğu aşıkları
  Kimisini kestiler kimisini astılar


  h sadık;
  Yukarıdaki kono ile ilgin ne ki, bunları yazdın, yoksa sen ne meshebten veya ne menem olduğunu bilmez misin. Şu kırmızı ile işaretlediğim ve senden alıntı mısraların mealinide söyle bari her yerde yazdığına göre,

  Anadoluda adama söz anlatamayınca derler ya, haaa sadık.. isminin manası ve sadakatinin neye olduğunuda bilmek isterler belki.

  Not: Bu kadar sapkınlık barındıran bir yolun Ehli sünnete ne kadar uzak kaldığını gördükçe işimiz zor diyorum.

 5. #5
  SMN
  - Çevrimdışı
  Kıdemli Üye SMN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mar 2007
  Nerden
  Sinop
  Mesaj
  918
  Blog Mesajları
  21
  Rep Gücü
  162

  Cevap: ALEVİ-SÜNNİ AYRILIĞINA SON VERMENİN BİR ÇARESİ YOK MU ?

  Su Hancı Pervane ne mubarek adammıs , Burda supermeydan forumda acılacak konuları bile tahmin edip , karsı olarak siirler yazmıs. Hayret ediyorum + Siirleri anlamak icin sozluk gerekli,anlamadıgım icin okumak zahmetinede katlanmıyorum. Kusura bakma

 6. #6
  - Çevrimdışı
  Siteden Atıldı
  Üyelik tarihi
  Mar 2007
  Mesaj
  96
  Rep Gücü
  0

  Cevap: ALEVİ-SÜNNİ AYRILIĞINA SON VERMENİN BİR ÇARESİ YOK MU ?

  ya arkdaşlar bu kadar yazı yazıyorum anlatmaya calışıyorum
  yine aynı düşüncede aynı görüştesiniz

  hala anlamdınızmı
  hancı pervane sonsuz sayfaları olan canlı bir kitap
  bu dersi bu ilmi hinsine zikretmişler

  hancı pervane başlığı altındaki şiirsel anlatımlar
  sırdan orjinal olarak gelen sözler .benimle hak aşığınla ilgisi yoktur hak aşığına demişlerki sen ağzını ac sözyleten biziz
  işte asla bir satırın tekrarını yapamadığı ondandır

  bu kendine hakkın verdiği derslerdeki anlatımlar şiirsel olarak yareb dediğinde sesle asla tekrarsız geliyor

  hancı pervane ehlibeyitin aşığı ayni canlı kitabı
  hak aşığı her gelen nebinin fermanıyız diyor
  ben bin sayfa kadar aldım her gün yüz sayfa söylüyor kayıt olmadan boşa gidiyor

  cünbkü islam pusulasını kayıp etmiş dini tv deki dizliler gibi algılıyor

  arkadaşlar hak aşığı diyorki. ben türküm bana türkce verdiler
  biz hem kuranı kerimi hemde dili korumak için gönderiliyoruz
  eğer dil bozulursa kuranı kerimin anlatımı bozuluyor

  şimdi size soruyorum
  bu dili anlamıyorsunuz
  bu şekildeki terimler hakkın hazinesinde türkce olarak görülüyor bizlere hak böyle gönderiyor

  siz müslümansanız ibadetinizi kime karşı yapıyorsunuz
  işte hakkın türkce olarak ilettiği sözleri anlamıyorum
  anlamdığım için okumuyorum diyorsunuz


  bu şiirsel olarak gelen sözler hz muhammedin ehlibeyitin hızır eleyi selamın hazır
  bulunduğu an hak aşığına verilen teblihler
  dersler
  nöbet yerinde cevresini saran askerler yanına gidemedikleri için uzaktan bakıyorlar ağzından burnundan kanlı köpük geliyor

  işte ceset yerde kalmış ruh dünyadan ayrılmış
  toprağada emir vermişler kimseyi yanına sokma diye

  bu olayı ilkin foruma kendi ağzından yazdım tekrar okuyun
  eğer illa böyle bir kişi varmı diyorsanız gelir görür konuşursunuz

  aşağıda bu dersi nerede nasıl aldığını şiirsel anlatıyor

  hak aşığı ne ilk nede son olacak bundan önce onlarca geldi
  halk iletişim medya olmadığından ayrıntılı bu erenleri tanıyamadı


  230-HANCI PERVANE
  Yareb amaan ya tabib
  Ben nöbet yerinde iken
  Ağrı dağında baş köy elinde
  Takip candarmasında
  Oldum cana mestana

  Üçler çiçeklendi yediler sırın aştı
  Kırklar kapısından
  Hak bir rahmet cana şaçtı
  Vuçudum yıkandı
  Hak bir kapı candan açtı
  Şimdiye kadar söylediğim
  Halk tutmadı amme fikrim şaştı
  Yarebbim bana ekmek veri
  Hülle donu giydim fakirlikten aklım şaştı

  Ah hele her nereye gidersem
  Vucutum şehri cana dolaşır
  O yar gürçüstanda
  Ben takip jandarmasında
  Olduğum yerden bu yanı
  Her gün kana dolaşır
  O zöhrem zöhreem yareb amaan

  Tevekkil ettim kapısı haktan
  Şahi vilayatten olduk biz turabi
  Evliyayıde bakta

  Tahtı teçelle kıldım ya hu
  Başta kabağa seyretim hakta
  Ne hafta geçti ne seneler aylar
  Tükenmedi çana bakta

  Hancı pervane ismimi koydu hak benim
  İstersen deftere söze bakta
  Yareb aamaan heey

  Temennaha gittik her gün erenlerinnen
  Hızır çok arkadaşlık etti görenlerin nen
  Tevvekkil babında erenlerinnen
  Temennehe geldik bak ta bak ta

  Tevellah eyledim vuçutum şehrine
  Eynimi aynımı çıkartım yanıma
  Hak nazar kıldı ruhhumda canıma
  İstersen ya hu söze bakta
  Ne rahmatından yahu ezelden ezele
  Seyrettim bende bütün dünyada
  Gelen ruhu mekan güzele
  Hemen seyretse dünyaya
  Ay hafta bakta yareb amaan

  Tevekkil kıldım ben bu araya
  Geldi gittik ya hu
  Pir ile ya hu canı sıraya
  Çok çabaladık bende
  Gümüş ile altın paraya

  Bak sevdiğim yarın göcersin gider
  Melekül meft elinden gidersin
  Bak bahcende görde sıraya

  Dünyanın bağının çeşmi tükenmez
  Durmanın ya hu işi tükenmez
  Sorsan böyle mülkün kötü tükenmez
  Bak sevdiğim böyle gir eyle sıraya
  Bak sevdiğim dahi gir eyle sıraya

  Dünyanın mahtemi çem innen oy yaşar
  Herkes gam ile seyredir coşar
  Herkes gülünü severde oy yaşar
  Bak sevdiğim böyle görde sıraya

  Hancı derler adıma divane
  O yar gürçüstanda zöhre hanım gelir bir yana
  Seyret seyret ya hu gamın bir cana
  Bak sevdiğim böyle cıkta bir yana

  Dost unnan dost olmak canana oy yakın
  Ne olur ya hu sende hırkanıda takın
  Hakka doğru ya hu yüreğin nen bakın

  Gel gidelim böyle sende bir yakına
  Hazeren bin de gelmişizde böyle
  Çok çabaladık yar benide eyle
  Adem ile günle ruhlarınnan belide oy söyle
  Her gelen aşıkınnan bakta bu eyle

  O yar zöhrem benim sevdiğim oy yarım
  Erenler babında sırada oy varım
  Hancı kurban olsun çihhanda ırkarım
  Sevdiğim böyle bakta bu kâra hey

Yukarı Çık